gewaad


gewaad 1.0

kleding; omhulsel; outfit

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gewaad…

is een kledingstuk

   Hoofdsemagram: kleding


   Algemene voorbeelden


   Je ziet het niet elke dag. Mouwen tot op de polsen, een driewoonstbroek op meniscushoogte: de nieuwe cricketmode? Niet direct een gewaad om atletische sport te bedrijven.

   De Standaard,

   Hij zat trots tegenover zijn prachtige dochters die gehuld waren in de vluchtige pracht van haute couture – gewaden die ze op koninginnemarkt op straat kochten, voor een paar tientjes op zijn hoogst en hoogstens één seizoen gedragen.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   Charley vond er genoegen in Martha in de duurste gewaden te kleden waartoe haar koninklijk figuur zich prachtig leende.

   Martha, Lut Ureel,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een bont gewaad
   • een exotisch gewaad
   • een flamboyant gewaad
   • een wijd gewaad
   • een zwierig gewaad

   De stoelen worden bezet door voornamelijk vrouwen, speciaal voor deze avond gekleed in hun mooiste uitdossing. Bonte gewaden, stroken kleurlicht over gebruinde lichamen.

   Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

   In de jaren zestig maakten sommigen zich druk om een handvol hippe en in exotische gewaden gehulde jongelui.

   De Standaard,

   De erotische verhalen van de voormalige 'happy hooker', gekleed in flamboyant gewaad en knalroze brilmontuur, sluiten aan bij de insectenpeepshow en het kabinet met tientallen penissen op sterk water - erg populair onder vrouwelijk publiek.

   NRC,

   Het was of ze de wijde gewaden van verdronkenen zag opdoemen.

   Hokwerda's kind, Oek de Jong,

   Gekleed in zwierig gewaad, een hoed op die iets piraterigs heeft, staat een Hongaarse man op de achterhand van twee paarden. Vóór zich heeft hij nog zes paarden ingespannen en met dit achttal draaft hij de ring door.

   Meppeler Courant,

   in voorzetselgroep


   • gehuld in een gewaad
   • gehuld in gewaden
   • gekleed in een gewaad
   • gekleed in gewaden

   Voor wie hem niet kent: Fabiola is een Vlaamse meneer die al tientalen jaren in Amsterdam bivakkeert en bij elke protestdemonstratie - waartegen dan ook - aanwezig is. Altijd gehuld in gewaden, die voor een groot deel bestaan uit aluminiumfolie en oude kant.

   http://wllmkalb.wordpress.com/2011/11/09/de-rijdende-rechter-op-de-ordinaire-toer/,

   Gekleed in zwierig gewaad, een hoed op die iets piraterigs heeft, staat een Hongaarse man op de achterhand van twee paarden. Vóór zich heeft hij nog zes paarden ingespannen en met dit achttal draaft hij de ring door.

   Meppeler Courant,

   De erotische verhalen van de voormalige 'happy hooker', gekleed in flamboyant gewaad en knalroze brilmontuur, sluiten aan bij de insectenpeepshow en het kabinet met tientallen penissen op sterk water - erg populair onder vrouwelijk publiek.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   gewaad 2.0

   formeel kledingstuk, vaak in de vorm van een lange jurk, dat op speciale gelegenheden wordt gedragen of om een bepaalde overtuiging uit te dragen, vaak door mensen met een bepaald beroep of functie, bijvoorbeeld in de kerk

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een gewaad…

   is een kledingstuk

   • [Afmeting] is meestal lang en reikt tot over de knieën en soms tot op de grond
   • [Vorm] heeft de vorm van een lange, wijdvallende jurk
   • [Materiaal] is vaak vervaardigd uit een zware stof
   • [Functie] wordt meestal gedragen om een bepaalde overtuiging uit te dragen
   • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een toga of een djellaba

   Algemene voorbeelden


   Het gewaad is een symbool voor de eenheid van de kerk en voor Christus.

   De Standaard,

   De plooien in de gewaden van de Emmaüsgangers zijn behoorlijk onhandig geschilderd.

   De Standaard,

   In de eredienst krijgt elke kunstvorm zijn plaats, naast de gezangen, de gewaden, de architectuur.

   http://www.kuleuven.ac.be/up/jona/jona9798-12/iconen.html

   In verscheidene staten legden de gewezen apparatsjiks wel hun gewaden maar niet hun gewoonten af.

   De Standaard,

   Toen verscheen er een grote, brede man in een donkere djellaba, leunend op een houten stok. De capuchon van zijn gewaad bedekte zijn hoofd en een groot deel van zijn gezicht.

   Minnares van de duivel, Naima el Bezaz,

   Rooms-katholieke kerk: Vereren naast God ook Maria, engelen en andere heiligen. Het gezag van de Paus is zeer groot. De preken zijn eerder van moralistische aard en staan soms ver van de bijbel. De gebouwen, preekstoel en de gewaden zijn rijkelijk versierd.

   http://users.pandora.be/peterdemeyst/egmont/egmont3.html

   Maar het gewaad van de bruid gaf de handeling een mysterieuze, eerder heilige dan kerkelijke strengheid.

   De grens van glas, Carlos Fuentes,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een brokaten gewaad
   • een kerkelijk gewaad
   • een kleurrijk gewaad
   • een lang gewaad
   • een liturgisch gewaad
   • een religieus gewaad
   • een satijnen gewaad
   • een traditioneel gewaad
   • een wijd gewaad

   Het volk schuifelde door de middenbeuk naar het portaal, de koster trok alle registers van zijn orgel open, de kapelaan stond in de sacristie en tilde het loodzware kazuifel over zijn hoofd. Midden in dat moeizame heffen stokte hij, zijn neus tegen de zijden voering van het brokaten gewaad.

   Altrapsodie, Geert Van Istendael,

   Hier worden veel kostbare kerkelijke gewaden bewaard die inmiddels met behulp van vrijwilligers zijn geïnventariseerd en gerestaureerd.

   http://www.bisdom-roermond.nl/

   De grenswachten, uitgedost in lange kleurrijke gewaden en bewapend met antieke maar dodelijke voorladers, wilden niet eens naar Alexandra luisteren.

   De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

   Twee bebaarde moslims in lange gewaden schuifelen langs de gevels.

   De Standaard,

   Diep onder de welving van de immense triomfboog, op het graf van de Apostel, troont nietig de celebrant, mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond. Hij zit in een liturgisch gewaad en mijter midden op het priesterkoor, aan de zijkant zitten alle Nederlandse bisschoppen in het zwart.

   http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1806a.htm,

   Het is erg verleidelijk om aan te nemen dat de artistieke bron voor de decoratieve smalle banen van de Amsterdamse Portugees-Joodse toramantel is geworteld in de Iberische culturele achtergrond van de Portugese Joden, en in het bijzonder van de religieuze gewaden zoals die gedragen worden in de katholieke kerk.

   http://www.nihs.nl/nihs/nieuws_pub/hakehilla/index.html,

   De meeste dishdasha's, zoals de witte lappen van de mannen heten, zijn niet zo maar luchtige jurken maar fraaie en kraakheldere, soms zelfs satijnen gewaden.

   Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

   Saoedische prinsen in hun traditionele gewaden - sommigen hebben hun dolk door de beveiliging weten te loodsen - zitten naast joodse zakenlieden met hun keppeltjes.

   NRC,

   De burqa, het wijde gewaad dat vrouwen slechts toestaat de buitenwereld via een tralievenstertje te aanschouwen, is er niet geliefd.

   NRC,

   • een oranje gewaad
   • een paars gewaad
   • een rood gewaad
   • een roze gewaad
   • een wit gewaad
   • een zwart gewaad

   In Thailand nemen ze de Lao monniken dan ook niet erg serieus. Wij vinden ze vooral erg grappig en ook wel spannend met hun mooie saffraangele of oranje gewaden.

   http://www.avontuurlijkereizen.nl/

   De man was een Aziaat met een kaalgeschoren hoofd, gehuld in een lang oranje gewaad dat tot boven zijn enkels reikte, kunststof sandalen aan zijn voeten.

   God's gym, Leon de Winter

   De evangelielezing ging over het Laatste Oordeel, er waren paarse gewaden en er werd inkeer gepreekt.

   http://www.kdc.kun.nl/roomsch/roomsch.html

   Vanop zijn hoge troon kijkt de paus neer op een kleurrijke massa. Er zijn de vlaggen van de katholieke arbeiders en andere kerkelijke gemeenschappen. De rode en witte gewaden van honderden jonge misdienaars.

   De Standaard,

   Op de 3de zondag van de advent wordt het "gaudete'' (verheugt u) gezongen en dan brandt de roze kaars en draagt de priester roze gewaden in deze kloosters als teken van vreugde omdat de komst van de Heer aangekondigd werd en men al voorbij de helft van de advent is.

   http://users.pandora.be/pastonet/kerugma/godsdienst/advent.html

   Enkele dagen, soms pas een paar uur voor hun missie worden de zelfbommers definitief aangewezen. Ze mogen geen afscheid nemen van hun familie. Ter voorbereiding verblijven ze urenlang op een islamitische begraafplaats, gekleed in een wit gewaad waarin normaalgesproken de doden worden gewikkeld.

   De Groene Amsterdammer,

   Na aankomst in Mekka ondergaat de moslim een rituele reiniging en wijding. Daarna loopt hij blootshoofds en gehuld in een wit gewaad zeven keer om de Ka'aba in de grote moskee van Mekka.

   NRC,

   De oude potentaat zat, voor de gelegenheid een beetje opgepoetst, helemaal vooraan op de publieke tribune te meesmuilen naar de toga's en wapperende, zwarte gewaden die de menselijke gerechtigheid vertegenwoordigden.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

   in voorzetselgroep


   • gehuld in een gewaad
   • gehuld in gewaden
   • gekleed in een gewaad
   • gekleed in gewaden

   Een zittende figuur in harnas, met zowel ezelsoren als hoorntjes op het hoofd, neemt de centrale plaats in. Hij wordt omringd door verscheidene andere duivelse personages, waaronder een man met een kardinaalshoed, iemand gehuld in het gewaad van een theoloog, en een Medusa die een parasol van pauweveren draagt.

   NRC,

   De cultuur is indrukwekkend: tempels, eeuwenoude kloosters, nieuwsgierige monniken en pelgrims gehuld in dikke gewaden.

   http://www.reisomdewereld.nl/noordoostazie/tibet.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   gewaad 3.0

   afbeelding

   Bron: Sverrir Mirdsson
   ( CC BY-SA 3.0 )

   jurkachtig kledingstuk, meestal lang en wijd vallend

   Algemene voorbeelden


   Haar maagdelijkheid heeft zij voor deze nacht als een geschenk bewaard, alle eerdere altijd beheerste aanrakingen en liefkozingen zijn niets anders geweest dan onvermijdelijke stappen op de weg naar deze nacht waarin zij bij hem zal komen met lang los haar in een doorzichtig gewaad dat zijn passie zal opwekken die nu ongeremde lust mag zijn, en hartstochtelijk maar toch behoedzaam en zonder geweld zal hij het gewaad uitdoen en haar nemen en wegzinkend in een hemelbed van diepe vervoering zal zij voor altijd zijn vrouw zijn.

   Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een doorzichtig gewaad
   • een flamboyant gewaad
   • een Indiaas gewaad
   • een kleurrijk gewaad
   • een kostbaar gewaad
   • een lang gewaad
   • een los gewaad
   • een luchtig gewaad
   • een oosters gewaad
   • een satijnen gewaad
   • een sprookjesachtig gewaad
   • een zijden gewaad

   De poorten van de nachtclub, waar tante Koba als danseres in doorzichtige gewaden of Spaanse klederdracht haar geld verdiende, openden zich na de avondklok, en sloten wanneer de arbeiders op weg waren naar de fabriek.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   In haar lange flamboyante gewaad schoof ze naar de voordeur.

   De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

   Een levensgrote paspop waar een sprookjesachtig Indiaas gewaad omheen is gedrapeerd.

   NRC,

   De Afrikaan droeg een pak en zelfs, de temperatuur ten spijt, een das, maar de vrouw was gehuld in losse, kleurrijke gewaden.

   Wees maar niet bang, Christophe Vekeman,

   Ze liepen met een ontspannen glimlach in kostbare gewaden rond en gedroegen zich als perfecte gastvrouwen.

   Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

   Als ik naar de bus terugloop stuit ik op twee Amerikaanse jongens. Een heeft een soort ruime witte zijden pyjama aan waarvan de pijpen bollend over zijn enkels vallen, de ander een lang gewaad met paarse bloemen geborduurd [...]. Ze komen uit Minnesota en zijn op weg naar Denpasar [...]. Even buiten Gilimanuk passeren we ze. Ze zitten achter op een vrachtwagen met hun benen slungelend in die lange gewaden tegen de neergelaten achterklep van de laadbak.

   De kus, Jan Wolkers,

   Twee jaar later schitterde zij zelf in de Moulin Rouge met haar dans Rêve d'Egypte, in een luchtig gewaad met typisch Mata Hari-achtige trekjes zoals de met kettinkjes op hun plaats gehouden borstplaten.

   http://www.friesgenootschap.nl/artikelen/mata.htm,

   We besloten er een Japanserig feest van te maken, omdat Mascha dan haar schoot kon bedekken met een passend oosters gewaad.

   Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

   Zijn portretten van Henriëtte Maria - staande in glanzend satijnen gewaad, in profiel en met haar gelaat naar de kijker, een arm half opgeheven - is voor leerlingen en navolgers tot een vaste voorstelling voor aristocratische damesportretten geworden.

   http://users.skynet.be/fa201171/tenboome/jaarboek%201994-1995/Boomse%20straatnamen.htm,

   Ze droeg een lichtblauw zijden gewaad, dat bij haar middel in de vaas verdween. Uit haar decolleté welde lieflijke blootheid. Haar armen waren blank en satijnig en rustten ter weerszijden op de geschulpte vaasrand.

   Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

   • een roze gewaad
   • een wit gewaad
   • een zwart gewaad

   Het roze gewaad van Jacqueline is boven haar knieën opengevallen.

   Je moet niet denken dat ik altijd bij je blijf, Hans Münstermann,

   De lange witte gewaden worden uitgetrokken, en de drie dansers staan er nu in witte broek en hemdje.

   De Standaard,

   Ze droeg een zwart gewaad en had zich overvloedig behangen met blikken sieraden, wat bij de minste beweging al een hunkerend gerinkel veroorzaakte.

   De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

   in voorzetselgroep


   • gehuld in gewaden

   In de chaos wist een groot aantal vrouwen de moskee binnen te gaan. De mannen – sommigen gehuld in gewaden van vrouwen – mengden zich vervolgens onder de vrouwen en wisten zo te ontsnappen.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1686209/2006/11/04/Strijders-glippen-uit-Gaza-moskee-dankzij-vrouwen.dhtml,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen