gouden appel


gouden appel 1.0

gele vrucht van de kwee
In de Griekse mythologie in toepassing op de gouden appel met het opschrift "voor de mooiste", die door Eris, godin van de tweedracht, tussen de gasten op de bruiloft van Thetis en Peleus geworpen werd, die door de godinnen Hera, Athene en Aphrodite betwist werd en die door Paris aan deze laatste werd toegewezen.

Algemene voorbeelden


De "tapeuch" uit de Heilige Schrift, altijd vertaald met "appel", zou volgens veel schriftgeleerden eigenlijk... een kweepeer zijn. Bij zowel de Grieken als de Romeinen speelt de kweepeer een belangrijke rol in de mythologie. De vrucht werd opgedragen aan Venus, die vaak afgebeeld wordt met een kweepeer in haar rechterhand, die ze als gift ontving van Paris. Op wandschilderingen en mozaieken in Pompei komt ze veelvuldig voor, vaak afgebeeld tussen de poten van een beer. De gouden appels van Vergilius moeten wel kweeperen zijn geweest, daar dit de enige goudkleurige vruchten waren die in zijn tijd bekend waren.

http://www.ecologischgroen.be/bib/kweepeer.html,

gouden appel 2.0

appel van goud; iets kostbaars

Vaste verbindingen


gouden appels in zilveren schalen


    Zie: gouden appels in zilveren schalen

gouden appels op zilveren schalen


    Zie: gouden appels op zilveren schalen