gronden


gronden 1.0

(schilderwerken)

van een laag grondverf voorzien; grondverven
In toepassingen die betrekking hebben op het schilderwerk van huisschilders.

Semagram


Gronden…

is een handeling

 • [Functie] dient om een beschermende grondlaag aan te brengen en een goede hechtlaag voor de verdere afwerking
 • [Wijze] gebeurt door de te schilderen zaak met grondverf te bestrijken

  Combinatiemogelijkheden


  met object


  • hout gronden
  • een ondergrond gronden

  Voordat u het hout gaat aflakken dient u het eerst twee keer te gronden.

  http://www.wooncom.nl/uploads/content/Kluswijzer_Schilderen_en_sausen.pdf,

  Voordat er voor- en afgelakt kan worden moet de ondergrond voorbehandeld worden b.v. schoonmaken, krabben, schuren en gronden.

  http://www.dehjlgroep.nl/index.php?menu_id=73,

  gronden 2.0

  (schilder- en tekenkunst [beeldende kunst])

  een ondergrond van verf of enig preparatiemiddel aanbrengen op een schildersdoek of andere drager; de ondergrond van een schilderij aanbrengen
  In toepassingen die betrekking hebben op het kunstschilderen.

  Semagram


  Gronden…

  is een handeling

  • [Functie] dient om een goede hechtlaag en vaak ook een goede kleurbasis voor het eigenlijke schilderij te verkrijgen
  • [Wijze] gebeurt door het aanbrengen van grondverf of andere preparatiemiddelen zoals plamuur e.d.

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een schildersdoek gronden
   • een houten blad gronden

   Gorky werkte als jongen namelijk als knechtje in een ikonenwerkplaats. Van die tijd heeft hij ons een bijzonder interessante en schilderachtige sfeertekening nagelaten, waarvan ik nu een voor ons relevant fragment weergeef. '... De schele timmerman Panfil, een giftig en kwaadaardig heerschap, levert de cypresse en lindenhouten bladen op maat, gladgeschaafd en aan elkaar gelijmd op de werkplaats af, de nog jonge tuberculoze Davodov grondt ze, zijn kameraad Sorokin brengt de Levkas aan.'

   http://www. eikonikon. nl/index2. html,

   Gesso wordt normaal gesproken gebruikt om een schildersdoek te prepareren, te gronden. Ik gebruik dit middel, in bepaalde werken, tevens als laatste laag.

   http://www.artsandangels.com/Pages/KalenderSecure.pdf,

   gronden 3.0

   voor zekere zaak iets als grondslag nemen wat de juistheid, waarheid of billijkheid van betreffende zaak staaft; iets doen steunen, baseren, funderen op iets

   Semagram


   Gronden…

   is een handeling

   • [Functie] dient om iets te onderbouwen als juist, waar of billijk
   • [Wijze] gebeurt door het aanhalen van feiten en argumenten
   • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op onstoffelijke zaken

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: op

    • iets gronden op iets

    De voorzitter van het College van Beroep voor de Examens kan onmiddellijk uitspraak doen, indien hij van oordeel is, dat het College van Beroep voor de Examens kennelijk onbevoegd is [...]. Hij grondt zijn uitspraak uitsluitend op de stukken die op het geding betrekking hebben.

    http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

    Eiser vroeg de onttrekking van de zaak aan de leden van de Raad van Beroep van de orde van architecten. Hij grondde zijn verzoek op de omstandigheid dat het mandaat van de leden van de Raad van Beroep is verstreken en dat er nog geen nieuwe leden zijn aangeduid.

    http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

    gronden 4.0

    als grondslag hebben; zijn oorzaak of oorsprong hebben in; voortkomen uit

    Semagram


    Gronden…

    is een toestand

    • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zich voor op grond van gegevens, feiten, inzichten, prikkels, overwegingen enz.
    • [Gevolg of resultaat] resulteert in een rationele relatie tussen twee zaken of maakt het verband begrijpelijk
    • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op onstoffelijke zaken

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: in

     • gronden in iets

     In Aldus sprak Zarathustra benadrukt Nietzsche in 'Van de lijfverachters' dat "ziel slechts een woord is voor een iets aan het lijf"(ASZ 41). Blijkbaar identificeert hij de wil met het lichaam (Körper) noch het Ik, maar met het lijf (Leib). De geest, 'het kleine verstand', staat altijd ten dienste van het lijf of 'het grote verstand': subjectiviteit 'grondt' in affectiviteit.

     http://www.eur.nl/fw/cfk/uitgaves/fk1/fk1c.shtml

     Wetenschap bedrijven is ook een "ethische aangelegenheid, die grondt in het zich persoonlijk aangesproken weten van de mens [...]. Kennis is geen losse-blaadjes notaboek over feiten. Het is vooral een verantwoordelijkheid voor de integriteit van wat we zijn, op de eerste plaats wat we zijn als ethische schepselen."

     http://www.kuleuven.ac.be/rzl/lb/cursus/hfdstk10/conflict.htm

     Lucas' overtuiging dat dit leren aan de apostelen toekwam, grondde in het feit dat zij "de eerste ooggetuigen" waren.

     http://desheerens.com/boek/spatlese01/pagina_031.php,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding