flexcontract


flexcontract 1.0

(business, economie en financiën)

arbeidscontract dat niet vast is maar tijdelijk en waarin geen vast aantal uur per week is vastgelegd; flexibel arbeidscontract

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een flexcontract…

is een arbeidscontract; is een contract

 • [Duur] is een arbeidscontract dat niet vast is maar tijdelijk en waarin geen vast aantal uur per week is vastgelegd; is een flexibel arbeidscontract

  Algemene voorbeelden


  Wat is een flexwerker en hoe zien flexcontracten eruit? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstaat onder flexwerkers alle werknemers in tijdelijke dienst met een contract korter dan een jaar of voor een wisselend aantal uren per week. Ook uitzendkrachten zijn flexwerkers.

  https://www.trouw.nl/nieuws/losse-werknemers-in-soorten-en-maten~bd0246e6/,

  'Nul zekerheid wat ik volgende maand verdien'. Iris vindt een flexcontract niet te doen. In Nederland is het aantal flexkrachten de afgelopen vijftien jaar gegroeid van een miljoen naar ruim 1,9 miljoen, becijferde het CBS dit voorjaar. Vooral veel jongeren werken via een flexibel contract. Dat zo'n contract invloed heeft op je leven, weet Iris (26). Het nul-urencontract dat zij al een paar jaar heeft, is absoluut haar keuze niet. 'Het is niet te doen.'

  https://www.cnvvakmensen.nl/nextnow/blog/2018/june/iris-vindt-een-flexcontract-niet-te-doen

  De relatie tot werkgever en werknemer is al enkele jaren een punt van discussie. Op 5 mei 2019 is een nieuw wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Als we ervan uitgaan dat het ook door de Eerste Kamer komt, moet je daar nu al rekening mee houden. Wat gaat er met flexcontracten gebeuren na 2019?

  https://www.onlineaccountantsmkb.nl/aktueel/flexcontracten-van-2019-naar-2020.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding