het hemelse gerecht


het hemelse gerecht 1.0

(religie, mystiek en mythologie; religieus; archaïsch; (vooral) geschreven taal)

de gerechtigheid van God

Algemene voorbeelden


In dramatische zin komt het nimmer uit boven de zekerheid dat het hemelse gerecht zich te langen leste heeft ontfermd over iemand, of over iemand z'n benauwde veste die, als je het achteraf nagaat, eigenlijk niet eens zo erg benauwd is geweest.

Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

het hemelse gerecht 2.0

(religie, mystiek en mythologie; religieus; archaïsch; (vooral) geschreven taal)

de rechtbank van God

Algemene voorbeelden


Welnu, in zijn L'existentialisme est un humanisme heeft Sartre wel de vrijheid op de voorgrond gesteld [...], maar geenszins de vrijheid om dan 'te doen wat men wil'. De mogelijkheid, zeker, zonder voor het hemels gerecht te worden gedaagd. Maar er is ook een aardse rechtvaardigheid. De mensheid is geen verantwoording verschuldigd jegens God, maar wel jegens zichzelf.

Het weerbarstige woord, Anton Constandse,