het brood des levens


het brood des levens 1.0

(christendom)

Jezus Christus als voedsel voor de ziel
Naar Johannes 6:35. Zie ook de verbinding dagelijks brood.
Zie ook : dagelijks brood

Algemene voorbeelden


Leken en religieuzen bieden meditaties aan onder het motto "Jezus , brood des levens".

De Standaard,

Christus wilde inderdaad vrije mensen zonder angsten. Maar waar vind ik als gelovig katholiek de bron van die vrijheid? Die vind ik in de Eucharistie in de door Drewermann zo verguisde Kerk. Om mij als - overigens in vrijheid gelovige katholiek - aan die bron te laven heb ik het instituut Kerk broodnodig. Ik vind daar dan ook het brood des levens.

NRC,