hulpgeroep


hulpgeroep 1.0

het roepen om hulp door iemand in nood, veelal luid en aanhoudend; geroep om hulp

Semagram (extra betekenisinformatie)


Hulpgeroep…

is een handeling

  • [Geluid] klinkt veelal angstig of met sterke aansporing en meestal luid
  • [Functie] dient om medemensen aan te zetten tot het bieden van hulp
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] houdt vaak gedurende langere tijd aan
  • [Handelende persoon] wordt voortgebracht door iemand in nood

Algemene voorbeelden


Het echtpaar heeft door schreeuwen geprobeerd de aandacht van de buren te trekken, maar vanwege de goede isolatie van het huis drong het hulpgeroep niet door naar buiten.

http://www.liftinstituut.nl/Ongevallen/ongevallen.htm

Een geweldige slag. En ijzige stilte. Dan overal hulpgeroep. De bom was vlak boven ons ingeslagen, op de rand van de loopgracht. Hier en daar leunde er nog een tegen de wand, en keek rond. Verdwaasd, verstard. Anderen lagen te sterven.

Koud, Geertrui Daem,

"De jongen, die niet kon zwemmen, gleed uit en viel in het diepe water. Zijn wanhopig hulpgeroep werd genegeerd door talrijke voorbijgangers en op beide oevers van de waterloop, door talrijke vissers of wandelaars en recreanten".

De Standaard,