februariwind


februariwind 1.0

wind zoals die in de maand februari vaak waait; wind die typisch is voor februari

Semagram


Een februariwind…

is een wind

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een wind zoals die in de maand februari vaak waait; is een wind die typisch is voor februari

  Hoofdsemagram: wind


  Algemene voorbeelden


  Film laat zien hoe een persoonlijke liefdesbrief, voorgelezen in de ijskoude februariwind op een pontje in Amsterdam, hartverwarmende emoties losweekt bij onbekende voorbijgangers en hoe de liefde ons allemaal verbindt en boeit.

  http://cineville.nl/node/240085/theaters,

  Deze gistvermenigvuldiging kan slechts gelijkmatig verlopen bij ideale temperatuur van de temper en zijn omgeving. Vroeger mislukten zeer vele tempers: de keukendeur werd geopend en de frisse februariwind deed de temperatuur een duik nemen.

  http://www.geutelingen.be/pages/sub/67640/Home.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • februariwindje