handpalm


handpalm 1.0

afbeelding

Bron: EncycloPetey
(CC BY-SA 3.0)

binnenkant van de hand; vlak aan de binnenkant tussen de pols en de vingers

Semagram


Een handpalm…

is een lichaamsdeel

 • [Geheel] is een onderdeel van de hand
 • [Begrenzing] bevindt zich tussen de pols en de vijf vingers
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] kan als belangrijkste deel van de hand op allerlei manieren met emoties te maken hebben, wordt bijvoorbeeld klam bij zenuwen, kan open getoond een teken van ontwapening zijn, etc.; is samen met de voetzolen de enige huid op het menselijk lichaam zonder haargroei
 • [Activiteit of handeling] gebruik je bijvoorbeeld bij insmeren en masseren, bij het kneden van deeg, om iets in te verbergen of stevig vast te houden en wordt bekeken bij handlezen

Algemene voorbeelden


Veel spelers dragen polsbandjes, om de handpalmen droog te houden, en hoofdbanden, om het zweet uit de ogen te houden.

http://www.tennisdeleyhorst.nl/home1.htm

'Roemenia,' zei hij, 'Timisoara,' en zijn handen naderden elkaar met gestrekte vingers, eerst de vingertoppen, dan de eeltige handpalmen. Als een piëta legde hij de samengevouwen handen tegen zijn wang, hield het hoofd scheef, sloot zijn ogen en dook ineen om Rosa de ootmoedige houding van de slaap te tonen.

Over de grens, Chaja Polak,

Masseer de handpalm met je duim. Masseer vervolgens de vingers van de baby één voor één, terwijl je ze vastgrijpt tussen je duim en wijsvinger.

http://www.medinet.be/html/advalvas/shownews2.asp?Cl=NL=1091,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • haar handpalmen naar boven draaien
 • zijn handpalmen naar binnen draaien
 • haar handpalmen tegen iets drukken
 • zijn handpalmen tegen iets drukken
 • mijn handpalmen tegen iets duwen
 • zijn handpalmen tegen iets leggen

Leonoor draaide haar handpalmen naar boven en maakte een beweging alsof ze alle borden en glaasjes in één zwiep tegen haar borst wilde knellen.

Zonder genade, Renate Dorrestein,

Ellen heft haar armen op en draait haar handpalmen naar boven.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Hij merkte het toen hij zijn hemden vouwde. Hij zijn handpalmen naar binnen draaide.

Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

Hij drukte zijn handpalmen tegen haar konen waardoor haar gezicht nog smaller leek, zij beet op zijn onderlip.

Voel maar, Jan Brokken,

Ze drukte haar handpalmen tegen het glas van de keukendeur en keek met vochtige ogen naar het varkensbloed dat zich in de aarde zoog.

Alle verhalen, Manon Uphoff,

Ik duw mijn handpalmen tegen mijn oorschelpen.

Hersenschimmen, J. Bernlef,

Hij ruikt de geur van natte steen en legt zijn handpalmen tegen de houten zitting van de bank.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

met koppelwerkwoord


 • klam worden

Het maakte hem nerveus en z'n handpalmen werden klam.

Congres in Salzburg, Monda De Munck,

met adjectief ervoor


 • klamme handpalmen
 • linker handpalm
 • open handpalmen
 • rechter handpalm
 • roze handpalm
 • roze handpalmen
 • ruwe handpalmen
 • vlakke handpalm
 • vlakke handpalmen
 • zachte handpalm

Met klamme handpalmen stapte ik het toneel op waar, in de nabijheid van Oberon, Helena en een elf, de volzinnen zich als door een wonder openbaarden.

NRC,

Maar de schroom waarmee zijn antwoorden gepaard gaan, kan hij moeilijk wegcijferen. Parelend zweet op voorhoofd, klamme handpalmen.

De Standaard,

In haar linker handpalm voelt hij een pleister.

Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

Hij zat met zijn benen gespreid, zijn open handpalmen op zijn bovenbenen.

https://books.google.nl/books?id=5GQvAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

De handen liggen in elkaar, de linkerhand in de rechter handpalm naar boven gericht.

http://www.xs4all.nl/~wzweers/dossiers/boeddha/

Hij zette het koffiezetapparaat aan, ging aan zijn bureau zitten en wees met een roze handpalm uitnodigend een stoel aan - die met de ontbrekende sporten.

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

De schrijver keek naar de roze handpalmen van Flo, naar de grove houten kralenketting om haar lange hals.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Om weer vertrouwd te raken met de tijger laat hij zich op handen en voeten zakken en kruipt met wijd opengesperde onderkaak over een onbeschut spoor tot zijn ruwe handpalmen pijn beginnen te doen en hij beter weer overeind kan komen.

Het tijgerspoor, Julia Leigh,

De opslag begint met de bal die vrij en stil ligt in de open en vlakke handpalm van de vrije en onbeweeglijke hand van de serveerder.

http://users.skynet.be/ttcmeteor/newindex.html?/ttcmeteor/archief.html

Hij moest in de veranda knielen en twee ingebonden jaargangen van 'Ons volk ontwaakt' naast zich houden op zijn vlakke handpalmen, op zijn gestrekte armen.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Het is niet waar dat een mens zijn hitte in je branden kan, maar de aanraking van zijn zachte handpalm tegen de hare brandde toch.

Alle verhalen, Manon Uphoff,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • zijn geopende handpalm
 • haar uitgestrekte handpalmen
 • zijn uitgestrekte handpalm

Hij haalde wat los muntgeld uit de zak van zijn korte broek. 'Is dit genoeg?' Hij hield mij zijn geopende handpalm voor. Ik pakte er een viertal muntstukken van honderd pesetas uit, tot er één stuk van honderd en één van vijfentwintig overbleven.

Eten met Emma, Herman Koch,

Hij schudde zijn hoofd en liet de foto in Deleus geopende handpalm vallen.

Naakte zielen, Luc Deflo,

Ze zwierf door het huis, trap op, trap af, kamer in, kamer uit, met het boek op haar uitgestrekte handpalmen voor zich als een offerande.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Lang probeert de kolf van het geweer op zijn uitgestrekte handpalm in evenwicht te houden.

Het tijgerspoor, Julia Leigh,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: naar

 • de handpalm naar beneden
 • de handpalmen naar beneden

Voor het begrip 'een lamp aan het plafond' worden beide gebaren gebruikt: - gebaar nummer 1 voor het algemene begrip 'lamp' - gebaar 2 voor het aangeven waar de lamp zich bevindt (het gebaar wordt voor het hoofd gemaakt met de handpalm naar beneden).

http://www.gebarencentrum.nl/

De hoekscheidsrechter zit met beide voeten uit elkaar buiten de gevechtsruimte met de handen aan de binnenkant van de dijen, waarbij de handpalmen naar beneden zijn gericht.

http://members.chello.nl/~h.vandeheijden/judo-nl.htm,

Voorzetsel: op

 • de handpalmen op de oren
 • zijn handpalm op iets leggen
 • de handpalmen op iets laten rusten

Het hoofd van het slachtoffer wordt langs weerszijde vastgehouden, met de handpalmen op de oren en de vingers op de wangen/kaken van het slachtoffer.

http://www.torpedo.be/ditjesendatjes.htm

Heel even legde hij zijn handpalm op Lucies schouder.

Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

Laat de zijkant van de handpalm op de muismat rusten.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art_id=1315

Voorzetsel: over

 • met de handpalmen over iets vegen
 • met de handpalm over iets wrijven

Ze liep bij me weg en veegde met haar handpalmen over haar gezicht.

Crisis four, Andy McNab,

Ralph wreef met zijn handpalm over zijn kin, wat hij deed als hij nerveus was.

Walvis, Tom Naegels,

En moeder zegt: "Het is een droom." Waarop zij met de handpalm over de ogen wrijft en naar haar keuken verdwijnt.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Voorzetsel: van

 • de handpalm van Arend
 • de handpalm van de doof-blinde
 • de handpalm van de jongen

Verrast volgde de vrouw de beweging van het veertje en keek, toen het op de grond was beland, weer naar Arend, die op huilen stond [...]. Ze toonde het even aan de man in het bed, die begrijpend knipoogde, draaide de handpalm van Arend naar boven en legde zijn bezit er weer in. 'Hier, malle jongen, neem je veertje maar terug. Het is van jou en het blijft van jou.'

Arend, Stefan Brijs,

Iemand die het Nederlands handalfabet kent, kan dus ook vingerspellen-in-de-hand. Men drukt de letter in de handpalm van de doof-blinde.

http://www.dovenschap.nl/gebarentaal/index.htm

Plots zag Deleu de gsm. Hij lag in de open handpalm van de jongen.

https://books.google.nl/books?id=Gb3eAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

in voorzetselgroep


 • in de handpalm
 • in mijn handpalm
 • in haar handpalmen
 • in haar handpalm spuwen
 • in de handpalmen spuwen

Ik leg de oorbellen in mijn handpalm. 'Zijn deze van jou?' vraag ik aan de sandaaltjes.

http://www.yorienvandenhombergh.nl/verhalen/naarbeneden.html,

De vorm van het cognac-glas is zo verweven met de functionaliteit ervan, dat niemand daar meer bij stilstaat. Door de korte steel en de brede onderkant past het glas precies in de handpalm.

http://www.wijninfo.nl/site/?db,

Ze steunt haar hoofd in haar handpalmen.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Zij stopte plotseling zodat hij, opgeslorpt in haar beweeglijk donker, tegen haar aanbotste, wat haar deed glimlachen terwijl haar voorhoofd gefronst bleef - twéégezicht, godin van wraak en érger - zij spuwde in haar handpalm en wreef een haarpluk plat vlak boven zijn linkeroor.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Zijn vader en zijn oom hanteren elk een bijl, zijn vader staat rechts en zijn oom staat links, om beurten dreunen trefzeker de slagen neer, nu rusten zij even, spuwen in de handpalmen en wrijven die over elkaar, grijpen de steel weer beet, zweet drupt zijn vader van het gezicht, met een touw dat om de spil was geslagen wordt de boom krakend omvergetrokken, het is een grote wolk van roze bloesem die daar ligt, ten dele opgehouden door de haag rond de moestuin.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

 • met mijn handpalm
 • met haar handpalmen
 • met zijn handpalm

Ik bedek mijn ogen met mijn handpalm.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Hij reikte me de fles aan, en terwijl hij met de rug van zijn hand zijn mond schoonveegde, gleed ik met mijn handpalm over de flesopening.

Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

Annemarie zweeg even, en mat met haar handpalmen de temperatuur van haar wangen.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Respectvol wreef hij met zijn handpalm over het prachtig versierde kaft.

De Openbaring, Tom De Cock,

 • op haar handpalm
 • op mijn handpalm
 • op zijn handpalm

'Hoeveel vrijheid is er in het bedienen van mensen die op vakantie zijn?' antwoordde Karen, terwijl ze ter illustratie mijn ijscoupe van de tafel oppakte en op haar handpalm liet balanceren.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Hij lag op een paar passen van de winkel tegen de westermuur, onder een vlakke steen van ongepolijst arduin dat altijd wit stof achterliet op mijn handpalm wanneer ik over de ruwe randen streek.

Sluitertijd, Erwin Mortier,

Edu opende de deur naar de binnentuin en stak zijn arm uit. Vlokjes landden op zijn handpalm, en smolten.

Blauwbaard, Pauline Slot,

 • tegen haar handpalm
 • tegen zijn handpalm
 • tegen zijn handpalmen

Maar in plaats van een blik te werpen op de al dan niet besneeuwde bergtoppen onder zich liet ze het rolgordijntje neer en drukte haar wang tegen haar handpalm. Ze sliep, of deed alsof.

In liefdes naam, Greta Seghers,

Hij hield zijn vingertoppen bij de vlam van de lucifer. Daarna liet hij de vlam tegen zijn handpalm opspelen.

Keefman, Jan Arends,

Zodra Arend zijn handen uitstak, begon de parkiet opnieuw te spartelen [...]. Voorzichtig stak hij zijn armen verder naar voren tot de vleugels tegen zijn handpalmen aansloegen.

Arend, Stefan Brijs,

 • ter grootte van een handpalm

Het was een zwartgetekende zespuntige ster uit gele stof ter grootte van een handpalm met het zwarte opschrift "Jood".

https://books.google.nl/books?id=0S8eGnUFt30C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

 • tussen zijn handpalmen

'U zat dus achter de vrouwen aan,' concludeerde Johnny terwijl hij het halflege bierflesje tussen zijn handpalmen liet ronddraaien.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Hij raapte het gevallen papier op. Romme rukte het woest vooroverbuigend uit zijn hand, bonkte het tussen zijn handpalmen bij elkaar tot een prop en slingerde die in de prullenmand.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

met telwoord ervoor


 • beide handpalmen
 • twee handpalmen

Ze graven in zijn tuin [...]. Op haar knieën, helemaal smerig houdt ze hem haar beide handpalmen voor. 'Kijk, Meezz, zzwart.'

Over de grens, Chaja Polak,

Ze omsluit het duivenjong met haar beide handpalmen en betast het zorgvuldig.

Vertezucht, Jef Aerts,

Tussen twee handpalmen geeft Van Jole het gebied aan dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is platgebombardeerd.

De Limburger,

'Gesundheit...' herhaalde ik aarzelend, en hief daarbij mijn twee handpalmen, alsof ik hun het woord als een waardevol cadeau aanreikte.

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar handpalm
 • hun handpalmen
 • mijn handpalmen
 • onze handpalmen

De knikker lag stil in haar handpalm.

Hier ben ik, Donald Niedekker,

Ditmaal kon hij zich niet vergissen: zij moest het zijn, eindelijk opgestaan, eindelijk aangekleed, geheel in het wit, de kleur die het best bij haar paste, als het tenminste waar was dat ballerina's altijd witte maillots droegen en voor iedere oefening aan de barre hun handpalmen met talkpoeder inwreven.

Voel maar, Jan Brokken,

Op warme nachten sta ik bij het water tot de zon opkomt, terwijl ik mijn handpalmen als schelpen voor mijn oren houd om de zee te horen zingen.

Memoires van een luipaard, Peter Verhelst,

Met onze handpalm beschermden wij onze ogen tegen het scherpe licht, maar intussen ging het verder, tot Bob wees op en kleine steiger die verscholen lag tussen de rietkragen.

Klein paradijs, Max Pam,

voorafgegaan door naamvalsgenitief


 • elkaars handpalm
 • Guggenheimers handpalm
 • Kates handpalm

De jonge vrouwen aan het raam tuurden voorovergebogen in elkaars handpalmen alsof ze bezig waren daarin de toekomst te lezen.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

De Vos grauwde de pillen van Guggenheimers handpalm en spoelde ze weg met spiritus.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

Bobby verplaatste zijn hand zodat zijn vingers tegen Kates handpalm rustten en begon te palmspellen.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Zelfs aan ongelukkigen die doof en blind waren, had Sudre gedacht: die konden zich met elkaar verstaan door zeven verschillende plaatsen op elkaars handpalm in te drukken.

Algemeen Dagblad,

met ander, nevengeschikt substantief


 • handpalm en vingers
 • handpalmen of vingers
 • handpalmen en voetzolen
 • handpalmen of voetzolen

De NRC concludeert dat alternatief gereedschap om houdingen van hand en pols te verbeteren en de kracht op de handpalm en vingers te verminderen de kans op aandoeningen aan de bovenste extremiteit kan terugdringen.

http://www.rsi-vereniging.nl/download/grrsi.pdf,

Volgens de toelichting is dit niet alleen als je een bal al hebt gevangen met één of twee handen, maar ook als de bal rust op handpalm of vingers.

http://www.korfbalkieviten.nl/wsport/sport.htm

Na twee tot drie weken wordt de huid schilferig, vooral op de handpalmen en voetzolen.

http://home.tiscali.be/jantje/index.html

In zijn aanwezigheid flitsten woorden als lot en voor altijd en altijd door mijn hoofd. Ik kalligrafeerde zijn naam in gekrulde sierletters op iedere snipper papier die ik tegenkwam - desnoods op handpalmen of voetzolen. Zo werken kalverliefdes.

Cherry, Mary Karr,

overig


 • haar handpalmen plat op tafel
 • zijn handpalm plat naast hem

Mijn moeder laste na zo'n telefoontje een plechtige stilte in en nadat ze een poosje voor zich uit had zitten staren met haar handpalmen plat op tafel precies aan weerszijden van de telefoon, zei ze: 'Jongens, moeten jullie eens even naar mij luisteren.'

De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

Zijn ene handpalm plat naast hem tegen de vloer gedrukt, omvatte de andere zijn er jongensachtig verlegen uitziend mannelijk geslacht.

Wees maar niet bang, Christophe Vekeman,

 • niet groter dan een handpalm

Het was een klein boekje, niet groter dan een handpalm, met een felrode, plastic omslag.

NRC,

Een microprocessor is niet groter dan een handpalm en daarmee heb je dus een hele computer vast.

De Standaard,

Vaste verbindingen


zijn nagels in zijn handpalmen persen


  Zie: zijn nagels in zijn handpalmen persen

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • handpalmpje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • linkerhandplam
 • rechterhandpalm

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • handpalmafdruk
 • handpalmcomputer
 • handpalmgroot
 • handpalmlezer
 • handpalmverhaal
 • handpalmzijde

handpalm 1.1

lengte van een handpalm; handpalm als afstandsaanduiding; handpalm als lengtemaat

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Combinatiemogelijkheden


met adjectief erachter


 • twee handpalmen breed
 • twee handpalmen lang

Om haar middel droeg ze een riem van okergeel leer, hij was wel twee handpalmen breed en nauwsluitend.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Het is een oude truc, door heren van mijn leeftijd dikwijls in praktijk gebracht, om wanneer het hoofdhaar op de hoogste delen van de schedel voor altijd afscheid genomen heeft, het haar aan een van de zijkanten zeer lang te laten groeien, zeker twee handpalmen lang en het dan als een pannelapje over de gladde bultrots te leggen, waaronder het broedend brein warm gehouden moet worden.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een handpalm verwijderd

Een van de moordenaars sneed hem de pas af bij een kruising van de gang, zijn mes een handpalm verwijderd van Peakes gezicht.

https://books.google.nl/books?id=CRJ3AAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

Precies daar, een handpalm verwijderd van het asfalt, met de neus op de uitlaatgassen en het oor vol lawaai, zat een ouder echtpaar te schransen.

http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/de-bloedzomer-van-2011~a2837993/,

met substantief erachter


 • een handpalm afstand

Let erop dat de bouwstenen en de stukken op ten minste een handpalm afstand van elkaar en van het ridderslot staan.

http://spelarch.khbo.be/PDFspelregels/7934.pdf

Hij bracht de scherpe punt tot ongeveer een handpalm afstand van de schoft van de hond en maakte vervolgens met zijn pols een subtiele beweging naar beneden.

http://www.boekerij.nl/data/docman/1674_4f2910011f9fb_Wroblewski%20De%20stilte%20van%20Edgar%20BOL.pdf,