hoogwaardig water


hoogwaardig water 1.0

water van zodanig goede kwaliteit dat het aangewend kan worden voor hoogwaardige toepassingen, met name voor het gebruik als drinkwater

Algemene voorbeelden


Hoogwaardig water is water van een zo goede kwaliteit dat het gebruikt kan worden voor hoogwaardige toepassingen.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Strategie planperiode: Rationeel watergebruik (R.W.G.) (duurzame aanwending van grondstoffen) Hoogwaardig water voorbehouden voor hoogwaardige toepassingen door het stimuleren van het gebruik van alternatieve waterbronnen (hemelwater, oppervlaktewater). Bijvoorbeeld: hemelwater wordt maximaal opgevangen en waar mogelijk gebruikt om het verbruik van drinkwater (hoogwaardig water) te beperken.

http://www.gent.be/

Het beleid moet daarom gericht zijn op het zuiniger en efficiënter gebruik van water in de waterketen, op het zo nuttig mogelijk gebruiken van hemelwater, hetzij in de waterketen, hetzij voor de voeding van de grondwatervoorraden en op het voorbehouden van hoogwaardig water voor hoogwaardige toepassingen.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html