gekijf


gekijf 1.0

geruzie dat gepaard gaat met schreeuwen en schelden
Doorgaans van toepassing op twee of meer mensen, meestal vrouwen.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Gekijf…

is geruzie

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met schreeuwen, ook wel met schelden en vloeken

  Algemene voorbeelden


  In de hal van zijn woning kon hij het geschreeuw van de buren al horen. Soms was hij jaloers op hun levenslust, al zou je op het eerste gehoor niet zeggen dat achter dat akelige gekijf levenslust schuilging. Maar als je iedere dag de moeite nam je zuster de huid vol te schelden, dan had je levenslust, dat kon niet anders.

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  En als moeder en tante Geert, de zuster van vader, weer eens begonnen te snauwen tegen elkaar en ons wilden ophitsen, dan deden we net of we gek waren en gingen maar zo gauw mogelijk weer naar buiten en vergaten het. Want op het land en bij de beesten kwamen ze godzijdank nooit. Moeder was veel te veel een stadse en van dat gekijf tussen die twee begreep je als man toch nooit veel, leerde ik.

  Nathalie, Ger Verrips,

  Toen hij op de deel zijn laarzen uittrok drongen de geluiden van ruzie tot hem door. Tweestemmig sloeg het onheil hem tegemoet; schel gekijf vermengd met donkere bromtonen. Deze stemmen behoorden toe aan Dina, zijn vrouw [...], en zijn schoonvader.

  De hangende man, Koos van Zomeren,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • het gekijf van zijn buren

  Sosha schreeuwde. Haar geschreeuw deed hem denken aan het gekijf van zijn buren.

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  gekijf 2.0

  het telkens of aanhoudend schreeuwen; geschreeuw

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Gekijf…

  is geschreeuw

    Algemene voorbeelden


    Uitdagend draaide ze zich om naar de tenor. 'Kijk,' krijste ze, 'hier staat een man die mij naar waarde geschat heeft. Hier staat een werkelijke operakenner, iemand die het verschil weet tussen een triomf en een absoluut debâcle ... Nou, arrogant waterhoofd? Waar blijven jouw bewonderaars, waar jouw bloemen? En ik verzeker je, dit is nog maar een van de vele jongemannen die mij adoreren […].' De tenor begon verontwaardigd te loeien. De zangeres […] verdween achter een kamerscherm, alwaar ze zich verkleedde zonder haar gekijf een ogenblik te staken.

    De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

    Elk uur hangt zijn moeder uit het raam van haar flat, om Fredje luid vloekend bij zich te roepen. Zoonlief, spelend achter een struik of schutting, hoort haar schelle stemgeluid en lacht erom. Andere kinderen komen dan uit het struikgewas tevoorschijn en vertellen haar waar Fredje zit. Dat is voldoende voor moeder, die gerustgesteld haar raam weer dichtklapt om even later haar bezorgde gekijf te hervatten.

    Hallo; Fredje; Knikker; Klim; Strand, Frans Goddijn,

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • het gekijf van mijn moeder

    Ik keek en keek en keek en vergat de winkelhaak in mijn trui die ik haar had willen tonen in de hoop dat zij hem zou verstellen en het gekijf van mijn moeder me zou worden bespaard.

    Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,