februarinummer


februarinummer 1.0

in de maand februari verschenen nummer van een tijdschrift
Ook wel gespeld als februari-nummer.

Semagram


Een februarinummer…

is een tijdschriftnummer

   Algemene voorbeelden


   De gemeenteraad van het Drentse Borger-Odoorn sprak zich onlangs uit over de toekomst van de openbare scholen, die worden bedreigd door teruglopende leerlingenaantallen. In het februarinummer van onderwijsmagazine Inzicht leest u een verslag van de raadsvergadering, waarin duidelijk wordt hoe de GMR buiten spel wordt gezet.

   http://www.voo.nl/nieuws/Lees_het_februarinummer_van_onderwijsmagazine_Inzicht,

   Het tijdschrift Gezondheidsnieuws waarschuwt in zijn februarinummer voor orthorexia.

   Algemeen Dagblad,

   In het februarinummer van 'de Politie' stond een kort positief verhaal over collegiaal gedrag.

   http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

   Dat de grote Steiner 'ernstig discriminerende' uitspraken zou hebben gedaan, blijkt onverteerbaar voor rechtzinnige antroposofen. Op zaterdag 17 maart werd in Den Haag een poging gedaan tot oprichting van de Antroposofische Federatie - uit onvrede met de houding van de moedervereniging in de racisme-affaire [...]. In het februarinummer van het verenigingsorgaan Motief bracht een briefschrijver uit Zwolle de rebellen subtiel in verband met Ahriman - een soort Satan in antroposofenjargon.

   Trouw,

   In het februarinummer van Nature Genetics levert de Schotse onderzoeker David Kipling een commentaar op de nieuwe experimenten. Hij wijst erop dat alleen de aanwezigheid van telomerase-activiteit niet echt bevredigend is als verklaring voor de kwaadaardigheid van een tumor.

   NRC,

   Sonoluminescentie heet dit omzetten van geluid in licht en hoewel het effect al in 1934 door de Duitsers Frenzel en Schultes is waargenomen en het met relatief eenvoudige apparatuur kan worden gedemonstreerd, ontbreekt nog altijd een afdoende verklaring. In het februarinummer van Scientific American staat een helder artikel over dit exotische verschijnsel.

   NRC,

   Na moeizame onderhandelingen hebben VS-vice-president Al Gore en Sovjet-premier Viktor Tsjernomyrdin een akkoord bereikt om sommige archieven van hun militair onderzoek op en vooral onder de Noordpool ter beschikking te stellen van de milieuwetenschap. Over dit historisch feit bericht de National Geographic uitvoerig in zijn februarinummer.

   De Standaard,

   In plaats van de partijcongressen en de partijbaronnen bepaalt nu "een klein gezelschap van professionals - dat zijn de lui die niks anders doen, maar daarom nog niet degenen die het beter weten - wat er gaat gebeuren en wie eraan mee mogen doen", zoals Bart Tromp schreef in het februarinummer van Socialisme en Democratie.

   NRC,

   In het februarinummer van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap onderzoeken Annemie Rombouts en Mariëlle Moris of er geen andere middelen bestaan om de reeds bestaande ongrondwettige heffingen te recupereren.

   De Standaard,

   Wij leven, zegt men, in een consumptiemaatschappij. Maar wie de Consumentengids leest, heeft veeleer de indruk dat er te weinig consumptiegoederen zijn, gezien de vreemde produkten die daar onder de loupe genomen worden. Wij wezen reeds op het Belgische pogen om de kwaliteit van woordenboeken te vergelijken door het aantal woorden te tellen, alsof men een wasmachine test door het aantal ribbels te bepalen. En thans, in het februarinummer, matigt men zich zelfs aan de kwaliteit van Nederlandse woorden te meten.

   ...honderd. Ik kom, Piet Grijs,