feature


feature 1.0

kenmerk, eigenschap, vooral met een duidelijk onderscheidende werking of waarde

Semagram


Een feature…

is een eigenschap

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] karakteriseert iets in een bepaald, wezenlijk opzicht en markeert daardoor meestal een duidelijk onderscheid

  Algemene voorbeelden


  Model voor softwarelogistiek […]. Belangrijk binnen dit model zijn de verschillende processen die een rol spelen (definitie, bouw, assemblage, verspreiding, ondersteuning) […] • Definitie. Binnen dit proces worden de productfamilies, producten, onderdelen, en de eisen die hieraan worden gesteld gedefinieerd. De eerste stap hierbij is het opstellen van de eisen aan producten. Op hoog niveau kunnen deze worden gerepresenteerd als features; belangrijke eigenschappen van producten. Producten met veel gemeenschappelijke features kunnen worden gegroepeerd in een productfamilie.

  http://www.array.nl/release/artikelen/2000/4_Florijn_WUH2.pdf,

  Om deze hypothese te ondersteunen ga ik nog eens terug naar Zizek. In het eerste hoofdstuk van zijn The Plague of Fantasies, getiteld The Seven Veils of Fantasy, noemt hij zeven kenmerken (features) van de fantasie.

  http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html

  Hoor je een woord dat met een labiaal begint, dan activeer je alle woorden die met een labiaal beginnen. Daarna analyseer je het volgende fonologische feature van het woord. Op een gegeven moment blijft er een heel beperkte set woorden over die aan al die gesignaleerde features voldoen.

  http://taalschrift.org/reportage/000192.html,

  Sommige wetenschappers stellen dat woorden in hun geheel in hersencellen zijn opgeslagen, alsof het een bandopname is. Maar hoogstwaarschijnlijk is de realiteit veel complexer en abstracter dan dat. In het lexicon zijn basiswoorden (lemma's) opgeslagen, met daarnaast informatie over kleinere eenheden van die woorden. Daarbij moet je vooral denken aan fonologische kenmerken (features) en niet zozeer aan de concrete klanken (fonemen) van een bepaalde taal.

  http://imca.web-log.nl/imca/schrijfsels/index.html,

  feature 2.0

  artikel in een krant, tijdschrift of op een website dat men speciaal aan een bepaald onderwerp wijdt

  Semagram


  Een feature…

  is een artikel; is een tekst

  • [Positie] staat vaak vooraan, op een prominente plaats of met een in het oog springende aankondiging in een krant, tijdschrift, op een website e.d.
  • [Onstoffelijke inhoud] is speciaal gewijd aan een bepaald onderwerp

   Algemene voorbeelden


   Uw bijdrage telt maar liefst 5681 woorden; dat is ruim twee maal zo veel als dr. Paesi nodig had om zijn standpunt te verkondigen; een artikel in WCS telt zelden meer dan 2500 woorden, de feature en het interview uitgezonderd.

   http://home.wxs.nl/~gkorthof/pdf/korthof2.pdf,

   Via www.nzone.nl blijven we je dagelijks bedienen met het laatste Nintendo-nieuws en de beste reviews, previews en features over alles wat met Nintendo te maken heeft.

   http://cube.nzone.nl/ShowContent.asp?ContentID=20434,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • featureverhaal

   feature 3.0

   (software [computer])

   mogelijkheid, functionaliteit die een softwareprogramma zijn gebruiker biedt

   Semagram


   Een feature…

   is een eigenschap

   • [Functie] dient om de gebruikersvriendelijkheid of het nut van softwareprogramma's voor een gebruiker te verhogen
   • [Onstoffelijke inhoud] heeft betrekking op een gebruiksmogelijkheid of faciliteit die een softwareprogramma biedt

    Algemene voorbeelden


    WAP applications: u kan uw website uitbreiden met dit extra feature. Met een WAP-GSM kan u dan de gewenste informatie van uw website halen.

    http://www.theparkinglot.com/

    Dat maakt het spel niet alleen leuker, maar ook veel moeilijker en een tikje frustrerend af en toe. Erg veel acties vereisen een lange reeks van moeilijke stunts, en wanneer er ook maar één foutje gemaakt wordt [...] mag je knarsetandend opnieuw beginnen. Gelukkig hebben ze bij Ubisoft daar ook over nagedacht, en zijn ze met een leuke feature gekomen: rewind! Gaat die laatste sprong net mis, nadat er eerst vijf wel gelukt zijn? Geen probleem, een klein stukje terugspoelen in de tijd, en probeer die laatste sprong nog maar eens.

    http://www.gamez.nl/content/review.phtml?id=757,

    Proteus BMH is een softwarepakket dat speciaal ontworpen is voor die gebruikers die hun volledige bedrijfsvoering tot en met de facturering willen automatiseren [...]. Om alle 'features', zoals calculatie, financiële administratie, in- en verkoop, koppeling met ons optimalisatieprogramma, etc., zo goed mogelijk op de praktijksituatie af te stemmen, is er tijdens de ontwikkeling en realisatie nauw samengewerkt met handelaren die op een jarenlange ervaring in de branche kunnen leunen.

    http://www.proteus.nl/proteus2000bmh.htm

    Google zal volgende week een feature toevoegen aan 'Mijn Kaarten' van Google Maps, namelijk een optie om persoonlijke kaarten te integreren ('embedden') in je website of weblog.

    http://www.ekudos.nl/artikel/26617/nieuwe_feature_google_maps_kaarten_integreren_in_je_site_of_blog,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • featureset