het brood breken


het brood breken 1.0

(christendom)

handeling die het hoogtepunt vormt in de eucharistie, waarbij de priester het brood (de hostie) breekt en uitdeelt, zoals Jezus dat op het Laatste Avondmaal heeft gedaan; ook: eucharistie vieren

Algemene voorbeelden


Het belangrijkste sacrament is de eucharistie. Deze wordt wekelijks op zondag gevierd. Dan komen katholieken samen om naar het Woord van God te luisteren en om het brood te breken om Jezus te gedenken.

http://users.pandora.be/odette.storms/christen.htm#oktober,

We lezen uit de Schrift, we breken het brood en delen de beker, omdat we daarin Jezus Christus het meest nabij ervaren.

http://www.bethlehemparochie.nl/

Als de priester brood in zijn handen neemt, de ogen opslaat, spreekt, het brood breekt en uitdeelt, doet de Christus dit voort in hem: vandaag!

http://www.st-norbertus.be/