firmawagen


firmawagen 1.0

((vooral) in België)

wagen, auto die door een bedrijf wordt gebruikt om bedrijfsactiviteiten te verrichten; bedrijfsauto

Semagram


Een firmawagen…

is een auto; is een voertuig; is een zaak

   Algemene voorbeelden


   Het is voor de controlediensten perfect mogelijk om te noteren welke firmawagen op een bepaalde dag op een werf of aan een privé-woning geparkeerd stond.

   De Standaard,

   Je moet je dagelijks met een personenwagen, soms met een firmawagen, of met een bestelwagen verplaatsen (commissiehandel of uitrusting voor merchandising) over een regio die heel groot kan zijn.

   http://cobra.vdab.be/cobra/cobra?event=algemeneFiche=197

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   firmawagen 2.0

   ((vooral) in België)

   auto die door een bedrijf ter beschikking wordt gesteld van een medewerker, zowel voor zakelijk als voor privégebruik; wagen, auto van de zaak

   Semagram


   Een firmawagen…

   is een auto; is een voertuig; is een zaak

     Algemene voorbeelden


     Voor de werknemers die moeten betalen voor het privégebruik van hun firmawagen verandert er niets.

     De Standaard,

     De meesten worden belast op een "voordeel van alle aard" of betalen aan hun werkgever een vergoeding voor het gebruik van de firmawagen buiten de diensturen.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding