gegist bestek


gegist bestek 1.0

navigatiemethode waarbij de actuele positie vanuit het vertrekpunt bepaald wordt aan de hand van de koers en de afgelegde afstand

Algemene voorbeelden


Koersafwijkingen door het niet juist kunnen bepalen van de windkracht en -richting werkten regelrechte blunders in de hand bij de positiebepaling op gegist bestek.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Vaste verbindingen