enigma


enigma 1.0

raadsel

Semagram


Een enigma…

is een opgave

   Hoofdsemagram: raadsel


   Algemene voorbeelden


   Mensen willen steeds maar weer het raadsel van de wereld oplossen. Voor moderne romanciers neemt dat raadsel drie vormen aan: die van het zelf verzonnen mysterie, die van de paranoide waan of die van het pedant uitvergrote enigma.

   Sara Block in De Brakke Hond, Sara Block,

   'Hitler natuurlijk […]. Er zijn intussen honderdduizend studies aan hem gewijd, als het niet meer is […]. Ik heb het niet allemaal gelezen, want daar is een mensenleven te kort voor, maar als iemand hem bevredigend had verklaard zou ik het weten. Hij is het enigma gebleven dat hij van meet af aan voor iedereen was, - of nee, hij is er alleen maar onbegrijpelijker van geworden.'

   Siegfried, Harry Mulisch,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Overige woordfamilieleden