hondsmoeilijk


hondsmoeilijk 1.0

heel erg moeilijk; buitengewoon moeilijk; uitermate moeilijk

Algemene voorbeelden


Profane Friendship is geen literatuur voor op het nachtkastje. Het is, om het met een understatement te zeggen, een hondsmoeilijk boek. Wat niet automatisch betekent dat het ook het superboek is dat sommige critici [...] erin zien.

NRC,

Ze zegt: 'Jij hebt in mij een lege plek achtergelaten. Ik moet proberen die ergens mee te vullen. Met iets dat op liefde zou kunnen lijken.' Mooie, tastende formulering is dat. In het Engels, waarin ik het stuk heb gelezen, luidt hij: 'Something that could seem like love.' Het klinkt alsof ze haar eigen stem niet helemaal kan geloven. Volgens mij gaat het in deze hondsmoeilijke slotscène van dit hondsmoeilijke stuk om verraad - net als in het passieverhaal. Het verraad brengt een waarde aan het licht.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • hondsmoeilijke dossiers

Jean-Luc Dehaene voelt zich op z'n best als hij een onmogelijke opdracht krijgt voorgeschoteld. Het is destijds gelukt een oplossing te vinden voor het ingewikkelde kluwen van eisen en tegeneisen in de staatshervorming. Het zal nu ook wel lukken met de hondsmoeilijke sociaal-ekonomische dossiers, denken hij en anderen.

De Standaard,

met werkwoord


  • hondsmoeilijk op te lossen zijn

Het handelsreizigersprobleem behoort tot de mythologie van de wiskunde. Het is, net als de stelling van Fermat (a+b=c kan niet waar zijn voor positieve gehele getallen a, b en c met ngt;2) of het vierkleurenprobleem (om alle landen op een wereldkaart te onderscheiden heb je genoeg aan vier kleuren), een elegant vraagstuk dat aan iedereen valt uit te leggen maar in de praktijk hondsmoeilijk is op te lossen.

NRC,

(Frequent aangetroffen)
  • hondsmoeilijk zijn

Omdat haar eerste kind gehandicapt ter wereld kwam, willen die ouders prenatale diagnostiek. Maar die is in dit geval hondsmoeilijk omdat je biochemische vergelijkingsmateriaal zo beperkt is.

NRC,

Improvizeren is hondsmoeilijk. De akteur heeft blijkbaar slechts aandacht voor wàt hij gaat zeggen. Maar wat heeft het publiek aan losse gedachtenspinsels, als zij niet in een teatraal boeiende vorm worden gegoten?

De Standaard,

De muziek van Bernstein was ritmischer, leniger en energieker dan het orkest kon waarmaken. Maar ik denk dat dat een kwestie van groei is; het moet, vooral vóór de pauze, hondsmoeilijk zijn in al die korte stukjes meteen de precieze timing te vinden.

NRC,

Controle van woon- en leefvorm, belangrijk voor de hoogte van de uitkering, heeft een lage prioriteit. "Dat verandert. Het is hondsmoeilijk de leefvorm vast te stellen. Bovendien moet je ingrijpen in het privéleven van mensen. Maatschappelijke overwegingen speelden een rol toen aan dit punt geen voorrang werd gegeven. Wij roepen al jaren tegen de wetgever: verander dit, want wij kunnen er niet mee werken."

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: om

  • hondsmoeilijk om te organiseren
  • hondsmoeilijk om te vertalen

Het is hondsmoeilijk om deze vaccinatie goed te organiseren. Je hebt wetenschappelijke consensus nodig, een functionerende bureaucratie, logistiek – en dat, in het huidige Europa, op diverse bestuursniveaus.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/08/echte-leiders-en-helden-gevraagd-a4026815,

Toen die Nieuwe Vertaling dan eindelijk verscheen, werden zelfs de somberste verwachtingen van mijn vader nog overtroffen: die Nieuwe Vertaling bleek een gruwelijk misbaksel. Niettemin werd zij overal met gejuich ontvangen, en pas nu hoor je van hebraisten wat toen reeds door al wat echt orthodox was werd gezegd: deze Nieuwe Vertaling is vlees noch vis, lijkt nergens op, kan niet in de schaduw staan van de Statenvertaling. Maar ja, het is hondsmoeilijk om met name uit het Hebreeuws te vertalen. Je leest alleen maar medeklinkers en je moet maar raden, gissen welke klinkers daar eventueel tussen horen.

NRC,