het levende brood


het levende brood 1.0

(christendom)

Jezus Christus als voedsel voor de ziel
Naar Johannes 6:35. Zie ook de verbinding dagelijks brood.
Zie ook : dagelijks brood

Algemene voorbeelden


Eucharistie. Omdat we goed moeten beseffen dat het gaat om het Allerheiligste in ons bestaan, lees ik voor uit het zesde hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes, waarin onze Heer zegt: "Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dit brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld."

http://home.wanadoo.nl/iki/Rut.htm