huizenkoper


huizenkoper 1.0

iemand die een koopwoning zoekt of heeft gekocht

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huizenkoper…

is een koper; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] begeeft zich op de markt van de koopwoningen
 • [Object betroffen] zoekt een koopwoning of heeft een koopwoning gekocht

  Hoofdsemagram: koper


  Algemene voorbeelden


  Het overgrote deel van de huizenkopers wil een hoofdslaapkamer van minimaal 12 m2 met een sterke voorkeur voor meer.

  http://www.demakelaer.nl/makelaer.htm

  Veel huizenkopers zijn 'doorschuivers': ze wonen al in een eigen huis en moeten dat ook zien te verkopen.

  http://www.droomhuis.com/

  Het belastingstelsel stimuleert dat huizenkopers zo'n hoog mogelijke hypotheek afsluiten en het geld dat niet in de eigen woning wordt gestopt voor andere doeleinden gebruiken: vakanties, auto's, beleggingen, enzovoorts.

  Nederlands Dagblad,

  Faalkosten worden daarbij gedefinieerd als kosten die tijdens het bouwproces worden gemaakt en die om welke reden dan ook niet gemaakt hadden hoeven worden. De bedrijven in de bouw betalen zelf het grootste gedeelte van deze rekening wanneer ze inefficiënt werken en hun gemaakte fouten moeten herstellen. Maar ook huizenkopers, huurders en gebruikers van andere gebouwen moeten boeten. Bijvoorbeeld financieel vanwege te hoge stookkosten, maar ook op een manier die niet in geld is uit te drukken, bijvoorbeeld wanneer een badkamer minder mooi afgewerkt wordt afgeleverd.

  Het Financieele Dagblad,