huisartsenzorg


huisartsenzorg 1.0

het verlenen van medische zorg door huisartsen; ook: de sector binnen de gezondheidszorg die hierop betrekking heeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Huisartsenzorg…

is een beroepsbezigheid

 • [Functie] dient om patiënten te behandelen of te genezen
 • [Handelende persoon] wordt verleend door huisartsen
 • [Object betroffen] bestaat uit medische adviezen, diagnoses en behandelingen in de dokterspraktijk of tijdens visites bij de patiënt thuis

  Algemene voorbeelden


  Er zijn ongeveer 7500 huisartsen in Nederland. Zij leveren huisartsenzorg aan zo'n 16 miljoen Nederlanders.

  http://www.zvn.nl/index.html

  Zorgverzekeraars Nederland betreurt het besluit van de algemene ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging om deze week te staken. De verzekerden worden hiermee onnodig gedupeerd [...]. Niemand is immers bij een staking gebaat en het middel lijkt erger dan de kwaal. Naar verluidt stelt het kabinet immers al ruim 300 miljoen voor de huisartsenzorg extra beschikbaar [...]. Over een adequate vergoeding van de praktijkkosten zijn de zorgverzekeraars met de Landelijke Huisartsen Vereniging bovendien nog in gesprek.

  http://www.zvn.nl/index.html

  De oorspronkelijke betekenis van cure en care is genezen en verzorgen, twee hoofdfuncties van de gezondheidszorg. Met die termen worden ook wel sectoren van de gezondheidszorg bedoeld. De thuiszorg, het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld worden tot de care-sector gerekend, de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg tot de cure-sector.

  http://www.rvz.net/Samenvat/Werk99/carecure.htm,