het boek des levens


het boek des levens 1.0

(wetenschap; biologie)

geheel van alle genen van een individu

Algemene voorbeelden


Onderzoekers van het internationale Humane Genoomproject, opgezet om het menselijk DNA te ontrafelen, hebben gisteren een wetenschappelijke mijlpaal bereikt. Ze zijn erin geslaagd om bijna het totale DNA van de mens - ruim 90 procent - te ontcijferen, zodat de genen met alle erfelijke eigenschappen in kaart kunnen worden gebracht. Althans in klad is het nu mogelijk om het zogenoemde 'boek des levens' te voltooien na een speurtocht van tien jaar, waaraan onderzoekers uit 18 landen hebben meegedaan.

Algemeen Dagblad,

het boek des levens 2.0

(religie, mystiek en mythologie)

in Bijbelboek Openbaringe 20 :15 vermeld boek, waarin de namen staan van hen die niet naar de hel gaan op de dag des oordeels

Algemene voorbeelden


We lezen dit in Openbaring 20, waar staat: 'En de doden werden geoordeeld, op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.... en wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs'.

http://www.studiebijbel.nl/