gedreven


gedreven 1.0

( Gezegd van personen)
een sterke motivering en bezieling hebbend bij het verrichten van zijn werk of om een doel te bereiken

Algemene voorbeelden


Kan je als bedrijfsleider je medewerkers zodanig motiveren dat ze even enthousiast en gedreven zijn als jezelf?

De Standaard,

Rik en Jo zijn nog altijd even gedreven als in mei '68. Je treedt op hun boerderij in een "creatieve chaos" van eigen gebouwde stallen en schuren. Het bijna uitgestorven Rood West-Vlaams rundveeras krijgt er met veel liefde een tweede kans en het ganse boerderijleven is doorspekt met authenticiteit en een koppige doorzetting van ideeën die teruggrijpen naar de oorsprong van het leven met planten en dieren.

http://www.vilt.be/gevilt/detail.phtml?id=542

Want hoe gedreven een mens ook is, hij wil uiteindelijk toch het resultaat zien en horen van zijn inspanningen, en daarvoor het liefst nog een schouderklopje ontvangen.

http://www.intermediair.nl/

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een gedreven activist
 • een gedreven agent
 • een gedreven artiest
 • een gedreven chirurg
 • een gedreven dorpsonderwijzer
 • een gedreven idealist
 • een gedreven kunstenaar
 • een gedreven man
 • een gedreven medewerker
 • een gedreven natuurbeschermer
 • een gedreven ondernemer
 • een gedreven politicus
 • een gedreven professional
 • een gedreven team
 • een gedreven trainer
 • een gedreven verkoper
 • een gedreven workaholic
 • gedreven vakmensen

Marcel Breuer, een man die geldt als een groot kunstenaar en baanbrekende vernieuwer (beantwoordend aan de tegenwoordige neiging in de bouwkundige eerder de gedreven artiest te zien dan de ingenieur die door zijn opleiding in staat is uit te rekenen hoe sterk een pilaar moet zijn om een bepaald gewicht te kunnen dragen).

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

Na zijn actieve loopbaan ontwikkelde Arthur Ashe zich als een gedreven activist ten bate van de mensenrechten.

NRC,

Ik was jong en een gedreven chirurg, maar zo goed was ik nou ook weer niet.

Het wonder, Frederick Forsyth,

Waar is de echte emotie van een zo gedreven man?

NRC,

Meer dan 2.500 gedreven medewerkers ontwikkelen, produceren en testen zowel de hard- als software van multifunctionele radarsystemen en geavanceerde communicatie- en command controlsystemen.

http://www.google.nl/search?q=cache:kBq2FDTNde8J:home-5.worldonline.nl/~ac58934/2002/jaaroverzicht2002totaal.pdf+defensie-elektronica+site:.nl=nl=lang_nl

Dit betekende veel politie op straat, alerte en gedreven agenten die eerst schoten en dan pas vragen zouden stellen.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,

De gedreven idealist was dan toch een beetje ijdel.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Jo Daems sprak en handelde zoals ik het van een gedreven ondernemer had verwacht.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

Met die vaandeldragers bedoelt hij 'bezielde intellectuelen en gedreven kunstenaars'.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

Overdrijving: gedreven natuurbeschermers of bestuurders geven een overdreven of zelfs onjuiste voorstelling van zaken ('Brent Spar') en kunnen zo steun en vertrouwen verliezen.

http://www.rlg.nl/adviesframe.html,

Wij herdenken Lex als een gedreven professional met veel kennis en ervaring binnen zijn vakgebied.

http://www.nvvl.nl/

Peter van den Eede in de hilarische rol van meester Moens: hij gaat ver, maar toch komt dat type gedreven dorpsonderwijzer mij zeer bekend voor.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Ons gedreven team vormt een onafhankelijke online wijnhandel die voor u als betrouwbare gids hoopt te fungeren.

http://www.underthecork.be/nl/corporate/about.html

Voordeel: gedreven workaholics zorgen ervoor dat dingen gebeuren binnen deadlines en ze melden zich niet ziek.

http://www.menscentraal.nl/tekst_Jan_Bommerez.htm,

In onze organisatie vindt u op elk niveau gedreven vakmensen, die maar één doel hebben: ervoor zorgen dat het voor alle betrokkenen plezierig werken is.

http://www.dactylo.nl/

Kandidaten die Uw eigendom moeten uitkiezen uit een ruim marktaanbod en een aantal gedreven verkopers - Een optie verleend heeft die U wel bindt, maar de kandidaat-koper niet bindt - Een juridische onjuistheid begaat bij het opmaken van de verkoopsovereenkomst - De sleutels afgeeft, vooraleer de notariële akte verleden is.

http://www.groeninghe.com/

Allerminst deprimerend - gelukkig maar - was de meesterlijke reportage over Danny Baekeland, Izegemnaar, ex-bokser, thans gedreven trainer van nieuw pugilistisch talent.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Hij is vooral bekend geworden als stichter van de Vrije Universiteit en als gedreven politicus.

http://www.vrijzinnigdelft.nl/lezing_pkn.htm,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • gedreven en dynamisch
 • gedreven en gemotiveerd
 • gedreven en integer
 • gedreven en oplossingsgericht

Authenticiteit hoeft dus niet automatisch een verwijt te zijn. Alleen, wat koopt de lezer met dat soort waarachtigheid? De wetenschap dat Van Laerhoven een gedreven en integer auteur is, maar verder?

De Standaard,

Sinds 1996 wordt het nationaal voorzitterschap waargenomen door Herman Meeus, een gedreven en dynamische autoriteit, die met hart en ziel waakt over de strikte naleving van de statuten van deze bedrijvige orde.

http://www.33masters.com/nl/default.htm

Bovendien komt zelfs een zeer gedreven en gemotiveerde onderzoeker ogen en oren te kort om in een onderzoekssetting, hoe klein ook, alle relevante feiten en gebeurtenissen te observeren.

http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

Een AL-groep kan de gedreven en oplossingsgerichte student helpen te reflecteren op zijn aanpak en benadering en helpen te leren leren, op momenten waar hij of zij anders te snel gericht zou zijn op het verkrijgen van adviezen, tips en het ontdekken van oplossingen.

http://www.hku.nl/pub/hku_onderzoek/pdf/actionlearning.pdf

 • enthousiast en gedreven

Enthousiast en gedreven behaalde Meppel AZ punt na punt.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


gedreven 1.1

blijk gevend van motivering en bezieling; motivering tonend; door motivering en bezieling tot stand gekomen

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


In Babylon, de nieuwe roman van de Nederlandse schrijver Marcel Möring stelt Jeroen Vullings voor problemen: als criticus vermijdt hij graag het flapteksttaaltje dat wil dat een roman "gedreven", "meeslepend", "origineel" is.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • gedreven ambities
 • gedreven betoog
 • gedreven muziek
 • gedreven pleidooi
 • gedreven stijl
 • gedreven vioolspel

Maar de enorme werkloosheid in ons land is een trieste ironie: het zijn precies de gedreven Europese ambities die van de Belgische ekonomie zo'n zware tol eisen.

De Standaard,

Tekenend voor zijn enthousiasme was een gedreven betoog dat hij tijdens de laatste vergadering in mei jl. heeft gehouden over het thema "voorverpakte maaltijden".

http://www.nvvl.nl/

Alle muzikanten etaleren graag hun technische superioriteit, maar nergens gaat dit ten koste van de kwalitatief hoogstaande muziek: alle stijlen worden perfect geïntegreerd in een uniek klankspectrum, dat zo typerend is voor U.K. Alaska (was eigenlijk de eerste groepsnaam voor U.K.) en Time to kill zijn wel duidelijk op maat van Jobson gesneden: in het eerste nummer door zijn ijzingwekkend toetsenspel (je waant je echt op Alaska) en in Time door zijn gedreven vioolspel.

http://www.prog-nose.yucom.be/

Het stuk is een meervoudig gelaagd memento voor een bewogen tijdperk, een polyfoon miserere met toch een boodschap van hoop en, misschien vooral, een gedreven pleidooi voor een "nieuw humanisme".

De Standaard,

In zijn gedreven stijl roept hij de krachtigheid op waarmee de oude Flandriens over de ruige kasseien daverden.

De Standaard,

Alma, onbeweeglijk, luistert naar het verre geklep van zijn sandalen, de gedreven muziek (een hoge stem schreeuwt het uit van liefde) en de gespreksflarden die rondom opstijgen.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

gedreven 1.2

op een gemotiveerde en bezielde wijze; op een wijze waaruit motivering en bezieling blijkt

Betekenisbetrekking


overig
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • gedreven dansen
 • gedreven klinken
 • gedreven praten
 • gedreven voortwerken

Henri danste zowel onbeholpen als gedreven.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Trouble At The Henhouse put alweer uit folk- en countryroots en klinkt eerlijk en gedreven.

De Standaard,

Op de krant werkte ik gedreven voort, voldeed aan deadlines en stelde ik me respectvol op tegenover Ritger en St. John.

De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

De vrouw stak onmiddellijk van wal en praatte zo gedreven dat ze er niet toe kwam de laatste lettergrepen van haar woorden uit te spreken.

Na de siësta, Paul Koeck,

gedreven 2.0

( Gezegd van edelmetalen of voorwerpen die daaruit vervaardigd zijn)
voorzien van versieringen die door drijven tot stand gebracht zijn; met drijfwerk versierd

Algemene voorbeelden


Tegenover het grafmonument van Kardinaal van Rossum komt men door een korte gang met een ronde boog, bezet met cassetten en langs twee deuren van gedreven brons in de z.g. Ronde Kapel.

http://www.redemptoristen.nl/Wittem/geschiedenis/historie.htm

Ook het zestiendelig gedreven gouden betelservies is zeer hoogwaardig en toont aan dat de kunst niet alleen de religie diende.

De Standaard,

Een schip waarvan de achtersteven van gedreven goud was en de zeilen van zuivere purper, het gebinte doortrokken van de geuren van sandelhout, de riemen bewogen op de maat van zilveren fluitspel.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

gedreven 2.1

( Gezegd van versieringen op metalen voorwerpen)
door drijven gemaakt

Algemene voorbeelden


Sierlijk, gedreven en geciseleerd koperwerk van een ambachtsman, aanrader.

http://home.hccnet.nl/wienk.1/kunstnijverhei/links.htm