geriatrie


geriatrie 1.0

medisch specialisme dat zich bezighoudt met het onderzoek, de diagnose en behandeling van ouderdomsziekten

Semagram


Geriatrie…

is een medisch specialisme; is een wetenschap

 • [Object betroffen] houdt zich bezig met het onderzoek, de diagnose en behandeling van ouderdomsziekten
 • [Onderscheid of tegenstelling] is als geneeskundige discipline te onderscheiden van de bredere wetenschap gerontologie die alle aspecten van het ouder worden bestudeert, waaronder sociale, biologische, psychologische en economische

  Algemene voorbeelden


  Gerontologie en geriatrie zijn steeds gescheiden gebieden geweest, zelfs voordat de begrippen als zodanig in de twintigste eeuw zijn geformuleerd. Gerontologie is een woord dat in 1903 voor het eerst is gebruikt door Elie Mechnikov (1845-1916), werkzaam in het Pasteur Instituut te Parijs, in de betekenis van de biologische studie van veroudering. Het begrip geriatrie werd enkele jaren later in 1909 geïntroduceerd door Ignaz Leo Nascher (1863-1944) uit New York ter aanduiding van de klinische aspecten van de ouderdom. Het duurde echter enkele tientallen jaren voordat de vakgebieden zich konden ontplooien. Mede door de genoemde verjongingsexperimenten werden serieuze wetenschappers aanvankelijk afgeschrikt zich met veroudering bezig te houden. In Nederland bestond vóór de Tweede Wereldoorlog nauwelijks aandacht voor de oudere mens. Een uitzondering daarop vormde de arts Jan Gerard Sleeswijk (1880-1969), hoogleraar in de technische hygiëne aan de Technische Hogeschool te Delft. Op zijn initiatief verscheen - met enige vertraging door de oorlogsomstandigheden - in 1948 het eerste Nederlandse leerboek over geriatrie getiteld De ouderdom - van geneeskundig standpunt beschouwd.

  http://www.gewina.nl/voortgezet_onderwijs/materiaal/over_ouderdom_en_middelen_o.html,

  Gerontologie is de wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van veroudering. Hiertoe behoren sociale, biologische, psychologische maar ook economische aspecten. De geriatrie richt zich op de ziekten van oudere mensen en is als zodanig een onderdeel van de gerontologie.

  http://vggprofiel.blogspot.com/2008/02/11-de-gerontologisch-geriatrische-clint.html,

  Je mag gerontologie immers niet verwarren met geriatrie. Dat laatste is een geneeskundig specialisme dat zich specifiek bezighoudt met ouderdomskwalen, met de bejaarde mens als patiënt. Gerontologie is veel ruimer, en bestudeert alle aspecten van het ouder worden. Het studieobject van de gerontoloog blijft ook niet beperkt tot hoogbejaarde mensen, 50-plussers vallen er ook onder. Aanpasbaar bouwen en wonen, het ontwikkelen van producten die ook door oudere mensen makkelijk bediend kunnen worden, advies over loopbaanafbouw, over wellness, over vakantie, over mobiliteit, over marketing, ... Het kan allemaal tot het werkterrein horen van de gerontoloog.

  http://hbvl.typepad.com/dekern/2009/05/daar-komen-de-gerontologen.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen