Fluxus


Fluxus 1.0

(kunst en architectuur)

kunststroming die in de jaren zestig van de twintigste eeuw ontstond en die door middel van zeer uiteenlopende kunstvormen, zoals happenings, de kunst wilde zuiveren van commercie en elitaire kunstopvattingen
De term fluxus werd in 1961 bedacht door George Maciunas (1931-1978). Hij wilde met de term het steeds veranderende karakter van de groep benadrukken en de verbanden leggen tussen de uiteenlopende activiteiten, media, disciplines, e.d. waarvan sprake was binnen de groep. Omdat het niet om een beperkte groep kunstenaars gaat, zoals Cobra, maar om een bredere stroming of beweging, zoals dada, is er ook veel te zeggen voor de spelling met een kleine letter.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Fluxus…

is een kunststroming

  • [Doel of bestemming] wil de kunst en het dagelijkse leven weer bij elkaar brengen en de kunst zuiveren van commercie en elitaire opvattingen
  • [Plaats] is als beweging ook in Europa doorgedrongen, vooral in Duitsland
  • [Plaats van herkomst] is een beweging die ontstaan is in New York
  • [Tijd] ontstond in de jaren zestig van de twintigste eeuw
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door de creatie van multimediale werken die werden gebruikt in straatkunst, gebeurtenissen en concerten
  • [Activiteit of handeling] brengt performances met experimentele muziek, dans en voordracht

Algemene voorbeelden


Schippers was één van de oprichters van Fluxus, de kunstenaarsgroep die door middel van happenings de kunst op straat bracht Op de tentoonstelling geven twee vitrines vol pamfletten en boekjes van Fluxus inzage in hun clowneske houding tegenover kunst en leven.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000029941:mpeg21:a0063,

Fluxus heeft eigenlijk geen fundamentele boodschap: het is niet gericht op destruktie, het heeft geen opvoedend, belerend engagement, het wil niet politiek bewust maken. Hooguit is het gericht op een 'ontregeling' en het vermakelijke dat daardoor kan ontstaan. Kunst wordt in eerste plaats gezocht in het gewone, het alledaagse. Het is de kontekst die de toeschouwer die alledaagsheid anders doet ervaren. De kunst ligt in de kontekst veeleer dan in het kunstwerk dat 'op zich' helemaal niet eens bestaat.

http://www.kunstbus.nl/kunst/fluxus.html

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen