fideel


fideel 1.0

trouwhartig

Algemene voorbeelden


Tot het laatste moment bleef hij fideel opdraven als het sportieve gelaat van Ford-Belgium en nooit heeft hij in zijn relaties met de buitenwereld ook maar zijdelings op zijn persoonlijk drama gezinspeeld.

De Standaard,

De vrienden Willemsfondsers Georgette en Denis Ureel, veel andere kennissen, onder wie de stoere en fidele loods Charles Aspeslagh, onze gebuur. Anderen, die vrezen naar Duitsland te worden gestoken, omdat hun officieel ambt door de Duitsers werd afgeschaft, doen ook zeer aktief mee, onbezoldigd zoals allen.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

Dit mag dan weer naief of "geidealiseerd" klinken: ik twijfel geen moment aan de fidele gevoelens van Frank.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Met een neus voor talent in binnen- en buitenland zorgden hij en Georges Ingelbrecht ervoor dat Cercle, ondanks zijn beperkte (maar fidele) aanhang, een degelijke eersteklasser én een gezonde vereniging bleef.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een fidele kerel
  • een fidele vent

Zoals al eerder gebeurd was speelde hij zo goed dat hij dreigde met een belachelijk groot verschil te winnen. Het was duidelijk dat hij dat merkte en daarom een nodeloze driebander inschakelde [...]. Reeds in de kazerne, in die gezellige, lang vervlogen tijd, was hij die fidele kerel geweest. Hij heeft me daar wel vier of vijf keer geld voorgeschoten, dacht Romme. Ik weet niets eens zeker of ik dat wel allemaal teruggegeven heb.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Kas en Sjef hadden niets te veel over Ef gezegd; hij was een fidele vent.

De heiligen zijn dood, René Stoute,