huisartsenkring


huisartsenkring 1.0

vereniging van huisartsen uit een bepaalde regio, die onder meer instaat voor kerntaken zoals de organisatie van continue huisartsenzorg door onderlinge waarneming van diensten, het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners, de nascholing en de belangenbehartiging van de leden; regionale huisartsenvereniging

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisartsenkring…

is een huisartsenvereniging; is een vereniging

 • [Leden] bestaat uit huisartsen uit een bepaalde regio
 • [Doel of bestemming] heeft als doel onder meer de organisatie van continue huisartsenzorg door onderlinge waarneming van diensten, het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners, en nascholing en belangenbehartiging van de leden

  Algemene voorbeelden


  Voor de huisartsen is de eerste, de meest centrale samenwerkingsmodule de huisartsenkring: lokale huisartsen die zich verenigen in een VZW-structuur die het mogelijk maakt overeenkomsten en contracten af te sluiten met de lokale overheid, die de wachtdienst voor de week-ends organiseert, die kan instaan voor de week-avond en week-dagwacht, die kan instaan voor het beter organiseren en voor een betere opvang van de dringende zorgen, die vervanging bij ziekte of verlof kan regelen, die kan instaan voor de collectieve maatregelen voor de veiligheid van de huisartsen, die afspraken kan maken met andere disciplines in de thuiszorg om die thuiszorg op een hoger niveau te krijgen, die acties kan ondernemen voor het informeren van de bevolking, voor locale preventieve zorgprogramma's, voor het ontwikkelen van een gezonde solidariteit onder de lokale huisartsen.

  http://www.svh.be/Toekomstplan%20deel1.html,

  Huisartsenkring Best. De 13 huisartspraktijken in Best hebben een samenwerkingsverband op het gebied van * onderlinge waarneming tijdens vakanties, ziekte, na een nachtdienst en tijdens de vrije middag; * nascholing; * praktijkondersteuning, welke voor de huisartsen georganiseerd wordt door de regionale organisatie POZOB; * automatisering, zodat bij waarneming de waarnemende arts kan beschikken over uw medisch dossier; * avond- nacht en weekenddiensten.

  http://hendriksen.praktijkinfo.nl/pagina/23/huisartsenkring-best/

  Gorinchemse Huisartsen Kring [...]. In de GHK zijn alle huisartsen die gevestigd zijn in Gorinchem, Vuren en Herwijnen verenigd. Via deze pagina kunt u informatie over de verschillende praktijken bekijken. De GHK heeft als doel binnen onze regio continue huisartsenzorg te garanderen oa. door onderlinge waarneming en samenwerken binnen de Centrale Huisartsenpost Gorinchem.

  http://www.huisartsengorinchem.nl/,

  De huisartsenkring heeft als statutair doel de bevordering en de ondersteuning van de huisartsgeneeskunde en de vertegenwoordiging, de bescherming en de verbetering van de professionele belangen van de beoefenaars. Als niet limitatieve maar minimale taken zijn er de organisatie van de territoriaal gebonden wachtdiensten en de loco-regionale representatie van haar leden, alsook de niet gebiedsgebonden organisatie van de LOK's (peer review) en de navorming. Een huisartsenkring richt daartoe (externe) structuren en/of (interne) organen op, zo nodig in samenwerking – zowel monodisciplinair, multidisciplinair als interprofessioneel – met andere structuren, zorgenverstrekkers en/of gezondheidswerkers.

  http://www.uhak.be/uhak/kringdef2.htm