hoogwaardig betalingsverkeer


hoogwaardig betalingsverkeer 1.0

(business, economie en financiën)

giraal betalingsverkeer tussen financiële instellingen waarbij in een betrekkelijk gering aantal transacties een zeer grote hoeveelheid geld wordt overgemaakt

Algemene voorbeelden


Het is gebruikelijk dat in het girale betalingsverkeer onderscheid wordt gemaakt naar hoogwaardig (ook wel: topgiraal) betalingsverkeer tussen financiële instellingen en naar laagwaardig (massaal) betalingsverkeer tussen bedrijven, overheid en consumenten (het betaalcircuit van Interpay en de banken). Bij het topgiraal betalingsverkeer is sprake van een beperkt aantal transacties (16.000 per werkdag) en met een zeer hoge waarde (70 miljard euro per werkdag). Dit betalingsverkeer wordt direct via het betaalsysteem van de De Nederlandsche Bank, TOP genoemd, verwerkt.

http://www.dnb.nl/