grijsaard


grijsaard 1.0

iemand die bejaard is; oudere; man met grijs haar

Semagram


Een grijsaard…

is een persoon

 • [Uiterlijk] heeft vaak grijs haar
 • [Leeftijd] is bejaard
 • [Geslacht] is een man

  Algemene voorbeelden


  Kijkt u eens naar die foto aan de muur, die grijsaard naast onze president, die een hand geeft aan de president van Amerika, hij is onze grootste schrijver.

  De Standaard,

  Ik stond op en trok mijn badjas aan. Ging voor de wastafel staan. Maakte mijn wangen vochtig. Wreef er scheerzeep over uit. Vatte het mes in mijn handen. In de spiegel zag ik een grijsaard met een sneeuwwitte baard.

  Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

  In een zetel zat grootvader driftig te knikken. Geert knikte vriendelijk terug, maar de grijsaard bleef voor zich uitstaren en doorknikken.

  Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

  Het titelverhaal is een symbolisch getint sprookje, dat zich afspeelt in de joodse gemeenschap van een Pools dorp. Een op sterven na dode grijsaard wordt in huis genomen door een bazige dorpsgenoot, die op zijn geld uit is. De bejaarde wordt zelfs nog het land opgestuurd om te werken, zodat er van verdiende rust niet veel terecht komt. Gelukkig kan hij vriendschap sluiten met de ezel die hem begeleidt.

  De Standaard,

  In hun wetsvoorstel stellen de Groenen een hele rist maatregelen voor om belaagde bejaarden soelaas te brengen. Onder meer eisen ze de inrichting van "beschermende woningen" voor hen die de huiselijke terreur willen ontvluchten. Noodzakelijk is volgens hen ook verder onderzoek naar de oorzaken van geweld tegen grijsaards.

  De Standaard,

  Amerikanen gaan nu eenmaal niet op vakantie in Cuba. Ze mogen er voor honderd dollar kopen, maar nemen een extra koffer mee om er sigaren in te steken en verkopen die aan collega's en kennissen aan een vriendenprijsje. Grut in vergelijking met het nageslacht van de rumsmokkelaars, die met een zeilboot of jacht even de oversteek maken vanuit Key West en in volle zee een lading kopen van Cubanen. Die wordt dan meestal verpatst aan overwinterende grijsaards in Florida.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een oude grijsaard

  Het ene antieke verhaal is gesitueerd in het oude Griekenland, waar een Spartaanse soldaat uit het leger deserteert en niet meer terug de stad in durft. De krijger meent dat hij zich in de ogen van de gemeenschap onmogelijk heeft gemaakt. Pas als oude grijsaard waagt hij zich opnieuw in de stad en stelt hij vast dat zijn naam in een herdenkingsmonument gebeiteld staat.

  De Standaard,

  • een negentigjarige grijsaard

  Zoals haar man daar zat, ineengeschrompeld, en starend naar zijn afgedragen pantoffels, leek hij een negentigjarige grijsaard die zich vertwijfeld afvraagt of het nog wel de moeite loont van schoeisel te veranderen.

  Naakte zielen, Luc Deflo,

  • een kwieke grijsaard

  Mocht men u naar het beroep van Yehudi Menuhin vragen, zou u dan niet antwoorden: violist? Welzeker. En toch is dat lekker mis. Want de kwieke grijsaard heeft de vedel al lang aan de wilgen gehangen en reist de wereld rond als dirigent en idealist.

  De Standaard,