hoogwaardig grondwatergebruik


hoogwaardig grondwatergebruik 1.0

gebruik van grondwater van zodanig goede kwaliteit dat het aangewend kan worden voor hoogwaardige toepassingen, met name voor het gebruik als drinkwater, en niet voor bijvoorbeeld toiletspoeling

Algemene voorbeelden


Verdere aandacht zal nu ook moeten gaan naar de betere afstemming van de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de vier genoemde aspecten, zodat afwenteling voorkomen wordt. De stand van zaken met betrekking tot BBT en de objectivering van de begrippen hoogwaardig en laagwaardig grondwatergebruik zullen in dit kader belangrijk zijn.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html