geloofwaardig


geloofwaardig 1.0

waard om geloofd te worden; het geloven waard; aannemelijk; overtuigend; betrouwbaar
Vaak in combinatie met een negatie.

Algemene voorbeelden


Het referendum over onafhankelijkheid voor Zuid-Sudan is op vreedzame wijze verlopen en is geloofwaardig. Dat zeggen waarnemers die onder leiding van de Amerikaanse ex-president Jimmy Carter ter plaatse aanwezig waren.

http://buitenland.nieuws.nl/625932,

Politieke partijen moeten geloofwaardig zijn. Mensen geloven er alleen in als ze een positieve invloed op hun leven hebben, als zij een perspectief aanbieden, als zij duidelijke keuzen maken.

http://www.fgtb.be/PDF/nl/DeWerker/2002/dw020510/p06.pdf,

De cast bepaalt dan ook voor een groot deel de charme van deze productie voor de Glazen Zaal. Het spel overtuigt en de personages zijn geloofwaardig.

De Standaard,

Geloofwaardig of niet, don Juans opvattingen laten ons toe op een interessante manier een band te leggen met de aloude opvattingen van de dichter als de bovennatuurlijk geïnspireerde ziener, en met de veronderstelde oorsprong van de kunst als een magisch-rituele praktijk bedoeld om de krachten van de natuur te manipuleren.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

"De Italiaanse politie onderzoekt of hij deel uitmaakte van een internationaal pedofilienetwerk. Het vermoeden van het pedofilienetwerk is het geloofwaardigste omdat de ontvoerder, Cao Leng Hout, connecties heeft met België," verklaarde politiewoordvoerder Fransesco Girasoli.

De Standaard,

De rol van Coppi werd prachtig gespeeld door Sergio Castellitto, die met zijn even aërodynamische als melancholieke hondenkop een voltreffer van het casting-bureau was. Tot in zijn rijstijl toe was hij geloofwaardig – wat kon hij prachtig dood zitten, terwijl om hem heen het antieke Italiaanse landschap oplaaide, groots van onverschilligheid, díe natuur waarin eens de dichter Vergilius neerhurkte en schaamteloos zijn gevoeg deed.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Het NVVP voorziet in een gefaseerde invoering van een kilometerheffing; eerst een spitstarief, dan variabilisering van bestaande vaste heffingen, vervolgens zullen door normstelling de externe kosten van mobiliteit dalen en ten slotte zullen de externe kosten worden doorberekend in de prijs. Fasering acht de raad nuttig. Deze moet dan wel goed worden doordacht en helder en geloofwaardig worden vastgelegd zodat burgers en bedrijven bij hun aankoop- en investeringsbeslissingen op de invoering kunnen anticiperen.

http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?Desc=publicaties_adviezen_NVVP,

Om een geloofwaardige wending in het kettingverhaal teweeg te brengen had deze misdaad eerder geïntroduceerd moeten worden; bovendien laat Van Rijnswou daarna de hele idee weer verslappen, zodat Snoer een weinig overtuigende finale krijgt.

De Standaard,

Buiten dit is Wag the Dog een intelligente, geloofwaardige en hilarische satire met een aantal schitterende hoofrollen, van met name De Niro als keurige, beheerste troubleshooter zonder geweten, en van Hoffman als producer Motss, die natuurlijk zijn Oscarnominatie niet verzilverd zag.

http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

In het kader van het onderzoek "Denksport en doping" heeft het NeCeDo pas dan stoffen als doping aangemerkt wanneer die én potentieel prestatiebevorderend zijn én schadelijk voor de gezondheid. Dit heeft geleid tot een gefundeerde denksportdopinglijst als basis voor een geloofwaardig antidopingbeleid.

http://www.necedo.nl/,

Het mooist was de door Van Zweden gedirigeerde en gespeelde uitvoering van Mozarts Sinfonia concertante voor viool en altviool. Hierin neutraliseerde het warme, volstrekt natuurlijke altvioolspel van Daniël Raiskin de gemaniëreerde onrust van Van Zweden en dat leidde tot een vitale, geloofwaardige Mozart.

NRC,

Je kan de fraaiste en merkwaardigste ideeën aan de voddenman geven, aan een ambtenaar, of aan een minister, maar als hij niet beeldend kan schrijven, als hij niet met gevoel, liefde en een flinke dosis humor alles geloofwaardig kan beschrijven, dan blijft het verhaal nergens.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Het duurde toen nog een heel uur, maar eindelijk was het zover: voor het oog van de camera werd ik aan mevrouw Ruiter voorgesteld en zij viel meteen met de deur in huis. Een rustig, zelfverzekerd, door en door geloofwaardig mens, vond ik.

Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een, geen geloofwaardig alternatief
 • een, geen geloofwaardig beleid
 • een, geen geloofwaardig dreigement
 • een, geen geloofwaardig excuus
 • een, geen geloofwaardig plan
 • een, geen geloofwaardig pleidooi
 • een, geen geloofwaardig relaas
 • een, geen geloofwaardig smoesje
 • een, geen geloofwaardig verhaal
 • een, geen geloofwaardige dreiging
 • een, geen geloofwaardige getuige
 • een, geen geloofwaardige getuigenis
 • een, geen geloofwaardige geweldsdreiging
 • een, geen geloofwaardige kandidaat
 • een, geen geloofwaardige oppositie
 • een, geen geloofwaardige partner
 • een, geen geloofwaardige politiek
 • een, geen geloofwaardige reden
 • een, geen geloofwaardige rol
 • een, geen geloofwaardige strategie
 • een, geen geloofwaardige uiting
 • een, geen geloofwaardige uitlating
 • een, geen geloofwaardige uitleg
 • een, geen geloofwaardige verklaring

Peter Baring, bestuursvoorzitter van de bank en Leesons hoogste baas, zei in een vraaggesprek met de Financial Times dat Leeson waarschijnlijk samen met een nog onbekende handlanger bewust heeft geprobeerd de bank ten gronde te richten. Baring noemt dat een "geloofwaardige" verklaring voor het gedrag van zijn werknemer.

NRC,

Er is, menen sommigen, geen "geloofwaardig alternatief" met een VLD die een interne guerrilla voert.

De Standaard,

Gorbatsjov deed een emotionele oproep tot de demokratische krachten om een geloofwaardig alternatief te vormen voor president Boris Jeltsin en diens kommunistische uitdager Gennadi Zjoeganov.

De Standaard,

De worsteling van de Britse regering om een economisch geloofwaardig beleid te presenteren, leek vanmorgen enig succes te boeken: het pond sterling herstelde zich enigszins van wat leek op een vrije val, gisteren.

NRC,

In de meeste wetgeving met betrekking tot stalken wordt vereist dat de dader een geloofwaardige geweldsdreiging ('credible threat') tegen het slachtoffer uit.

http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/cyberstalking.html,

Het Pentagon zegt evenwel uitsluitend 'specifieke' en 'geloofwaardige' dreigementen te hebben ontvangen over ophanden zijnde terroristische aanslagen in Bahrein en Qatar.

De Telegraaf,

Bij cyberstalking is het nog lastiger om een 'geloofwaardige dreiging' aannemelijk te maken omdat de stalker vaak onbekend is aan het slachtoffer en meestal vanaf grote afstand opereert.

http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/cyberstalking.html,

Ander onderzoek wijst dan weer uit dat de gemiddelde Vlaming drie uur per dag televisie kijkt. Dat er geen tijd om te lezen zou zijn, is dus geen geloofwaardig excuus. Er is wel tijd voor andere dingen.

http://www.stichtinglezen.be/images/visietekst.pdf,

Het betekende niet dat het publiek Hill als leugenaar zag (ze was een zeer geloofwaardige getuige), maar dat men tien jaar te lang geleden vond om zich er nog over op te winden.

NRC,

Hofman lachte. 'Lief is hij niet bepaald, maar wel intelligent, onkreukbaar en vastberaden. Kortom, een betrouwbare en geloofwaardige getuige die ze vast niet omver zullen blazen.'

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Beide zijn virussen en de eerste vernietigt de boot-sector, de tweede verwijdert alle .dll bestanden [...]. Een bijna-slachtoffer, Conny geheten, voegt daar nog een zeer geloofwaardige getuigenis aan toe: Beste mensen, Dit is niet zomaar weer een loze waarschuwing. Ik ken zelf al drie mensen die met een gecrashte computer zitten.

http://www.meertens.nl/

Een christen valt het moeilijk om op deze plaats niet te roepen: Almachtige God, kan er een nog geloofwaardiger getuigenis over de bezetenheid door demonen worden gegeven dan wat hier werd aangehaald?

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Premier Balladur, nog steeds favoriet in de opiniepeilingen, wachtte met spanning op de komst van een geloofwaardige kandidaat van de PS.

NRC,

Het is de hoogte van het primair overschot die ervoor moet zorgen dat de rentesneeuwberg snel genoeg afsmelt om van België een geloofwaardige kandidaat voor de muntunie te maken.

De Standaard,

Het Vlaams Blok is de enige geloofwaardige oppositie tegen de bruine coalitie van liberalen, socialisten, groenen en Volksunie die nog sterker dan voorgaande regeringen gedomineerd wordt door de Franstaligen, waarvan sommigen dan nog Nederlandsonkundig zijn.

http://www.vlaamsblok.be/

De Verenigde Staten werden hierdoor een geloofwaardiger partner in de internationale economische fora.

NRC,

En de Arabische landen bij voorbeeld die deelnemen aan het vredesproces met Israel weten dat als puntje bij paaltje komt alleen de VS een geloofwaardige partner zijn, en handelen daarnaar.

NRC,

Het was natuurlijk al Van den Bogaards keuze om Julia met een zekere labiliteit en behoeftigheid op te zadelen, daarmee zet hij trouwens een geloofwaardig personage neer.

De Standaard,

Zoals Helena's osmose van New York en Gent in zekere zin maar vaagweg wordt gerealizeerd, zo ook wordt de identiteit van Eduard Bottelaer verzelfstandigd in een reeks gebeurtenissen en gedachten die weliswaar een geloofwaardig personage vormen, maar die tegelijk toch moeilijk onder een noemer te brengen zijn.

De Standaard,

Toen kondigde Bjorn Wolrath van Skandia een boycot van Zweeds schuldpapier af, totdat de Zweedse overheid met een geloofwaardig plan komt om de financiën op orde te brengen.

NRC,

Een Duitse regeringsbron liet gisteren aan het persbureau Reuters weten dat zijn land niet geneigd is met een versoepeling van het verbod in te stemmen, zolang Groot-Brittannië niet op de proppen komt met een geloofwaardig plan ter bestrijding van de gekke-koeienziekte.

De Standaard,

Kan ons vredesgetuigenis een voor anderen geloofwaardig pleidooi opbrengen om tenminste af te zien van wraak, van 'met gelijke munt terug betalen', het te proberen met het doorbreken van een conflict- en geweldspiraal, met de risico's van dien?

http://home.wxs.nl/%7Ejggr/jv/av200203.htm,

Een geloofwaardige politiek is dus onlosmakelijk verbonden met een goed functionerende democratie.

De Standaard,

Na de actie moesten twee bewakers van de bank met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen maar een excuus of zelfs een geloofwaardige reden voor de inval is nooit gegeven.

NRC,

Maar er waren twee uitzonderingen: John Hustons The Red Badge of Courage (1951), een door de studio verknipte en daarom befaamde terugblik op de Amerikaanse burgeroorlog, en vier jaar later To Hell and Back, een geloofwaardig relaas van Murphy's ervaringen als soldaat.

NRC,

Toch een prachtige en verder heel geloofwaardige rol van Almekinders.

Meppeler Courant,

Taco Hofland speelt een zeer geloofwaardige rol van de blinde, cynische Don, die geniet van de jonge en onstuimige (door Ashti de Jong voor de pauze soms te uitbundig neergezette) Jill Tanner.

Meppeler Courant,

Hij overmeestert de priester [...] en verplicht de man Marguerite Bennett telefonisch met een geloofwaardig smoesje naar de kerk te lokken.

De Standaard,

Daarbij horen heldere doelstellingen en onderbouwde, geloofwaardige strategie, als voorwaarde voor gezaghebbende communicatie en invloedrijke positie in de politieke arena.

http://www.insector.nl/sitebuilder/index.asp?nodeid=193,

Voor supermarkten kan dergelijke steun aan familiale landbouwbedrijven een geloofwaardige uiting zijn van de lokale verankering die ze beogen.

http://www.vilt.be/opinie/detail.phtml?id=570

Er zou niet zomaar op een paar Servische artilleriestellingen om Sarajevo worden geschoten; de Bosnisch-Servische leiders zouden zelf doel kunnen worden. Een geloofwaardige uitlating omdat de Amerikanen al eerder hebben laten blijken, direct op de leiders te mikken.

NRC,

Men springt teveel van het ene naar het tegenovergestelde, zonder een geloofwaardige uitleg daarvoor te brengen.

http://www.tgl.be/discus/reactie45-6.htm,

Als het kind steeds hetzelfde verhaal vertelt, daarbij iedere keer overstuur raakt en als het zegt dat het geheim moet blijven, dan zijn dat aanwijzingen voor een geloofwaardig verhaal.

http://www.nisso.nl/seksmisbrochure.pdf,

Misschien heb ik hier en daar de chronologie wat ingedikt, en ik zal ook vast wel eens wat hebben geschoven met details – de schrijver die de verleiding kan weerstaan om met een kleine ingreep ergens een geloofwaardiger verhaal van te maken, moet nog geboren worden.

Eten met Emma, Herman Koch,

 • een stuk geloofwaardiger
 • stukken geloofwaardiger

Ik vlocht daar erg veel 'klote', 'klootzakken', 'klotezooi', 'tyfus' en 'kut' doorheen, ik dacht dat het dan een stuk geloofwaardiger werd.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

De Amerikaanse econoom Krugman schertste ooit: "Het is alsof hij je voortdurend toeroept: 'Hou me tegen of ik ga weer speculeren!'" Soros' kritiek op het casinokapitalisme is een stuk geloofwaardiger dan die van marxisten en andere traditionele critici die de "onmenselijkheid" van het kapitaal aan de kaak stellen.

http://www.groene.nl/2001/0112/ab_soros.html,

De schaamteloze sentimentaliteit van de love story wordt erdoor gerelativeerd, het verhaal komt een stuk geloofwaardiger over.

De Standaard,

Maar deze hypothese klinkt in elk geval stùkken geloofwaardiger dan het verhaaltje over de maîtresse bij de kapper, dat ik nu houd voor een debiel reddingsmaneuver.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

met bijwoord


 • erg geloofwaardig
 • uiterst geloofwaardig
 • volkomen geloofwaardig
 • volledig geloofwaardig
 • volstrekt geloofwaardig
 • zeer geloofwaardig
 • (niet) even geloofwaardig
 • voldoende geloofwaardig
 • vrij geloofwaardig
 • wel geloofwaardig
 • meer geloofwaardig
 • (het) meest geloofwaardig
 • minder geloofwaardig
 • (het) minst geloofwaardig
 • nog geloofwaardig
 • nog geloofwaardiger
 • zo geloofwaardig
 • allesbehalve geloofwaardig
 • nauwelijks geloofwaardig
 • weinig geloofwaardig
 • niet altijd geloofwaardig
 • niet bepaald geloofwaardig
 • niet echt geloofwaardig
 • niet erg geloofwaardig
 • niet meer geloofwaardig
 • niet langer geloofwaardig
 • niet zo geloofwaardig

En de Europese Raad neemt zich nog eens voor de noodzakelijke inspanningen te blijven doen om de tewerkstelling te bevorderen. Dit klinkt allesbehalve geloofwaardig, om de eenvoudige reden dat zo'n verklaringen met de regelmaat van de klok de wereld worden ingestuurd, maar dat van een daadwerkelijk en krachtdadig Europees beleid ter zake geen spoor te bekennen valt.

De Standaard,

Over "Jean-Pierre" zei Hock dat die geen SGR-informant was maar een, niet altijd geloofwaardige tipgever van de VN.

De Standaard,

Maar foto's zijn niet altijd geloofwaardig, de gezichten verbergen de spleten.

de Volkskrant,

Dat juist hij de laatste woorden van de voorstelling moest uitspreken maakte het slot er niet bepaald geloofwaardiger op.

Meppeler Courant,

J. Boetes heeft dit weekend verontwaardigd gereageerd op het verhaal dat zeven spelers van FC Meppel betrokken zouden zijn bij de evacutatie van slachtoffers van de watersnood. 'We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Het klinkt niet echt geloofwaardig.'

Meppeler Courant,

Anders komt u zonder het goed te beseffen met een volgende redenering voor de dag: "Ik rijd van maandag tot vrijdag elke morgen om zeven uur [...] naar mijn werk, maar niet in het weekend. Op exact deze dagen wordt de weg die ik neem een kwartier later overrompeld door het verkeer, maar niet zo wanneer ik er niet op rijd." De statistische causaliteit bestaat erin dat ik de oorzaak ben van de verkeersdrukte, die begint vijftien minuten nadat ik ben voorbij gekomen. Alhoewel u beseft dat uw schaars gekleedde collega wel in staat zou zijn om wat extra verkeer op de baan te krijgen, klinkt de redenering verder wellicht niet echt geloofwaardig.

http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/econmetr/leg/kk2002.pdf,

Een viroloog sprak gisteren dan ook van een 'explosieve situatie'. En bij het ministerie van landbouw geldt het 'oorlogsscenario'. Daarom is het plezierig dat de kamerfracties van PvdA, CDA en GroenLinks gisteren zo vriendelijk zijn geweest het krijgsrumoer dat zij dinsdagavond tegen minister Brinkhorst aanhieven, ijlings te dimmen. Deze fracties waren boos dat de minister zondagavond het vervoersverbod had versoepeld. Erg geloofwaardig was deze aanval niet, want ze werd pas geopend toen in de loop van dinsdag de mare van een mogelijke besmetting de ronde ging doen.

http://www.nd.nl/archief/2001/03/31/lopinie1.htm

Republikeinen die klagen over de - vermeende - kwaliteiten van hun toekomstige koningin; erg geloofwaardig klinkt dat alles niet.

De Limburger,

Als hij 's avonds naar de dokter gaat, treft hij diens straalbezopen, betraande vrouw aan in negligé. Ze is toevallig net een videootje aan het bekijken waarop te zien is wat haar man zoal met vrouwelijke patiënten doet. Niet erg geloofwaardig en daarom lachwekkend.

http://www.friesch66.freeler.nl/artikelen/burdenofproof.html,

Anderen, even geloofwaardig en deskundig, zien daarentegen een Dow Jones van 4.000/4.500.

NRC,

Het ging steeds minder om het achterhalen van de feiten, en steeds meer om het eigen gelijk. Bovendien waren er in het verleden nog andere betwiste dossiers geweest, zoals de verslaggeving rond Notaris X (een notaris in een zaak van kindermishandeling). Daardoor heeft onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen een nogal negatieve bijklank gekregen van verhalen die niet altijd even geloofwaardig zijn.

http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

Geef toe: dit zijn toch zinnen die klinken als heel normale, heel aannemelijke, heel geloofwaardige medelingen.

De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

En een van die drie mannen van gisteren vertelde dat je zwaar overspannen was. Dat klonk heel geloofwaardig.

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

Allen zeggen ze dat Samper niet langer geloofwaardig genoeg is om te regeren.

De Standaard,

Als ik zou vertellen wat ik weet, kunt u er zeker van zijn dat ik niet meer geloofwaardig zou zijn, en u evenmin.

NRC,

Bij de selectie van magistraten spreken professoren en advocaten mee een oordeel over de kandidaten uit. Dat maakt die selectie meer geloofwaardig.

De Standaard,

De hoofdrol van Anémone is een van de meest geloofwaardige vrouwenportretten uit de recente Franse cinema.

NRC,

Grote aktiescènes zijn toch altijd minder geloofwaardig in een strip dan in een film.

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/users/gert.meesters/Rosinski.html,

Een van de minst geloofwaardige kenmerken van de reeks is dat de buitenaardse wezens die de bemanning van de Enterprise ontmoet, allemaal heel sterk op mensen lijken.

De Standaard,

Rezsohazy vindt dit toch niet zo verwonderlijk: "Ook uit andere enquêtes bleek al dat van alle grote geloofspunten het leven na de dood als het minst geloofwaardig overkwam".

De Standaard,

Ondersteuning als vorm van blijvende armoedebestrijding is minder geloofwaardig.

http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/cop/Dutch/publication.htm,

Als de werkeloze, weinig idealistische Oorman tegen het einde van de roman bijvoorbeeld plotseling uitbarst in een lang vertoog over elektronische media, is dat uit zijn mond nauwelijks geloofwaardig en schemeren de stokpaardjes van infonaut Van Weelden al te nadrukkelijk door het karakter van het personage heen.

NRC,

Dit keer is het plot nauwelijks geloofwaardig, maar er zijn ruim voldoende fraaie sfeerbeschrijvingen en mooie dialogen overgeschoten.

NRC,

Eerlijk gezegd, komt de koerswijziging die de heer Weisglas in 24 uur gemaakt heeft, niet geloofwaardig op mij over.

NRC,

Mijn bedenkingen beginnen dáár waar de makers de biografie volledig hebben losgelaten en scènes hebben verzonnen die niet geloofwaardig meer zijn.

NRC,

Een parlementslid van de regerende PRI-partij noemde de arrestatie wel "een harde klap voor een van de weinige instellingen die nog geloofwaardig bleven".

De Standaard,

Middel vergeleek zijn partij met een burgemeester in oorlogstijd. 'Tot hoelang blijf je aan en maak je jezelf nog geloofwaardig? Er is veel gebeurd wat we niet zelf bedacht hebben, maar tot nu toe kunnen we alle beslissingen nog uitleggen.'

Meppeler Courant,

Een speciaal woord van dank aan alle gebruikers van het Internet, waarop ik in luttele seconden pagina's vol met informatie vond zodat het geheel nog geloofwaardiger werd.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,

Bij de tapkast stond in tenniskledij niemand minder dan koning Mwamboetse IV, groot whisky-liefhebber. Hij beweerde dat hij veel van de Vlamingen hield maar hij zei dit in het Frans, wat zijn uitspraak nog geloofwaardiger maakte.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

'Krijg ik een eigen tv-show?' vroeg Verstreken, hier uiterst geloofwaardig neergezet door Nora Tilley.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Fabio Armiliato [...] zong zijn eerste Cavaradossi na de Tosca-opvoeringen deze zomer, waarbij hij echt verwond werd in de executiescène. Misschien waren het zenuwen die maakten dat zijn eerste aria wat moeizaam en zijn krachtige tenor wat hard klonk. Maar E lucevan le stelle had alle gewenste zangerigheid en de figuur was de hele tijd uiterst geloofwaardig.

De Standaard,

Of een minister moet aftreden als hij in aanraking komt met het gerecht, is een ànder paar mouwen. Als hij in beschuldiging wordt gesteld, wel. Zolang het onderzoek loopt, luidt de vraag of hij voldoende geloofwaardig is om aan te blijven. En dat is een politiek oordeel.

De Standaard,

De kandidaat-geassocieerden zouden in de praktijk hun nationaal monetair beleid opgeven, wat inhoudt dat hun wisselkoers onherroepelijk zou worden vastgelegd. Als dat bij de markten voldoende geloofwaardig zou overkomen, zou daaruit een lager rentepeil en dus een besparing op de overheidsuitgaven voortvloeien.

De Standaard,

Kris de Smet maakt dat dit echt 'klassieke instrument' volkomen geloofwaardig is in al die 20e eeuwse stijlen als jazz, cajun, country, rock'n'roll en blues.

Meppeler Courant,

Het publiek in Mozarts tijd, dat met lampen en kandelaars naar de schouwburg toog, vond Giovanni's talloze ontsnappingen volkomen geloofwaardig.

NRC,

'Een breed draagvlak is noodzakelijk en ik vind dat er sprake is van een volledig geloofwaardige oplossing', zei wethouder A. Damming (PvdA) die hiermee de switch van B en W verklaarde.

Meppeler Courant,

Om volledig geloofwaardig te zijn moeten de sociaal-economische gevolgen en de financiering van het plan worden ingeschat.

De Standaard,

Dit dagboek, door André Gide 'het mooiste oorlogsboek dat ik ken; volmaakt geloofwaardig, waarheidsgetrouw, eerlijk' genoemd (notitie in zijn Journal van 1.12.1942) vloeit niet over van extase en bloedroes.

NRC,

Salaman haalt hier onorthodoxe, maar binnen de roman volmaakt geloofwaardige kunsthistorische capriolen uit.

NRC,

Een diepblauw achterdoek met hier en daar een witte streep roept, in de nieuwe voorstelling van Rieks Swarte, volstrekt geloofwaardig de sfeer op van een heldere oosterse nacht, terwijl we ons er toch voortdurend van bewust zijn dat het oneindige uitspansel hier vervangen is door een armzalig papieren decorstuk van nog geen twintig vierkante meter.

NRC,

Door zijn grondige kennis van de klassieke oudheid en zijn technische verfijning - in de stofuitdrukking kan je hem een fijnschilder noemen - was de wereld van Alma-Tadema volstrekt geloofwaardig.

De Standaard,

Merel leert voor zichzelf op te komen en dit proces krijgt op een vrij geloofwaardige manier gestalte, vanaf haar verwarring als haar broer haar lastigvalt, tot haar verliefdheid op Gerben, die het haar zo moeilijk maakt hem te laten vallen, ook al verraadt hij haar.

De Standaard,

Pieter van der Sman oogt vrij geloofwaardig als Zucco, zijn tegenspelers stralen lang niet hetzelfde naturel uit.

De Standaard,

Volgens de conservatieve Partido Popular (PP) is de sociaal-democratische premier "weinig geloofwaardig" en zijn zijn uitlatingen "een vlucht naar voren.

NRC,

Er zijn zondag veel mooie woorden gesproken over politieke kultuur. Zolang de kumuuls weelderig tieren klinkt dit gepraat weinig geloofwaardig.

De Standaard,

Lara Croft is een oprechte avonturier, altijd in voor een verzetje en niet uit het veld te slaan door een paar bad guys. Niet realistisch, maar wel geloofwaardig.

Trouw,

Ze vroeg zich af of hij haar nog wel geloofwaardig zou vinden als ze nu een sigaret opstak.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Staatsen (voorzitter sectiebestuur) heeft mij in Las Vegas de gang van zaken uitgelegd. Hij kwam zeer geloofwaardig over.

Meppeler Courant,

Taco Hofland speelt een zeer geloofwaardige rol van de blinde, cynische Don, die geniet van de jonge en onstuimige (door Ashti de Jong voor de pauze soms te uitbundig neergezette) Jill Tanner.

Meppeler Courant,

Wat hun confrontatie zo geloofwaardig maakt, is dat ze handelen vanuit kleine, realistische, zeg maar huiselijke reflexen, maar nooit kneuterig zijn.

De Standaard,

De docenten vonden haar bijdragen niet zo geloofwaardig.

http://www.michielverbeek.nl/

 • ook geloofwaardig
 • opnieuw geloofwaardig
 • slechts geloofwaardig
 • tevens geloofwaardig
 • weer geloofwaardig
 • (niet) altijd geloofwaardig
 • (niet) steeds geloofwaardig
 • steeds geloofwaardiger

Nu ook de Verenigde Naties ons nationale leger hebben erkend en wij daar ook geloofwaardig zijn, is het misschien een mooi moment.

NRC,

Hij aanvaardt de Vlaamse koers uit noodzaak, maar het is de vraag of deze ook geloofwaardig klinkt uit zijn mond.

De Standaard,

De publieke opinie over moslims wordt bepaald door angst: "De onevenredige aandacht voor gevallen van religieus geweld maakt de opvatting dat de islam een grote bedreiging vormt voor het westen ook geloofwaardig."

NRC,

Of had ze hem verkeerd begrepen en zou alles opnieuw geloofwaardig worden als zijn terminologie voor haar even glashelder werd als een fuga van Bach?

Het zomeruur, Lucienne Stassaert,

Zodoende moet het evangelie zijn subversieve kracht terugwinnen en opnieuw geloofwaardig worden.

De Standaard,

Ofwel zijn we kritisch en zoeken we naar oplossingen die de Franse wijnbouw opnieuw geloofwaardig maakt.

http://www.underthecork.be/nl/community/archief/may_02_art1.html,

Een Europees veiligheidsbeleid is slechts geloofwaardig als de landen van de EU de eigen politiek van ontwapening en het indammen van de wapenhandel grondig bijsturen.

http://www.ngoforum.be/downloads/Nederlands/ NoordZuid/MemorandumNZcoalitie.doc,

Ons land loopt hoog op met zijn bijdrage aan de VN-operaties. Peace-keeping en -enforcement bezorgen ons leger na de Koude Oorlog een nieuwe legitimiteit. Maar die nieuwe rol kan slechts geloofwaardig zijn als we bereid zijn er alle consequenties van te aanvaarden, inbegrepen dat er doden kunnen vallen.

De Standaard,

Dat vloeit nu eenmaal voort uit de taak van de dolende ridder die hij zelf [...] als volgt omschrijft: '... de dolende ridder moet zwerven tot in 's werelds uithoeken, binnendringen in de verwardste doolhoven, ieder ogenblik het onmogelijke ondernemen.' Daar houdt hij zich aan, tot wanhoop van Sancho Panza en tot groot genoegen van de lezer, die hem in al zijn ongeloofwaardigheid gek genoeg steeds geloofwaardiger ziet worden.

De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

Rendell heeft een paar onovertroffen kwaliteiten. Ten eerste weet ze, hoe bizar de situatie ook mag zijn, haar karakters steeds geloofwaardig te maken [...]. Ten tweede slaagt ze erin om bijna elke keer weer een verrassende, nieuwe entourage voor haar boeken te creëren.

http://www.reneappel.nl/vraag_en_antwoord.html

Over "Jean-Pierre" zei Hock dat die geen SGR-informant was maar een, niet altijd geloofwaardige tipgever van de VN.

De Standaard,

Ook het profiel van de jonge man die worstelt met zijn roeping als kunstenaar, komt niet altijd geloofwaardig en authentiek over.

De Standaard,

Echt lelijk vind ik hem niet, een gezicht vol functionele groeven, die meedoen met alles wat hij zegt. En dat tevens geloofwaardig maakt dat hij onmiddellijk bereid is het tegendeel te beweren.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

Het blijkt moeilijk om een betrouwbaar contactpersoon te vinden, die tevens geloofwaardig is voor het Bevrijdingsfront.

De Standaard,

Met ongeduld wachten wij op een reactie van beide ministers. En op verdere stappen om "de politiek bij de burger weer geloofwaardig te maken".

De Standaard,

Zij spreidde zoveel naïviteit ten toon, dat ze als het ware door de valsheid heenbrak en weer geloofwaardig werd.

Meppeler Courant,

 • geloofwaardig genoeg om

Een rechter in Palermo bepaalde gisteravond dat het materiaal dat het openbaar ministerie in de Siciliaanse hoofdstad in twee jaar onderzoek heeft verzameld tegen Andreotti, belastend en geloofwaardig genoeg is om een proces te rechtvaardigen.

NRC,

Allen zeggen ze dat Samper niet langer geloofwaardig genoeg is om te regeren.

De Standaard,

De hedendaagse situering en een paar spitsvondige wendingen maken het verhaal van die moeder en die zoon, en die vader als stoorzender, geloofwaardig genoeg om er een musical voor een breed publiek op te baseren.

http://www.google.nl/search?q=cache:f8gesRvDfysJ:www.nrc.nl/cultuur/theater/992668830538.html+dubbelrijmen+site:.nl=nl=lang_nl

met werkwoord


 • (niet) geloofwaardig blijven
 • (niet) geloofwaardig klinken
 • (niet) geloofwaardig overkomen (bij)
 • iets (niet) geloofwaardig achten
 • iets (niet) geloofwaardig maken
 • iets (niet) geloofwaardig overbrengen
 • iets (niet) geloofwaardig spelen
 • iets (niet) geloofwaardig vinden
 • iets of iemand geloofwaardig neerzetten
 • zich geloofwaardig maken

Hij verdient geld aan zijn sport, al blijft hij ook investeren. In een Challenge Toernooi of een Ladies Open. 'Dat kost alleen maar', stelt hij. Gezien de geringe publieke belangstelling klinkt dat geloofwaardig.

Meppeler Courant,

Hij liep over van de goede bedoelingen om de Commissie te veranderen, maar slaagde er niet in dat geloofwaardig over te brengen.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Er zijn er zelfs een paar bij, die - sprekend èn zingend - grotendeels onverstaanbaar blijven. Dat is niet alleen een gebruikelijk euvel als er een niet-Nederlandse regisseur is ingehuurd, maar in dit geval gaat het eens te meer ten koste van de sympathie die we voor elk van de negentien moeten krijgen. Als althans de uiteindelijke selectie door de regisseur (geloofwaardig gespeeld door Just Meyer) ons werkelijk iets moet doen.

NRC,

Ze moeten binnen een week een nieuwe regering hebben gevormd die geloofwaardiger overkomt en de economische hervormingen versnelt.

De Standaard,

Een veteraan in de oppositie, geen groot tacticus of diplomaat, maar wel iemand die geloofwaardig overkomt bij de man-in-de-straat.

De Standaard,

Een goede naam is een naam die geloofwaardig klinkt als je hem onder aan de trap roept met daarachter "komen eten!".

Poes poes poes, Paul Mennes,

Toen de rampspoed de koning eenmaal vol in het gelaat heeft getroffen, speelde Dijkstra geloofwaardig de teleurgestelde man die met geknakte trots moet erkennen dat hij weliswaar eerlijk is geweest aan zijn principes, maar het desondanks niet bij het rechte eind had.

Meppeler Courant,

Een groot aantal acties eromheen kan een dreigement geloofwaardiger maken, en ook de combinatie van een kleine sanctie met een dreigement verdere sancties uit te voeren.

http://www2.law.uu.nl/orm/publ/04-summ.asp#tekst1

Meer dan haar diepgaande kennis van de wereldliteratuur en het Frans had ze niet te bieden, maar Tom, die nooit verder was geraakt dan Robinson Crusoë en Voulez-vous coucher avec moi?, was natuurlijk onder de indruk, of wou dat zijn als u dat geloofwaardiger vindt.

Histoire d'amour sentimentale (de nouveau); Détresse (een groteske), Koen Sonck,

Brod was wel de laatste aan wie Kafka de opdracht tot dat auto-da-fe had moeten geven. Brod beweert dus dat hij Kafka onmiddellijk gezegd heeft niet aan dit verzoek te zullen voldoen. Dit klinkt geloofwaardig.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

'Ik heb u alles verteld wat ik weet, mevrouw', zei Carron. 'Is dat zo?' Hij had haar inderdaad alles verteld, maar moest ze dat ook meteen toegeven? Carron klonk geloofwaardig.

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Al bij al is ons koningshuis er volgens hem niet in geslaagd zich geloofwaardig te maken als "een bestanddeel van de Vlaamse bevolking".

De Standaard,

In tegenstelling tot vele andere Arabische heersers probeerde Hassan niet zich geloofwaardig te maken door hevige anti-Westerse en anti-Israëlische propaganda.

De Standaard,

Er zit een zekere logica in het feit dat Leavis zijn idee van de literaire kritiek als een "common pursuit" ontleende aan T. S. Eliot. Leavis' nadruk op de noodzaak van een "gecultiveerde minderheid" die het voorbeeld moet geven was aan Eliot niet vreemd. Deze gecultiveerde minderheid probeerde zich geloofwaardig te maken door het "gemeenschappelijke doel" van de algemene beschaving te verbreiden, "ten dienst van alle mensen".

Alles moet over, Carel Peeters,

Ik constateerde zodanige tegenstellingen over de doelstelling en de aard van zo'n organisatie, dat ik het niet geloofwaardig acht voor de organisatie daarvan verder mede verantwoordelijk te zijn.

NRC,

Wil Hosokawa geloofwaardig blijven, niet het minst in Japan zelf, dan zullen in eigen land daden moeten volgen.

NRC,

Inzicht in de omstandigheden van de cliënt zorgt ervoor dat de adviezen aansluiten bij de ideeën van de cliënt, waardoor de adviezen geloofwaardig blijven.

http://www.voedingsmagazine.nl/artikel.asp?id=365=28,

De afkeer die je van deze mensen voelt moet je niet, zoals helaas ten aanzien van deze roman (Gomperts bijvoorbeeld) vaak gebeurd is, vertalen als: het is Vestdijk niet gelukt om deze mensen geloofwaardig neer te zetten.

NRC,

Het zou nog moeilijk worden om zijn rol geloofwaardig neer te zetten.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

Zowel de momenten van bezinning als de ogenblikken van uitbundigheid komen geloofwaardig over.

Meppeler Courant,

Wanneer de saneringsinspanning van de huidige regering zo geloofwaardig overkomt dat de financiële markten oogluikend toelaten dat het verschil tussen de Duitse en de Belgische lange-termijnrente van ongeveer 0,8 % naar ongeveer 0,3 % (of nog minder) zakt, veroorzaakt dit een belangrijke inkomensdaling.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: voor

 • geloofwaardig (zijn) voor iemand

Ik heb gemerkt dat in de loop van de jaren ik in ieder geval geloofwaardig ben voor de mensen. Ik ben tamelijk open en rechtstreeks geweest, en oogst daar nu langzaam een beetje van.

De Standaard,

Daarrond is een intrige ontstaan die uit het dagelijks leven geplukt zou kunnen zijn en zo vertrouwd is met de realiteit dat hij geloofwaardig is voor de toeschouwer.

Warme sneeuw, Guido Lauwaert,

"Met deze uitslag blijven wij geloofwaardig voor onze Westerse krediteuren en kunnen we doorgaan met ons programma", aldus premier Suchocka gisteravond.

NRC,

Bovendien bent u niet geloofwaardig voor uw kind als uw mening op foute informatie gebaseerd is.

http://www.drugsbase.com/

Maar deze definitie is alleen geloofwaardig voor wie aanvaardt dat er geen natuurlijke criteria zijn om mijn en dijn te onderscheiden.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

in voorzetselgroep


 • op een geloofwaardige manier
 • op een geloofwaardige wijze

Het relaas van deze ervaring kan dus binnenkort op een geloofwaardige manier de ronde doen, op school en in de toneelkring.

Gras, Clem Schouwenaars,

Je kan toch niet overal kijkgaatjes boren om dan op een geloofwaardige wijze het voyeurisme te hekelen?

De Standaard,

Maar de kerk mag nooit een instituut worden dat alleen maar voor de eigen leden zorgt. Zij dient ook zoveel mogelijk energie te steken in het contact met buitenstaanders. Haar zending om het evangelie op een geloofwaardige wijze uit te dragen vraagt dat zij een band met hen aangaat van gesprek en dienstbetoon.

(onbekend) ,

Belangrijk is ook dat op een geloofwaardige manier sancties worden aangekondigd tegen grote ondernemingen, vooral in de energiesector, die hun belastingen niet betalen.

De Standaard,

met infinitief met te


 • om geloofwaardig te blijven
 • om geloofwaardig te houden
 • om geloofwaardig te kunnen zijn
 • om geloofwaardig te maken
 • om geloofwaardig te zijn
 • om geloofwaardiger over te komen

Dit is natuurlijk geen precieze meting, maar een verdragsconform element van evaluatie dat, om geloofwaardig te zijn, natuurlijk in beide richtingen gebruikt moet worden.

De Standaard,

Om geloofwaardig te blijven moet de liberaal overtuigen dat hij het werk van bruggenbouwer, dat hij heeft aangevat, niet zal torpederen door daden die hij stelt als voorzitter van de grootste Vlaamse oppositiepartij.

De Standaard,

Ondertussen was Pat Pulling bezig om geloofwaardiger over te komen.

http://www.ducosim.nl/spel/spelindex.htm

Je moet ècht leiding geven aan het politiewerk om geloofwaardig te kunnen zijn.

NRC,

Uit welke bronnen moet hij putten om geloofwaardig te maken dat hij de treurige dood van zijn vader wil wreken - tot hij uiteindelijk zelf de dood vindt?

NRC,

En ze realiseren zich ook dat, om de proef geloofwaardig te houden, deze organisatie perfect moet zijn.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • betrouwbaar en geloofwaardig
 • eerlijk en geloofwaardig
 • effectief en geloofwaardig
 • genuanceerd en geloofwaardig
 • haalbaar en geloofwaardig
 • herkenbaar en geloofwaardig
 • geloofwaardig en efficiënt

Wie zegt dat de tip 'betrouwbaar en geloofwaardig' is als je niet weet wie erachter zit?

http://www.peterrdevries.nl/tekst/columnpeter.html,

Hofman lachte. 'Lief is hij niet bepaald, maar wel intelligent, onkreukbaar en vastberaden. Kortom, een betrouwbare en geloofwaardige getuige die ze vast niet omver zullen blazen.'

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Dat het een mentaliteit is: om open, eerlijk en geloofwaardig duidelijk te maken wat mensen beweegt.

NRC,

Tot het vrijdagavond duidelijk werd dat de mars uitdrukkelijk in het teken stond van de menselijke solidariteit met de ouders van de slachtoffers én van het verlangen naar een meer doorzichtige, eerlijke en geloofwaardige samenleving, naar een politiek die de kloof tussen de zo geliefde "bevolking" uit de verkiezingsretoriek en de te verwaarlozen "straat" uit de tussenperiode zoveel mogelijk zou dichten.

De Standaard,

Vijftien jaar vreemdelingendetentie overziend moet worden geconstateerd dat deze detentie nauwelijks bijdraagt aan het door de overheid geformuleerde doel ervan: een effectief en geloofwaardig verwijderingsbeleid.

http://www.autonoomcentrum.nl/grensgevangenen/histor.html,

Om te leven, om zijn rol zo effectief en geloofwaardig mogelijk te spelen, heeft mijn marionet, de mens, geen andere keus dan te doen alsof er geen poppenspeler is.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

Zij schetst genunanceerd en geloofwaardig hoe kleine gebeurtenissen aardverschuivingen te weeg kunnen brengen in het leven van een kind.

NRC,

Zijn latere teloorgang is genuanceerd en geloofwaardig, maar zijn onverstoorbaarheid naast De Jonge maakt dat de koning, ondanks alles, zijn nar evenaart.

NRC,

Is er een haalbaar en geloofwaardig reorganisatieplan denkbaar dat de bank weer gezond kan maken?

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Dit veronderstelt duidelijke en ambitieuze maar tegelijk ook haalbare en geloofwaardige lange termijn doelen, een consistente beleidsvisie en een onderbouwde en doordachte uitwerking van het beleid zelf.

http://www.kleurrijkvlaanderen.be/doc/serv_discussienota_milieu_en_innovatie.pdf,

Vorig voorjaar, eveneens vlak voor lokale verkiezingen, kwam de - oudere - achterban van het CDA in opstand tegen een partij die in haar ogen niet meer herkenbaar en geloofwaardig was.

NRC,

Bovendien daagt de aanwezigheid van andere godsdiensten en levensbeschouwingen in Nederland christenen uit zich herkenbaar en geloofwaardig te laten zien.

http://www.omroep.nl/rkk/documenten/adlimina98/index.html,

Het Vlaams Blok is de enige partij die een harde strijd tegen drugs wil voeren. Wij eisen dan ook de onmiddellijke en integrale intrekking van de druggedoogwet van de paarsgroene regering. In plaats daarvan moet er een geloofwaardig en efficiënt sanctiebeleid komen.

http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

De dienst moet geloofwaardiger en efficiënter worden, zegt hij; de tijd van de willekeur en van het natte-vingerwerk is voorbij.

De Standaard,

overig


 • hoe geloofwaardig (is, zijn)?

Hoe geloofwaardig is een als demokraat vermomde ex-kommunist?

De Standaard,

Van nu af horen we "het Zuid-Afrikaans" (Woordenlijst) te schrijven, maar in hun inleiding hebben de spellinghervormers het zelf over de "verschillen tussen het Noordnederlands en het Zuidnederlands". Hoe geloofwaardig is een sloddervos? Tegen beter weten in probeer ik nog twee vragen te beantwoorden, meneer Vandenheede. Uw eerste gaat - jawel - over het liggend streepje.

De Standaard,

Hoe geloofwaardig is een vrouw, die een slipje uit haar décolleté haalt en het aan een man presenteert die ze in jaren niet heeft gezien?

Meppeler Courant,

Hoe geloofwaardig kan een onderzoeksinstituut zijn dat zichzelf niet eens aan de regels houdt?

De Limburger,

Hoe geloofwaardig is een land dat een vierde van zijn bevolking discrimineert en tegelijkertijd beweert in vrede te willen leven met Palestijnen en Arabieren?

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=446,

Het debat 'Hoe geloofwaardig zijn de media?' deed de zaal vollopen en reacties losweken.

http://www.fondspascaldecroos.com/fonds/index.html,

 • iets geloofwaardiger
 • het er niet geloofwaardiger op maken
 • des te geloofwaardiger
 • veel geloofwaardiger
 • iets geloofwaardigs

Verplichtingen maken vissen heel creatief. Wanneer ze er geen zin in hebben, verzinnen ze ter plekke iets geloofwaardigs om de verplichting te ontlopen, zonder dat een ander daardoor in de problemen kan komen.

http://ronnietielenburg.blogsnel.nl/VISSEN/,

Maar de overeenkomst met thema en titel van Il ladro di bambini, een net iets geloofwaardiger en consequentere film dan het bij vlagen imponerende Lamerica, is te groot om niet te berusten op een verre van spontane scenarioconstructie.

NRC,

Hun docenten vonden het niet prettig, maar bijna alle eerstejaars hebben gespijbeld om naar Amsterdam te gaan en het proces bij te wonen. De studenten vonden de officier iets geloofwaardiger dan de verdachte.

NRC,

Immers, als tevoren beseft was dat de Antilliaanse delegaties nog niet rijp waren voor het slecht-nieuwsgesprek met Nederland, had een voorzichtiger tactiek voor de hand gelegen. Nu is de indruk gewekt dat de koninkrijkspartners nodeloos in de gordijnen zijn gejaagd. Dat maakt een moederland dat de beginselen van behoorlijk bestuur komt verspreiden in een ex-kolonie, er niet geloofwaardiger op.

NRC,

Dat hij alles ontkent, maakt het er niet geloofwaardiger op.

Meppeler Courant,

Bovendien maakt de gebrekkige psychologische onderbouw de verhaalontwikkeling er niet geloofwaardiger op.

http://user.online.be/gramadoelas/ozalit/ozalit15.htm,

Hoe inzichtelijker de leer voor het verstand was, des te geloofwaardiger kwam ze over.

http://www.ssnr.nl/

Door deze opmerking van Valmont vermoed ik dat wij bij de poppenspeler misschien moeten denken aan iemand als Markiezin de Merteuil. Dit is des te geloofwaardiger omdat haar liefde haar haat is.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

Zoveel bescheidenheid waren Brazilianen van politici niet gewend. Maar Fernando Henrique Cardoso maakte zich daarmee tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen eind vorig jaar juist des te geloofwaardiger.

NRC,

'En natuurlijk ben ik bang voor die lui, maar als Elly en Holger ons verzekeren dat ze al het mogelijke doen om ons te beschermen, durf ik het aan.' Ze haalde diep adem. 'Ik heb nog een argument: met mij aan boord ben je veel geloofwaardiger.'

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

Volwassenen kunnen bewust iemand anders spelen en dan ziet het er ook nog veel geloofwaardiger uit dan als een kind het doet.

NRC,

 • (niet) geloofwaardig zijn als hoofdredacteur
 • (niet) geloofwaardig zijn als voorzitter

Eyskens verklaarde na het aftreden van CVP-voorzitter Johan Van Hecke dat een gescheiden man niet geloofwaardig is als voorzitter van een gezinspartij als de CVP.

De Standaard,

Ik kan niet langer geloofwaardig als hoofdredacteur optreden als de beslissingen over het redactiebeleid op het ministerie van Cultuur worden genomen.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

 • als (weinig) geloofwaardig beschouwen
 • als (weinig) geloofwaardig beschrijven

Ook op de vraag wat de drijfveer van Offermans kon geweest zijn om al deze gruweldaden zo koelbloedig uit te voeren kwam snel een antwoord dat inmiddels volgens onze collega's van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation als geloofwaardig kan beschouwd worden.

Cargo, Patrick Conrad,

Hoe hoog de misdaad kon binnendringen werd bewezen door een feit, dat weliswaar door velen als weinig geloofwaardig werd beschouwd, maar dat in het licht van de door het Heilig Tribunaal verzamelde bewijzen onmiskenbaar waar was – het feit namelijk, dat onder anderen een lid van de koninklijke familie bij de samenzwering betrokken bleek te zijn.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Volgens het verboden fundamentalistische Front van Islamitische Redding zijn in totaal 82 doden gevallen, een aantal dat door onafhankelijke bronnen als geloofwaardig werd beschreven.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding