het wiel opnieuw uitvinden


het wiel opnieuw uitvinden 1.0

iets doen of zeggen wat al lang gedaan of gezegd is

Algemene voorbeelden


Opvallend hierbij is dat de opgedane ervaringen rond dit experiment niet uitgedragen worden. Elk vindt steeds opnieuw het wiel uit, zo lijkt het.

http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

Het Internationaal Olympisch Comité stelde een dopinglijst samen van middelen die tijdens de Spelen verboden zijn. De meeste bonden wilden het wiel niet opnieuw uitvinden en besloten de IOC-lijst in hun reglementen over te nemen. Enkele bonden, zoals de internationale wielerunie (UCI), hanteren nog eigen lijsten.

http://www.nos.nl/sport/achtergronden/doping/destrijdtegendoping.html,

Jaarlijks worden in het land ook leuke nieuwe activiteiten verzonnen, of wordt dankbaar gebruik gemaakt van ideeën van anderen. Men hoeft tenslotte het wiel niet opnieuw uit te vinden.

http://www.lbr.nl/documentatie/doc_leidraad21maart.html

Op den duur zullen daar omvangrijke investeringen voor nodig zijn, die door de betrokken overheidsdiensten zelf zullen moeten worden opgebracht, om te komen tot een echte elektronische overheid. Daarbij moet voorkomen worden dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Nu nog worden onnodig hoge kosten gemaakt, duren veel ontwikkelingstrajecten te lang en vinden (nog steeds) veel desinvesteringen plaats in verouderde technologie of door gebrek aan standaardisatie.

http://www.minbzk.nl/e-overheid/1.1.asp

Vanuit het landelijk overleg middenkader is in 1991 het voorstel gedaan om praktijkproblemen te inventariseren en coördineren door een commissie. De oprichting is ontstaan nadat telkens bleek dat we met zijn allen steeds het wiel opnieuw aan het uitvinden waren.

http://www.vaz-org.nl/