fundamentalist


fundamentalist 1.0

iemand die zich fundamentalistisch opstelt, gedraagt; iemand wiens handelen gekenmerkt wordt door fundamentalisme; aanhanger, voorstander van het fundamentalisme; fundamentalistisch persoon

Semagram


Een fundamentalist…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] stelt zich fundamentalistisch op, gedraagt zich fundamentalistisch; hangt het fundamentalisme aan

  Algemene voorbeelden


  Sherif Hassan Ahmed was de eerste fundamentalist die wegens een politiek-geïnspireerd misdrijf werd geëxecuteerd sinds vijf Egyptenaren in april 1982 werden opgehangen in verband met hun rol in de moord op president Anwar el-Sadat.

  NRC,

  Welke houding neemt de FARC aan tegenover het terrorisme? Raúl Reyes. Wij hebben het terrorisme altijd veroordeeld en doen dat vandaag nog. Wij hebben niet dat zelfmoord-idealisme van de fundamentalisten en wij zouden nooit duizenden gewone burgers als doelwit nemen.

  http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAABS=9278,

  In haar roman valt ze vooral de onmenselijkheid van de "sharia", het islamitisch recht, aan. Nasrin pleit voor een grondige herziening van de koran, wat haar door de fundamentalisten uiteraard niet in dank wordt afgenomen. Zij spraken zelfs de "fatwa" over haar uit; Nasrin is daarom zowat de Salman Rushdie van Bangladesh.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met koppelwerkwoord


  • een fundamentalist zijn

  Izetbegovic riep in april 1992 de onafhankelijkheid van Bosnië uit. Zijn critici zeggen dat hij een fundamentalist in hart en nieren is en beschuldigden hem ervan de aanstichter te zijn van de pesterijen tegen Moslims die niet tot zijn Partij voor Democratische Actie (SDA) behoorden.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • Algerijnse fundamentalisten
  • christelijke fundamentalisten
  • islamitische fundamentalisten
  • joodse fundamentalisten
  • religieuze fundamentalisten

  Dat Mimouni een natuurlijke dood zou sterven hadden nog maar weinigen verwacht. Hij stond al jaren op de doodslijsten van de Algerijnse fundamentalisten. Veel van zijn vrienden zijn de afgelopen tijd vermoord.

  NRC,

  De Republicans for Choice zijn van oordeel dat abortus een privé-zaak is en derhalve uit de politieke arena moet worden gehaald. De christelijke fundamentalisten zullen dat niet zonder slag of stoot toelaten.

  De Standaard,

  Het Egyptische leger heeft 63 islamitische fundamentalisten gearresteerd bij razzia's in de afgelopen twee weken in verscheidene dorpen in de provinice Miniya.

  De Standaard,

  Op 28 september dit jaar tekenden Rabin, Peres en Arafat nog een akkoord voor uitbreiding van het Palestijns zelfbestuur. Maar joodse fundamentalisten hadden geen oog voor dit soort realisme. Voor hen verkwanselde Rabin gebieden die hen door God en de heilige schrift waren toegezegd.

  De Standaard,

  De laatste jaren hebben religieuze fundamentalisten aan beide zijden het voortouw genomen, de Hamas-beweging bij de Palestijnen en de joods-orthodoxen bij de Israëli's. Ze hebben de ruimte gekregen door het ineenstorten van de linkse vleugel van de PLO en de Israëlische linkse en Vrede Nu-bewegingen. Meer en meer komt het bezit van "de heilige plaatsen" centraal te staan bij het conflict.

  http://www.gebladerte.nl/10698f42.htm,

  • gewapende fundamentalisten

  We verlaten de vallei der koningen en rijden naar de tempel van Hatshepsut, bekend van de 'Hatshepsut massacre' in 1997, waarbij 58 toeristen (hoofdzakelijk Japanners) vermoord werden door 6 gewapende fundamentalisten. Het was een zwarte dag voor het toerisme in Egypte.

  http://users.telenet.be/tomtorfs/egypte/egypte.html,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • fundamentalisten in Bangladesh
  • fundamentalisten in Indonesië
  • fundamentalisten in Tel-Aviv

  Fundamentalisten in Bangladesh hebben gedreigd Nasrin te vermoorden sinds de publicatie van haar roman Schaamte.

  NRC,

  "Vergeleken bij andere landen met een grote moslim-bevolking vormen de fundamentalisten in Indonesië een betrekkelijk kleine groep. Mensen die de staat willen inrichten volgens de klassieke principes van het islamitische recht hoor je weinig."

  NRC,

  Militante islamitische groepen kondigden onlangs wraak aan voor de verwonding van zeven Palestijnen door een joods-fundamentalistisch militair. Joodse fundamentalisten in Tel-Aviv tonen zich de jongste tijd agressiever.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • door (de) fundamentalisten

  "Hoeveel vrouwen worden op die dag niet verkracht, verkocht, tot prostitutie gedwongen, verstoten, of door hun echtgenoot gewurgd omdat haar ouders de bruidschat niet kunnen betalen? Hoeveel worden er niet mishandeld omdat ze een dochter baren? Hoeveel vrouwengezichten worden er met zuur verminkt? Hoeveel worden er door fundamentalisten doodgestenigd of gegeseld?"

  De Standaard,

  De Algerijnse Salima Ghezali van het weekblad La Nation is door het Amerikaanse blad World Press Review onderscheiden als 'Internationale journalist van het jaar' wegens haar berichtgeving over de strijd tussen de regering in Algiers en de moslimfundamentalisten. De onderscheiding krijgt de 39-jarige Ghezali omdat ze niet buigt voor zowel de censuur van de regering alsmede voor de dreigementen door de fundamentalisten.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • een groep fundamentalisten

  De Jordaanse inlichtingendienst heeft naar nu pas bekend werd in juni een moordaanslag door een groep fundamentalisten op koning Hussein verijdeld.

  NRC,

  met onbepaald voornaamwoord


  • geen fundamentalist
  • geen fundamentalisten

  Bosnië was voor de oorlog geen paradijs en Izetbegovic geen voorstander van een multiculturele samenleving, zij het ook geen fundamentalist.

  NRC,

  Maar moet de angst voor deze aanhangers van een fundamentalistische islam gelden voor alle aanhangers van de islam? Professor Bernard Lewis zegt daarover [...]: "De meeste moslims zijn geen fundamentalisten en de meeste fundamentalisten zijn geen terroristen , maar wel zijn de meeste terroristen tegenwoordig moslim".

  http://casnws.scw.vu.nl/publicaties/tennekes-islamned.html,

  Eerbiediging van de zondagsrust bijvoorbeeld is voor GPV'ers nog steeds van belang. 'Maar dat principe moeten we wel uitwerken binnen de kaders van de wet. De Nederlandse wet is nu eenmaal zo dat burgers zich op zondag op hun eigen wijze mogen ontspannen. Daar kunnen en willen we niet omheen. We zijn tenslotte geen fundamentalisten, we zijn niet uit op een theocratische staat.'

  Meppeler Courant,

  met eigennaam


  • de fundamentalist Osama bin Laden

  De fundamentalist Osama bin Laden heeft contacten met de Baskische terreurbeweging ETA [...]. In december vorig jaar kwamen vertegenwoordigers van beide terreurgroepen in België bijeen. De gesprekken zouden aanvankelijk wat stroefjes zijn verlopen: de vrouw in de ETA-delegatie werd door de fundamentalisten weggestuurd en ook daarna ergerden de Basken zich aan het voortdurende gehamer op religie.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • extremisten en fundamentalisten

  Hij uit zijn respect voor de islam en het Algerijnse volk dat hij dierbaar liefhad. Voorts dankt hij God en vraagt hij nadrukkelijk onze moslim-broeders niet te verwarren met extremisten en fundamentalisten die van de islam een karikatuur maken.

  De Standaard,

  Na de beëindiging van de koude oorlog is er na 11 september 2001 een nieuwe situatie in de wereld ontstaan. De strijd die ontketend is door de fundamentalisten en terroristen, dwingt de politiek te reageren. Om tot een werkelijke oplossing te komen zal het openlijke debat niet ontweken maar juist aangegaan moeten worden.

  http://www.e-stem.nl/,

  voorafgegaan door als


  • als fundamentalist

  "Met het gevaar als fundamentalist te worden bestempeld", stelt Yilmaz van LIVO voor "terug te gaan naar de kern, dus naar de islam" om net als Köksal te werken aan de emancipatie van de vrouw. Positieverbetering van de moslima via de heilige schrift, daar gelooft ook Korz van Stichting Promotie stellig in.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen