hondenbelasting


hondenbelasting 1.0

gemeentelijke belasting die geheven wordt over het bezit van een of meer honden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hondenbelasting…

is een belasting

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een belasting die geheven wordt over het bezit van een of meer honden
  • [Betrokkene] wordt geheven van de bezitter van een of meer honden
  • [Handelende persoon] wordt geheven door de gemeente
  • [Overige] wordt niet door elke gemeente geheven en is ook niet in elke gemeente even hoog

Algemene voorbeelden


Volgens staatssecretaris Joop Wijn mag de hond geen gemeentelijke melkkoe zijn en zouden gemeenten de hondenbelasting niet mogen gebruiken om het gat in de begroting op te vullen. Door enorme prijsverschillen is de conclusie niet te vermijden dat gemeenten dat echter wel doen.

De Telegraaf,

De hondenbelasting komt per hond op 63 gulden per jaar (was 61), per kennel op 126 gulden en per hond verblijvende bij een handelaar op 93 gulden.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


  • hondenbelasting betalen
  • hondenbelasting voldoen

Hondenbezitter B.O. uit Elim heeft bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen het betalen van hondenbelasting [...]. Pas als de gemeente de hondenbelasting gaat gebruiken voor de aanleg van 'uitlaatveldjes' en het plaatsen van afvalbakken in Hoogeveen en in de buitendorpen, wil hij zijn hondenbelasting voldoen.

Meppeler Courant,

U bent verplicht voor uw hond hondenbelasting te betalen. Honden moeten goed zichtbaar de hondenpenning dragen waaruit blijkt dat de hondenbelasting is betaald.

http://www.baarsjes.amsterdam.nl/asp/page.asp?id=i000018=baarsjes