huisartsgeneeskunde


huisartsgeneeskunde 1.0

medisch specialisme dat zich bezighoudt met het onderzoek, de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen binnen het werkterrein van de huisarts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Huisartsgeneeskunde…

is een medisch specialisme; is een wetenschap

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een medisch specialisme dat men na de opleiding tot basisarts kan volgen
 • [Object betroffen] houdt zich bezig met het onderzoek, de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen binnen het werkterrein van de huisarts

  Algemene voorbeelden


  De eerste zes jaar van de opleiding zijn voor alle studenten gemeenschappelijk en worden op het einde van de 3e proef afgerond met een certificaat, waaruit blijkt dat men voldaan heeft aan de voorwaarden m.b.t. de medische basisopleiding [...]. In het zevende jaar kunnen de studenten 2 opties volgen: de richting huisarts en de richting ziekenhuisarts. Voor de studenten die voor huisartsgeneeskunde opteren, vormt het laatste jaar van de artsopleiding tevens het eerste jaar van de specifieke huisartsopleiding.

  http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

  In de stage huisartsgeneeskunde, die twee tot vier maanden in beslag neemt, leert de sportarts niet alleen adequaat om te gaan met de algemene medische problematiek, maar ook een goede gesprekspartner te zijn voor huisarts en andere werkers in eerstelijns gezondheidszorg.

  http://www.sportgeneeskunde.com/

  De vakgroep huisartsgeneeskunde doet binnen het project "Huisarts en sport" onderzoek naar niet-acute sportblessures in de huisartspraktijk.

  http://www.rgo.nl/,