etmaal


etmaal 1.0

periode van 24 uur waarin de aarde eenmaal om haar as draait, die wordt gerekend vanaf een bepaald moment, meestal vanaf middernacht, en die als tijdseenheid wordt gebruikt om een datum te bepalen

Semagram


Een etmaal…

is een periode; is een tijd

   Hoofdsemagram: dag


   Algemene voorbeelden


   Een etmaal (dag) is 24 uur en loopt van 00:00 tot 24:00. 24:00 is dus 00:00 de volgende dag. De klok loopt tot 23:59:59 en springt daarna naar 00:00:00 en de datum wordt met 1 dag verhoogd.

   http://www.robkalmeijer.nl/index.html,

   De ligplaatsen en/of bergingsplaatsen in de jachthaven en loodsen kunnen zowel per seizoen als per etmaal worden verhuurd. Een etmaal wordt geacht te duren van 12.00 uur 's middags tot de volgende middag 12.00 uur.

   http://rbsc.duo.be/html/rbsclangerbr.reglem.main.html,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een half etmaal
   • een heel etmaal
   • een vol etmaal
   • een volledig etmaal
   • het gehele etmaal

   De betonnen Autobahn stopt abrupt bij de Duits-Poolse grensovergang Pomellen waar al direct een eerste barrière in het West-Oost verkeer aanschouwelijk wordt gemaakt, namelijk een kilometerslange rij van vrachtwagens die een half tot een heel etmaal moeten uittrekken voor de afhandeling van douaneformaliteiten.

   NRC,

   Wie in een reisbureau een reis van Groningen naar Calcutta bespreekt gaat er vanuit dat de tocht, ook in onze dagen van efficiënt trein-, auto- en vliegverkeer, minstens vijftien uren duurt, mogelijk zelfs een vol etmaal.

   NRC,

   De ene mens zet nu eenmaal cafeïne sneller om dan de andere. Dat kan variëren van enkele uren tot een volledig etmaal.

   http://www.koffiekan.be/html/directfaq.dhtml?id=16

   IJsdagen, waarop het het gehele etmaal vriest, kwamen in de afgelopen maand niet voor.

   NRC,

   • het voorbije etmaal
   • het vorige etmaal

   Het voorbije etmaal leert ten overvloede dat improvisatie de Nederlander beter ligt dan organisatie. Waar in Limburg de autoriteiten nagenoeg op de knieën moesten om het volk tot vertrek te bewegen, daar zagen de bewoners van de lage landen rondom Nijmegen kans iedereen te verrassen met hun doelmatigheid.

   NRC,

   Door het tijdstip waarop de regenmeter wordt afgelezen zal veel van de gemeten hoeveelheid neerslag de vorige dag al zijn gevallen. Voor de berekeningen is er daarom van uitgegaan dat de gewasverdamping, die betrekking heeft op de periode van 0.00 tot 24.00, betrekking heeft op het vorige etmaal.

   http://edepot.wur.nl/44054,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • een vermoeiend etmaal
   • opeenvolgende etmalen

   Het was een vermoeiend en bewogen etmaal geweest.

   De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

   Grootverbruikers die de aangifte oppervlaktewaterverontreiniging doen op basis van de werkelijke meetresultaten moeten jaarlijks gedurende 3 of 5 opeenvolgende etmalen een meetcampagne uitvoeren.

   http://www.sbb.be/publicatie/kijkuit/content.cgi?antwoord=57,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • het afgelopen etmaal

   Brandweer, politie en DCMR Milieudienst Rijnmond zijn het afgelopen etmaal platgebeld door bijna duizend mensen.

   ANP,

   in voorzetselgroep


   • binnen een etmaal

   Op die gezichten stond te lezen hoe drastisch het getij binnen een etmaal keren kon.

   De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

   "Ik zie geen enkele reden waarom zo'n polis niet binnen 24 uur afgehandeld kan worden." Driekwart tot viervijfde van de polissen is dermate simpel af te handelen dat ze meteen bij binnenkomst het predicaat standaard krijgen. Deze moeten binnen een etmaal door een functionaris zijn afgehandeld.

   NRC,

   • gedurende het etmaal
   • gedurende enkele etmalen

   De werkelijke geluidsbelasting gedurende het etmaal werd in het gebruiksplanjaar op en rond Schiphol op 249 punten getoetst aan de wettelijke normen.

   http://www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

   Mensen kunnen wel gedurende enkele etmalen drager zijn van het virus en het virus op deze wijze verspreiden.

   http://www.id.dlo.nl/mkz/

   • in een etmaal
   • op een etmaal

   De verzekeraars keren uit als sprake is geweest van overvloedige regenval: 40 millimeter in een etmaal, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur.

   de Volkskrant,

   De Rijn bij Lobith zakt in een etmaal bijna een halve meter.

   NRC,

   Babies slapen 22-23 uren op een etmaal.

   http://www.monica.be/diensten/medisch/slaapcentrum.html

   • per etmaal

   De traumacentra willen 24 uur per etmaal verpleegkundigen en ervaren chirurgen kunnen inzetten op de bus.

   De Limburger,

   Veronica wil een nieuwszender van hoge kwaliteit maken, die 24 uur per etmaal uitzendt.

   NRC,

   Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat [...] 65 procent van de inwoners van de geïndustrialiseerde wereld minder slapen dan de acht uur die door artsen gemiddeld per etmaal worden aanbevolen.

   http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker/13/index_main.htm,

   met voorzetselgroep


   • een etmaal voor (zekere gebeurtenis of datum)
   • een etmaal na (zekere gebeurtenis of datum)

   Als het enigszins mogelijk is, krijgt de moeder tenminste een etmaal voor de te vroege bevalling bijnierschorshormoon (corticosteroïden) toegediend.

   http://www.couveuseouders.nl/index/920,

   De leider van de Bosnische Serviërs [...] beloofde gisteren dat alle zware wapens al zaterdagnacht om twaalf uur op de door de VN bewaakte punten aanwezig zouden zijn, een etmaal voor het verstrijken van het NAVO-ultimatum.

   NRC,

   Volgens de Amsterdamse rechercheur die H. een etmaal na de moord op Bruinsma van huis haalde, vertelde H. dat Hijzelendoorn voor hem op de vlucht was.

   NRC,

   met onbepaald voornaamwoord


   • elk etmaal
   • ieder etmaal

   Alsof het zo beschikt was, lag het appartement van Roos precies halverwege de Galigaangracht en mijn troosteloze huurflat. Na de dood van Roos was ik er elk etmaal aan het eind van de middag langsgefietst om Tijg, Ober en Lellebel hun luxe kattenbrokjes te verstrekken.

   De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

   's Morgens rende ik meteen uit bed over de natte vloer naar de muren om te zien hoe hoog het waterpeil gestegen was, ieder etmaal kwam er wel een centimeter bij, en als het water sinds de vorige dag flink hoog opgekropen was en donkerbruine vlekken op de muur had geschilderd, dacht ik onbewogen: laat een watervloed de hele rotzooi dan ook maar overspoelen!

   Het nietigste, Marie Kessels,

   • enige etmalen
   • enkele etmalen

   De bereiding van anti-serum duurt in werkelijkheid enige etmalen.

   NRC,

   Een dichtbevolkt gebied voor enkele etmalen volledig ontruimen is een operatie die vrijwel geen enkele overheid aankan.

   NRC,

   In z'n grote kamer [...] praat hij gedreven over "de NATO", enkele etmalen voor zijn officiële bezoek vandaag aan Nederland.

   NRC,

   met telwoord ervoor


   • één etmaal
   • twee etmalen
   • drie etmalen
   • 9130 etmalen

   Het is een kick [...] om [...] te beseffen dat er elders op de wereld andere telescopen zijn die precies hetzelfde doen omdat jij dat wilt. Wil je de capaciteit van het netwerk volledig benutten, dan heb je bij een waarnemingssessie van één etmaal ruim driehonderd dure computertapes nodig.

   http://www.govertschilling.nl/artikelen/intermediair/030403_im.htm

   De verdachten wordt dan 'in verzekering gesteld' en dat mag maximaal drie etmalen duren.

   http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder61.htm

   Hij liet bijvoorbeeld zijn leerlingen weerkundige gegevens verzamelen inzake de weersomstandigheden die boven de Atlantische Oceaan waren opgetreden in de periode van 1 januari 1885 tot 1 januari 1910. Het aldus verkregen cijfermateriaal, dat afkomstig was van alle beschikbare weerstations en schepen, besloeg dus 25 maal 365 plus 5 schrikkeldagen is 9130 etmalen.

   http://users.skynet.be/verganeglorie/

   overig


   • een etmaal lang
   • een etmaal later
   • twee etmalen lang
   • twee etmalen later

   De Amerikanen willen enkele typen onbemande vliegtuigen in dienst nemen, die een etmaal lang ongemerkt boven vijandelijk gebied kunnen vliegen.

   NRC,

   Ministers antwoorden verveeld, naast de kwestie, soms met een leugentje. De kranten kaarten na. Een etmaal later praat de Wetstraat over wat anders.

   De Standaard,

   En als de Rijn daarna in zijn bredere "oude" bedding komt bij Rees en Emmerich [...] is het acute leed geleden, althans in het Rheinland. Wat er daarna in Nederland - 180 kilomer verder en twee etmalen later - kan gebeuren, vooral in het gebied waar Rijn en Maas samenkomen, werd gisteren in de media bezorgd besproken door Duitse deskundigen.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   het etmaal rond


    Zie: het etmaal rond