grondverkoop


grondverkoop 1.0

verkoop van grond; het verkopen van grond

Semagram


Grondverkoop…

is verkoop

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de verkoop van grond

  Hoofdsemagram: verkoop


  Algemene voorbeelden


  Ook in de gemeente Meerlo-Wanssum is de cumulatieregel voor stankcirkels de oorzaak van het niet doorgaan van een bouwplan van 21 woningen. Het gaat om Burgveld III in de kern van Meerlo. Hierdoor loopt de gemeente 2,2 miljoen gulden mis aan opbrengsten van grondverkoop.

  De Limburger,

  De winst op de grondverkoop kan worden gestoken in een fly-over naar de polder.

  Haarlems Dagblad,

  Voor duurzame voorzieningen in de nieuwbouw kan een gemeente denken aan de grondexploitatie. Mogelijkheden zijn een bijdrage per kavel (statiegeldregeling) of het benutten van een positief saldo van de grondverkoop.

  http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

  Het bouwplan wordt in opdracht van de Woningstichting Zwartsluis gerealiseerd. De overeengekomen prijs bedraagt 32.500 gulden. Maandag 2 mei wordt de raad gevraagd in te stemmen met het voorstel tot deze grondverkoop.

  Meppeler Courant,

  Elke vierkante meter natuur langs de Grensmaas wordt voor 50 procent gesubsidieerd door het Rijk. De grondverkopen in Zuid-Limburg verlopen op dit moment al veel stroever. Niet zozeer uit speculatief oogpunt, maar meer omdat de eigenaren er door alle vertragingen eigenlijk niet meer in geloven dat het ooit nog iets wordt met de Grensmaas.

  http://www.limburger.nl/Index/0,4306,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.limburger.nl%2FPagina%2F0%2C7090%2C31-4-7216--612137-1438-730825-%2C00.html,

  Voor V., die gekweld over een dubieuze grondverkoop in Lommel een Vlaams ministerschap misliep, zou dat een eerherstel zijn.

  De Standaard,

  De Fokker-woordvoerder ontkent echter dat de grondverkoop - de optie was destijds genomen met het oog op toekomstige uitbreiding van de activiteiten - betekent dat er voor Ypenburg geen toekomst meer zou zijn.

  NRC,

  Ook de gemeenten die bij het onderzoek waren betrokken, conformeren zich aan dit beleid. Logisch ook, want pas als gemeenten bereid zijn 'prestaties' op dit gebied te leveren, is er kans op extra inkomsten (rijkssubsidies, winst op grondverkopen en extra OZB).

  http://www.stadsbelangen.nl/html/osf2.html,

  Het college van B en W van Zwartsluis heeft onlangs ingestemd met de grondverkoop aan de Woningstichting en de te nemen infrastructurele maatregelen ten behoeve van de realisering van het nieuwe dienstencentrum bij wooncentrum De Schans.

  Meppeler Courant,

  Het college heeft van de raad de vrijheid gekregen bij grondverkopen sneller en flexibeler te kunnen handelen.

  Meppeler Courant,

  Meppel heeft een regiofunctie en wil dat ook bij grondverkoop uitdragen.

  Meppeler Courant,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • grondverkoop en grondruil

  Aan D. en V.d.H. is respectievelijk een voorlopige koop- en ruilovereenkomst aangeboden voor de betrokken percelen grond. Het te verkopen perceel grond, ter grootte van 110 vierkante meter, wordt aangeboden voor 2750 gulden. De leden van de commissie Wonen, Werken en Welzijn wordt maandag gevraagd in te stemmen met de voorgestelde grondverkoop en -ruil.

  Meppeler Courant,