grappenmaker


grappenmaker 1.0

iemand die bewust iets grappigs zegt of doet, of iemand die dat vaak doet

Semagram


Een grappenmaker…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] zegt of doet iets grappigs; zegt of doet vaak iets grappigs
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] maakt doelbewust grappen, om de anderen aan het lachen te krijgen

  Algemene voorbeelden


  Met een mop hebben ze gereageerd op een voorval dat zich een dezer dagen in een Israëlische bank voordeed, toen de loketbeambte onschuldig vroeg "wie is er aan de beurt?" en een grappenmaker snel antwoordde "Peres". De grap werd niet gewaardeerd, en de man werd wegens ophitsende taal gearresteerd.

  De Standaard,

  Hij was de eerste moderne dichter die met zulke lange haren over straat liep, dat grappenmakers hem geld aanboden om naar de kapper te gaan.

  Ik draag geen helm met vederbos, W. F. Hermans,

  Voor haar hing hij de grappenmaker uit en zij moest om hem giechelen.

  Bezeten van mij, Nicci French,

  Mijn vader was tot aan zijn dood een grappenmaker, grinnikend, ik herinner me hoe hij ooit een echtelijke ruzie oploste door plotseling te lachen.

  Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

  Ik ontmoet een oude schoolkameraad, de grappenmaker van weleer, reeds kalend en tijdelijk hulpambtenaar bij de distributie.

  Het pistool van de rekening, Jan Wilem Holsbergen,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een speelse grappenmaker
  • een vrolijke grappenmaker

  Waar hij altijd dezelfde in is gebleven, is zijn tweesoortig karakter: de speelse, vrolijke grappenmaker en tegelijk de ernstige, soms sentimentele en melancholische man.

  De Standaard,

  grappenmaker 2.0

  iemand die voor zijn beroep grappen maakt voor een publiek, als komiek, cabaretier, stand-upcomedian, clown, komisch filmacteur e.d.

  Semagram


  Een grappenmaker…

  is een persoon

  • [Plaats] werkt in theaters, cabarets, clubs of voor film of televisie
  • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] is meestal cabaretier, stand-upcomedian, clown, komisch acteur of iets dergelijks
  • [Activiteit of handeling] maakt grappen tijdens voorstellingen voor een publiek
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep

  Algemene voorbeelden


  En een cabaretier is een grappenmaker die het podium betreedt om ten eerste leuk te zijn en ten tweede leuk en ten derde leuk en het is leuk meegenomen als hij ook nog wat te vertellen heeft.

  NRC,

  Verrassend zijn de optredens van Billy Cristal als grafdelver, Robin Williams als Osric, en Jack Lemmon als Marcellus. Voor Charlton Heston is een koningsrol weggelegd. Benieuwd hoe grappenmakers als Cristal, Williams en Lemmon in dit koningsdrama overkomen.

  De Standaard,

  grappenmaker 3.0

  iemand die voor de grap dingen verzint of ensceneert om anderen beet te nemen

  Semagram


  Een grappenmaker…

  is een persoon

  • [Doel of bestemming] wil andere mensen erin laten lopen; neemt andere mensen beet
  • [Activiteit of handeling] verzint of ensceneert zaken
  • [Waardering] wordt doorgaans niet gewaardeerd door zijn slachtoffers

   Algemene voorbeelden


   De meeste verdachte pakjes waarnaar de politie onderzoek instelde, bleken geheel ongevaarlijk. Levensgevaarlijk of het werk van grappenmakers, de Verenigde Staten kennen geen twijfel en wezen afgelopen weekend al met de beschuldigende vinger naar de Iraakse leider Saddam Hoesein.

   De Limburger,

   Elk jaar zijn er weer beschonken grappenmakers die proberen een mededeling te laten omroepen waar ze iemand mee in de maling nemen.

   De Limburger,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een flauwe grappenmaker

   Vijf jaar na datum stel ik vast dat ik nog altijd niet beschik over enig schrijven, vanwege de minister of diens administratie, waarin staat dat die literaire prijs mij van overheidswege ooit is toegekend. Wie weet is het dan toch wél een flauwe grappenmaker geweest toen aan de telefoon?

   De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

   grappenmaker 4.0

   (pejoratief)

   iemand die lachwekkende opvattingen verkondigt, of voorstellen doet die beter niet ernstig genomen kunnen worden

   Semagram


   Een grappenmaker…

   is een persoon

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak iemand die vanwege zijn functie in het openbaar meningen moet geven of voorstellen moet doen
   • [Activiteit of handeling] verkondigt meningen en doet voorstellen
   • [Product of vrucht] uit meningen en voorstellen die door anderen dwaas bevonden worden en niet ernstig te nemen
   • [Waardering] wordt niet ernstig genomen omdat men zijnmeningen of voorstellen belachelijk vindt

   Algemene voorbeelden


   Toch bespeurt Gerrit Valk (PvdA), die zich heeft ontpopt als een van de meest enthousiaste voorstanders van de sigaarvormige luchtschepen in de Tweede Kamer, een kentering. "Toen ik het onderwerp twee jaar geleden voor het eerst aan de orde stelde, werd dat in de Kamer met grote hilariteit ontvangen. Die Valk, dat is een grappenmaker, werd er gezegd. Maar er is veel veranderd. Er is nu toch bepaald serieuze belangstelling voor.''

   NRC,

   'Die klerkenmanie om alles groot te maken! Groot-Gent [...], Groot-Nederland. Het is overigens allesbehalve nieuw, heren. Herinner u, de oudjes onder u zullen zich herinneren dat de grappenmakers Pierre Nothomb, Carton de Wiart en wie nog meer? gedurende de oorlog van veertien-achttien Groot-België wilden maken.'

   Het verdriet van België, Hugo Claus,