gegiste dranken


gegiste dranken 1.0

dranken verkregen door gisting, met een alcoholpercentage tot 15 %, bv. bieren en wijnen

Algemene voorbeelden


Administratieve onderzoeken Horeca Sector Drankslijterij (drankgelegenheid). De dienst houdt zich bezig met de openingsprocedure en controles van drankslijterijen die geestrijke en gegiste dranken verkoopt, gereglementeerd door de wet van 3 april 1953.

http://www.policemontgomery.irisnet.be/nl/enquete-horeca.htm,