geboortehuis


geboortehuis 1.0

huis waar iemand, met name een bekend persoon, is geboren; huis dat iemands geboorteplek is

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een geboortehuis…

is een huis; is een gebouw

 • [Attribuut] wordt soms gemarkeerd door een gedenkplaat met een naam en geboortejaar
 • [Plaats] is waar iemand is geboren
 • [Betrokkene] heeft vaak betrekking op een bekende persoon

  Hoofdsemagram: huis


  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • het geboortehuis van mijn oma
  • het geboortehuis van de schrijver
  • het geboortehuis van James Ensor
  • het geboortehuis van Wolfgang Amadeus Mozart
  • Beethovens geboortehuis
  • Couperus' geboortehuis

  Waar vind ik een foto van het geboortehuis van mijn oma?

  http://archief.venlo.nl/

  Het museum is ondergebracht in het nummer 17, niet ver van het geboortehuis van de schrijver.

  De Standaard,

  Er loopt een permanente tentoonstelling in het geboortehuis van James Ensor, de heemkundige kring toont de geschiedenis van het zeewezen en 150 jaar Oostende-Dover.

  De Standaard,

  De Oostenrijkse stad Salzburg wordt al jaren overspoeld door muziekminnende toeristen. Het geboortehuis van Wolfgang Amadeus Mozart is echter niet de voornaamste trekpleister. Aangezien de componist een uitgesproken hekel aan de stad had, zou het hem vast weinig kunnen schelen dat de meeste bezoekers voor een busritje komen.

  Meppeler Courant,

  Zoveel is zeker, daarover zijn ze het eens, antwoorden ze: dat resterende geld voor de restauratie van Beethovens geboortehuis komt er heus wel.

  NRC,

  Aan de gevel van Couperus' geboortehuis (nu nummer 43, maar vroeger nummer 11) werd al in 1930 een gedenkplaat onthuld.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  De negatieven die ze te voorschijn had gehaald voor het geval dat (ze had foto's van Annika en haar geboortehuis meegenomen om aan Edu te laten zien) lagen doelloos op het dashboard.

  Blauwbaard, Pauline Slot,

  Zijn geboortehuis, links naast de parochiekerk, voorzien van gevelsteen, is museum geworden.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1749t.htm,

  Op 8 februari van het jaar 1828 om 12 uur precies werd Jules Verne te Nantes geboren. Zijn geboortehuis stond aan een oude kade langs de Loire.

  http://www.jules-verne.nl/bio.html,

  geboortehuis 2.0

  instelling die zwangerschappen en bevallingen begeleidt en zich vooral door de benadering ervan als natuurlijk proces in een meer huiselijke omgeving onderscheidt van de strikt medische opvang in een ziekenhuiskader; kraaminstelling

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een geboortehuis…

  is een instelling

  • [Functie] dient voor het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen
  • [Activiteit of handeling] begeleidt zwangerschap en bevalling vooral als een natuurlijk proces in een meer huiselijke omgeving
  • [Organisatie en organisatiewijze] is doorgaans een zelfstandige instelling, los van het bestaande netwerk van ziekenhuizen
  • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van een kraamafdeling in een ziekenhuis die op meer strikt-medische basis opvangt in een ziekenhuisomgeving

  Algemene voorbeelden


  Dit geboortehuis is bestemd voor alle vrouwen die voorheen gebruik maakten van de mogelijkheid poliklinisch te bevallen in het Rijnland ziekenhuis. Het geboortehuis is een samenwerkingsproject van de eerstelijnsverloskundigen en de klinische verloskundigenzorg. Voor de cliënt betekent dit een bevalling in een huiselijke omgeving van een geboortehuis en indien medisch geïndiceerd, een snelle overdracht naar de tweedelijnsverloskunde binnen de muren van het Rijnland Ziekenhuis.

  https://www.reos.nl/beroepsgroepen/verloskundigen/projecten/190-geboortehuis-leiderdorp.html,

  De oprichting van een speciaal geboortehuis moet een trektocht van zwangere vrouwen langs ziekenhuizen in de provicie Utrecht voorkomen. [...]. In de provincie Utrecht is een nijpend tekort aan verloskundige- en kraamhulpen, en ook de kraamafdelingen van de ziekenhuizen zitten bomvol.

  Metro,

  Vorig jaar moesten enkele zwangere vrouwen voor hulp zelfs uitwijken naar Almere, Den Haag of Arnhem. Om dergelijke toestanden te voorkomen hebben de betrokken organisaties in de regio deze week een brandbrief gestuurd naar Minister Borst van Volksgezondheid waarin zij aandacht vragen voor de problemen. Zo wordt er gedacht aan de inrichting van een speciaal geboortehuis. Daar kunnen dan bevallingen plaatsvinden die normaal thuis zouden gebeuren. In het geboortehuis kan efficiënter worden gewerkt.

  Metro,

  Sinds de oprichting in 1997 van het Leuvense geboortehuis "Bolle Buik", duiken her en der in Vlaanderen nieuwe geboortecentra op. Deze centra zijn stuk voor stuk initiatieven van één of meerdere zelfstandige vroedvrouwen. Hiermee willen deze vrouwen duidelijk tegemoet komen aan een toenemende behoefte aan informatie, begeleiding en minder medicalisering tijdens zwangerschap en bevalling. Wat is een geboortehuis? In de eerste plaats wil een geboortehuis een ruimte creëren waar toekomstige en jonge ouders terecht kunnen voor begeleiding en informatie [...]. Vroedvrouwen zijn speciaal opgeleid om zwangere, bevallende en jonge moeders zowel medisch als psycho-sociaal te begeleiden. Bij eventuele medische problemen wordt je altijd doorverwezen naar je huisarts of gynaecoloog en er is ook een goede samenwerking met andere zorgverleners.

  http://www.9maand.be/beval/