grieven


grieven 1.0

iemand veel verdriet doen; iemand leed aandoen; iemand zeer droevig stemmen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Grieven…

is een activiteit

   Algemene voorbeelden


   "En als hij morgen niets om mij geeft en niet meer op komt dagen?" dacht ik. Hij kwam die maandag niet. Ik leed hartbrekend om die vriend die mij zo griefde, daar het geen kameraadschap was, maar liefde, naar ik inmiddels weet.

   De Standaard,

   Op die manier zal er voor allebei een poos lang te eten zijn, maar het grieft de ouwe man zichzelf te moeten bekennen dat hij zijn oude vriend afscheept. Zijn eigen maag schreeuwt iedere ochtend en iedere avond dat die pap lekker ruikt, maar hij gunt het zichzelf niet.

   Mutsuku, Izak de Vries,

   Combinatiemogelijkheden


   met bijwoord


   • iemand bitter grieven

   Dat ik heel mijn zondig leven heb gekregen zonder geven, dat mij alles heeft gesmaakt, dat ik niets heb uitgebraakt, dat ik niet kan herbeginnen haar te dienen, haar te minnen, dat zij heen is en voorbij, bitter, bitter grieft het mij.

   De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

   grieven 2.0

   iemands eergevoel of gevoel van eigenwaarde pijnlijk raken; iemand krenken; iemand kwetsen

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Grieven…

   is een activiteit

     Algemene voorbeelden


     In maart vorig jaar constateerde de Kamer dat het verbod op godslastering artikel 147, een dode letter was geworden. Tegen krenken en grieven zou iedereen, gelovig of niet, voortaan op dezelfde voet beschermd moeten worden, vond een meerderheid.

     http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2009/03/12/kabinet-maakt-islam-belediger-strafbaar/,

     Dat de auditeurs het onderzoek in zijn bank verricht hadden, kon Bennie niet veel schelen [...]. De huiszoekingen griefden hem daarentegen wel. Het kwetste hem dat ze ook zijn slaapkamer onderzocht hadden en dat ze uren bezig gebleven waren met de boeken en papieren die ze in kasten en op de zolder vonden.

     Verborgen schade, Astor Berkhof,

     Combinatiemogelijkheden


     met bijwoord


     • iemand diep grieven
     • iemand zeer grieven

     Hij is naar een doek gelopen dat rechtop staat in een poel van maanlicht, een oud naakt van mijn moeder dat nooit is ingelijst [...]. 'Tsjonge, die heeft een voorgevel,' zegt Bobbie. 'Heeft Lecia hiervoor geposeerd?' vraagt Davie Ray, wat de jongens een gesmoord gegrinnik ontlokt. De stilzwijgende vergelijking met mijn borst die wel platgetaped lijkt, grieft me diep.

     Cherry, Mary Karr,

     Nico wist van zichzelf dat hij onhandig was en dat onhandigheid, meer nog dan domheid, wrevel opwekte. Bovendien, zei hij, hebben domme mensen uit de aard van de zaak geen problemen met hun domheid, maar onhandigen wel met hun onhandigheid, de domheid van lijf en ledematen. Ook bij allerlei karweien die in huis moesten worden verricht, bleek hij onbruikbaar, wat men meestal interpreteerde als luiheid. Het griefde hem zeer. Hij lachte er wel om en onderging de spot met gespeelde en overdreven ootmoed.

     Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

     grieven 3.0

     iemand zeer storen, ontstemmen of boos maken; iemand ergeren

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Grieven…

     is een activiteit

       Algemene voorbeelden


       Dat vandaag op het Elysée het vredesakkoord over Bosnië wordt ondertekend is mede te danken aan de impuls die president Jacques Chirac aan het vredesproces gaf. Daarom, zo lieten Franse regeringskringen woensdag weten, grieft het Parijs des te meer dat bondgenoten als België zich in de VN tegen Frankrijk keerden met hun stem voor de resolutie voor de onmiddellijke stopzetting van de kernproeven. En daarmee doen of Frankrijk een bedreiger van de wereldvrede is.

       De Standaard,

       Een aanzienlijk aantal VSB-cliënten is van Chinese afkomst. Een van hen, mevrouw Chan, zei gisteren dat veel Chinese kluishuurders boos zijn [...]. Ook zij is geld en sieraden kwijt geraakt. Wat haar persoonlijk het meeste grieft, zegt zij, is de nalatigheid van de bank met betrekking tot de beveiliging van de kluisjes.

       NRC,

       Gemeente grieft inwoners Spijk. Inwoners van Spijk zijn woedend over een brief die de gemeente Delfzijl heeft gestuurd aan de familie, waarvan de woning op zaterdag 25 juni door een brand is verwoest.

       http://delfzijl.christenunie.nl/k/news/view/34592/43652/gemeente-grieft-inwoners-spijk.html,