fysionomie


fysionomie 1.0

gezicht of voorkomen van iemand, beschouwd als spiegel van zijn aard en karakter; iemands gezichtsuitdrukking

Semagram


Een fysionomie…

is een uitdrukking

   Algemene voorbeelden


   In de publieke perceptie is Balladur groter dan het leven zelf [...]. De macht en grandeur komen hem ogenschijnlijk aanwaaien en zelfs zijn fysionomie werkt mee: alsof zijn Saville-Rowpakken, zijden overhemden en uit Rome betrokken kardinaalssokken hem nog niet voldoende presidentieel cachet geven, stempelt zijn zelfingenomen blotebillengezicht hem bij voorbaat tot erfgenaam van De Gaulle.

   http://www.groene.nl/1995/02_22/baladu.html,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   fysionomie 1.1

   (ironisch)

   gezicht

   Algemene voorbeelden


   Mijn vertrouwen in de amusementswaarde van administrateurs-generaal en managerstuig in het algemeen is aan de geringe kant. Met of zonder geinige plaksnor op hun fysionomie, het maakt niet uit: ik blijf die lui meer met afvloeiingsmaatregelen dan met geestigheden associëren.

   Dwarskijker, Rudy Vandendaele

   fysionomie 2.0

   fysieke gestalte van iemand of iets; fysieke voorkomen van iemand of iets

   Algemene voorbeelden


   Het gaat erom in taferelen zonder woorden iets essentieels of typisch van het menselijk handelen te tonen. Mime dus. In dit stuk kan je de werkelijke fysionomie van de acteurs nauwelijks waarnemen: ze zijn onherkenbaar onder lagen van vervormende kledij en grime. Een vermomming die ook natuurlijke bewegingen belet.

   De Standaard,

   Op de smalle strook grond [...] zat een groep van wel twintig konijnen [...]. Doch ze bleven op een vreemde manier stilzitten, en als er zich één bewoog was het niet op die potsierlijke half-huppelende manier, maar haast sluipend, traag zoals roofdieren dat doen, maar door de totaal andere fysionomie van hun poten gaf het een walgelijke indruk, alsof er in hen een ander wezen huisde dat hun lichaam wou dwingen langs wegen waarvoor het niet door de natuur was bedoeld.

   Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding