foefelen


foefelen 1.0

((vooral) in België,informeel)

iets vlug, handig of stiekem ergens in verbergen; iets wegmoffelen

Semagram


Foefelen…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • iets foefelen in iets

   Reeds een paar keer is Guignard er ooggetuige van geweest, dat madame Zuivel parfums en ander spul in haar décolleté foefelde. Zijn plicht was, het gezag te waarschuwen.

   De verdwazing, Andreas Roels,

   foefelen 2.0

   ((vooral) in België,informeel)

   bedriegelijk te werk gaan; sjoemelen

   Semagram


   Foefelen…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Degenen die betrokken waren bij de misbruiken in het studiebeurzen, zijn verwijderd uit het Abos. Maar als er zijn die gefoefeld hebben, zijn er ook die de zaak zo georganiseerd hebben dat gefoefel mogelijk was; en zijn er die dit gefoefel niet gemerkt hebben, ofschoon het hun taak was daarover te waken. Ook tegen díe leidinggevenden moet men optreden.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: met

     • foefelen met gegevens

     In december 1995 ging al 72% van de fiskale middelen op aan "politieke uitgaven" - lees: voor de president en zijn omgeving én voor de meer dan 600 leden van het overgangsparlement. Hoge ambtenaren van de nationale bank met verantwoordelijkheidsgevoel gingen noodgedwongen foefelen met gegevens. Om te vermijden dat de parlementsleden zich, solidair over alle politieke grenzen heen, al op voorhand budgettaire meevallers toeëigenen.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     foefelen 3.0

     ((vooral) in België,informeel)

     oppervlakkige seksuele handelingen verrichten

     Semagram


     Foefelen…

     is een handeling

       Algemene voorbeelden


       Louis herkende hem met moeite. De man met de gemene tronie die in zijn gulp had zitten foefelen en door papa uit zijn atelier verjaagd was, zat in het salon.

       Het verdriet van België, Hugo Claus,

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: met

       • foefelen met iemand

       Ook Hassan experimenteerde met de liefde en de zinnen. Hij foefelde met zijn nichtje onder een deken in het ouderlijk huis.

       De Standaard,

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding