gelijkelijk


Algemene grammaticale gegevens

(Dit bijwoord wordt soms abusievelijk gebruikt als bijvoeglijk naamwoord.)

Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands.

[ Loading corpus results… ]