geef die boer een stoel


geef die boer een stoel 1.0

(informeel; schertsend)

commentaar op het laten van een boer

Algemene voorbeelden


Zuster Schilp bleef echter verslagen voor zich uitkijken en zachte boertjes laten door het te schielijk drinken van de pittige vruchtenlimonade. Tenslotte riep Nolda na de zoveelste keer "en geef die boer een stoel!" om haar kollega maar op d'r gemak te stellen, doch zuster Schilp was onvermurwbaar in haar ellende en bleef trillen met haar handen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Vroeger was boeren een veel geaccepteerder verschijnsel, in ieder geval binnenshuis in je eigen gezin. Ik herinner me dat er elke week bij ons thuis een avond geklaverjast werd door mijn vader en een paar zwagers. Je hoorde dan regelmatig iemand zeggen "Geef die boer een stoel".

http://www.moorsmagazine.com/onzinbak/boer.html,