hedenmorgen


hedenmorgen 1.0

(zeer formeel. Voor de woordvorming vergelijk Algemene Nederlandse Spraakkunst 2.6.2.5 (http://ans.ruhosting.nl/e-ans/12/03/02/05/body.html).)

in de morgen van de huidige dag; tijdens de morgen van vandaag; vanmorgen

Algemene voorbeelden


Hedenmorgen heeft de president van AB Volvo, de heer Johansson mij telefonisch op de hoogte gebracht van het voornemen van Volvo om zijn personenautodivisie aan Ford te verkopen.

http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=12619,

'Met toch wel enige verbazing moesten wij hedenmorgen via de radio vernemen dat er voornemens bestaan om ondermeer de eigen vestiging in Zwartsluis te sluiten en te transformeren tot een postagentschap'.

Meppeler Courant,

Hedenmorgen om 10.00 uur zijn wij, ondergetekende agent-hoofdbrigadier, verblijvende te Antwerpen, in uniform gekleed, overgegaan tot het verhoor van de genaamde: Valona, Xhina, geboren te Shkodra, van Albanese nationaliteit.

Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,