hoeve


hoeve 1.0

gebouwencomplex met inbegrip van het omliggende terrein dat dienst doet of deed als traditioneel familiaal landbouwbedrijf, met zowel melkvee en slachtvee als akkerbouw; ook: een zodanig gebouwencomplex waar de oorspronkelijke landbouwbedrijvigheid plaats gemaakt heeft voor nieuwe functies zoals die van toeristenhotel, psychiatrische inrichting of woonhuis; boerderij

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hoeve…

is een gebouwencomplex

 • [Samenstelling] bestaat meestal uit een woonhuis, stallingen, schuren, een erf en omliggend weiland; bestaat meestal uit vrij oude gebouwen
 • [Functie] dient om een landbouwbedrijf te huisvesten, meestal in de traditionele zin met melkvee en slachtvee, en met akkerbouw; dient, wanneer ze niet meer voor de landbouw gebruikt wordt, voor uiteenlopende functies, zoals die van toeristenhotel, psychiatrische inrichting en wooncomplex, maar behoudt ook in die gevallen vaak de naam van hoeve
 • [Plaats] bevindt zich vaak afgezonderd in het landschap, een eind van andere bewoning vandaan
 • [Leeftijd] bestaat vaak geheel of ten dele uit oude gebouwen, soms met historische waarde
 • [Gebruiker] wordt gewoonlijk bewoond door een boer en zijn gezin, die ze in zijn bezit heeft of die ze huurt als pachter

Algemene voorbeelden


Een hoeve niet ver van de spoorweg liep veel stormschade op en enkele electriciteitspalen waren "ontworteld".

De Standaard,

De hoeve is jaarlijks het decor voor het grootste wijkfeest van Heverlee.

De Standaard,

Wie tijd en geld genoeg heeft, kan zich terugtrekken in een kasteel, brouwerij of hoeve aan de rand van de bewoonde wereld en met alle zintuigen genieten van de stilte, de rust, het groen, heilzame kuren, therapeutische sessies, en nog veel meer.

http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=415,77692&_dad=portal&_schema=portal_portal_id=5_folder_id=77692,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de ouderlijke hoeve
 • een historische hoeve
 • een oude hoeve

Dat neemt volgens de auditeur niet weg dat de landbouwer op het aanpalende perceel waardevol agrarisch gebied met historische hoeve een moeilijk te herstellen nadeel ondervindt.

De Standaard,

Voor de deur van de ouderlijke hoeve vroeg ze of hij mee binnenging.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

Een oude hoeve waarop niet meer geboerd werd.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een leegstaande hoeve

Soms kwamen wij een leegstaande hoeve voorbij of een halfingezakt onderkomentje waar geen bestaan meer in zat.

De lange geboorte, Lut Ureel,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gerestaureerde hoeve
 • een gesloten hoeve
 • een verbouwde hoeve
 • een versterkte hoeve

In deze eeuwenoude, recent gerestaureerde hoeve kan je kennismaken met de verschillende aspecten van het Meetjesland: natuur, cultuur, geschiedenis, landschap en recreatie.

http://www.oost-vlaanderen.be/toerisme/index.cfm

Een tot kasteel omgebouwde cisterciënzerabdij, een versterkte hoeve met 13de-eeuwse meestertoren of tot bureaus omgevormde watertorens: het zijn slechts drie van de ongeveer negenhonderd monumenten die Wallonië en Brussel naar aanleiding van de Openmonumentendag (OMD) in september in de kijker plaatsen.

De Standaard,

Hij had een fakkeloptocht van skinheads naar de verbouwde hoeve van oud-Kamerlid Ria Beckers in Wadenoijen in gedachten.

NRC,

Saksische invloeden, hallehuizen, langgevelboerderijen, min of meer gesloten hoeves, en alle mengvormen daarvan typeren de agrarische bebouwing in de provincie.

http://www.monumentenhuis.nl/bs/bs.htm

in voorzetselgroep


 • op de hoeve

In de zomer van 1954 kon de CHIRO van Houthalen een jeugdbivak organiseren op de hoeve.

http://www.kelchterhoef.be/historie/Historie.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hoeve 1.1

lanbouwbedrijf dat op een hoeve gevestigd is

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hoeve…

is een bedrijf

   Algemene voorbeelden


   Ik legateer mijn hoeve en stallingen met op datum van heden drieëntwintig koeien, achttien varkens, dertien schapen, een zieke hond, mijn voltallig kippenhok, alle meubels en huisgerief, mijn drie aanpalende bouwgronden de heer notaris welbekend en geen nadere beschrijving behoevend [...] aan: dubbele punt: de heer Aloysius Clementis Goetgeluck.

   De wekker, André Janssens,

   Felix Baert, een boer met vijf kinderen, heeft hij in het jaar zesendertig van zijn hoeve doen zetten, van een hoeve die eigendom van 't bisdom was, omdat Felix een leeuwevlag had uitgestoken.

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   Zij gunde zichzelf echter geen tijd om te dagdromen, zij beteugelde haar fantasie en spaarde nóch haar jeugd, nóch haar kracht om de hoeve tot grote bloei te brengen.

   Martha, Lut Ureel,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • op de hoeve
   • het werk op de hoeve

   Naast het werk op de hoeve was ik actief bij de plattelandsjongeren.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   Ze gaarde haar witlof in witte wijn met een scheut slagroom en wat peper en zout, net als haar moeder vroeger op de hoeve.

   Spitzen, Thomas Rosenboom,

   Dit is heel wat meer dan bomen knotten en/of snoeien op de eigen hoeve.

   http://www.ieper.be/nl/

   'Je kunt op de hoeve komen wonen,' zei pachter Theunis bij wie Fons in dienst was.

   Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

   ( (vooral) in België)
   • vers van de hoeve

   "Maar liefst 37 procent denkt bij biologische producten aan grootmoeders keuken of aan vers van de hoeve."

   De Morgen,

   met eigennaam


   ( Vaak de familienaam van de bewonende boer.)
   • hoeve Devolder

   Op 28 juli 1941 explodeerden zes brisantbommen op het schietplein en nog eens 12 brandbommen op dezelfde wijk rond de hoeve Devolder.

   http://home.planetinternet.be/~ld997743/middelkerke/middelkerke_hfst_7.htm

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen