hulpkreet


hulpkreet 1.0

kreet om hulp; luide uitroep waarmee iemand die in gevaar verkeert de hulp van anderen inroept; hulproep; vaker oneigenlijk of geheel figuurlijk: verbale oproep waarmee door iemand of iets de hulp van anderen ingeroepen wordt; non-verbaal signaal van iemand of iets dat iets niet goed gaat, dat de situatie onhoudbaar is e.d.; noodkreet

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hulpkreet…

is een kreet; is een geluid of signaal

 • [Geluid] is luid
 • [Functie] dient om de hulp van anderen in te roepen
 • [Frequentie] wordt vaak meerdere keren achtereen geslaakt
 • [Handelende persoon] wordt geslaakt door iemand die in gevaar is; wordt geuit door iemand of iets als iets niet goed gaat, als de situatie onhoudbaar is e.d.
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt geslaakt bij gevaar; wordt afgegeven als iets niet goed gaat, als de situatie onhoudbaar is e.d.

Hoofdsemagram: kreet


Algemene voorbeelden


Yuma (13) wordt wakker van hulpkreten en redt buurvrouw van verdrinkingsdood.

https://www.libelle.nl/mensen/yuma-buurvrouw-verdrinkingsdood/,

Man verdient duizenden dollars met hulpkreet op dollarbiljet. Een 69-jarige Amerikaan heeft een wel heel bijzondere manier bedacht om het geld dat hij uitgeeft terug te verdienen. Op elk dollarbiljet schrijft de man zijn adres en de tekst: "Ik ben erg arm, stuur dit biljet alsjeblieft naar mij terug." Duizenden mensen gaven hier gehoor aan.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/man-verdient-duizenden-dollars-met-hulpkreet-op-dollarbiljet,

'Als ik er een eind aan maak dan houdt de vernedering op, Roosje...' Stella had hij dus nog gewaarschuwd, de nacht dat Francis overleden was. Maar zijn voorstel om samen naar de bloem van Nysa te gaan had Stella niet begrepen. Dat was een hulpkreet.

Het zomeruur, Lucienne Stassaert,

Een Britse toerist (63) die verdwaald raakte in de Australische bossen is na een hulpkreet in het zand twee dagen later gered.

http://www.puntuit.nl/nieuws/britse-toerist-gered-door-hulpkreet-in-het-zand,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • (niet mogen) baten

Egon Krenz voelde twee jaar geleden de behoefte om zijn hart uit te storten. De laatste DDR-leider schreef een brief aan Boutros Boutros Ghali, sekretaris-generaal van de VN. Daarin deed hij zijn beklag over de "politieke vervolging" van gewezen gezagsdragers van de DDR door de justitie van het herenigde Duitsland. De hulpkreet mocht niet baten: nu is het de beurt aan Krenz zelf.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • hulpkreten horen

Franklin had iets in zijn kop en als dat het geval was, zag of hoorde hij zelden de hulpkreten van een ander.

Franklin, Thomas Lieske,

 • iets een hulpkreet noemen

Toen Helen een overdosis nam, noemde iedereen het een hulpkreet. Geen zelfmoordpoging. Gewoon een hulpkreet. 'Ze wist dat ze tijdig zou worden gevonden. Ze had het zorgvuldig getimed.'

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

 • iemands hulpkreten opvolgen

Guggenheimer bekeek haar. Hoe is het mogelijk, dacht hij, dat die onaantrekkelijke vroegseniele brok ellende ooit mijn vrouw is geweest? De pest is dat ik haar godvergloeiendeverdomme niks kan weigeren. Het is alsof een vervelende speldenprik overgebleven liefde me altijd weer zo gek krijgt om haar hulpkreten op te volgen.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

 • een hulpkreet schreeuwen
 • een hulpkreet slaken

Als de boot aan de 25 m boei is aangekomen, geeft de keurder in de boot de opdracht aan de drenkeling te water om in het water te springen. Bij het springen zal de drenkeling te water een hulpkreet schreeuwen.

https://belgischelandseerklub.wordpress.com/activiteiten/brevetten/

Wie kent de "PIIGS" nog? Nog niet zo heel lang geleden leken deze 5 probleemlanden hard op weg om de euro regelrecht naar de ondergang te voeren. Die 5 landen waren Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje. De obligatierendementen op de staatsobligaties van deze landen vlogen door het dak. Ruim 3 van de 5 "PIIGS" moesten daadwerkelijk een hulpkreet slaken en Spanje en Italië leken hard op weg om dezelfde richting in te slaan.

https://slimbeleggen.com/trends/europese-staatsobligaties-opeens-interessant/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • de hulpkreten van een ander
 • hulpkreten van kankerpatiëntjes
 • hulpkreten van onderdrukte moslimvrouwen
 • hulpkreten van overwerkte ICT'ers

Franklin had iets in zijn kop en als dat het geval was, zag of hoorde hij zelden de hulpkreten van een ander.

Franklin, Thomas Lieske,

Slechts een kwart van de ontvangen e-mails moest direct beantwoord worden, ontdekten de deelnemers aan het onderzoek. Die nutteloze berichten zijn vaak afkomstig van collega's, stelt Gartner. Ze bevatten grapjes, nieuwsbrieven of hulpkreten van kankerpatiëntjes en onderdrukte moslimvrouwen. Gartner pleit voor een strenger toezicht op interne e-mail om het verlies aan arbeidsuren door e-mail tegen te gaan.

NRC,

Het merendeel van deze mailberichten is naar verfoeilijke Belgische gewoonte in het Engels geformuleerd, kwestie van niet alleen de Nederlandstaligen of de Franstaligen, maar meteen iedereen voor het hoofd te stoten. Interessanter dan de taal zijn echter de bewoordingen. Zo lazen we poëtische ontboezemingen van mensen die hun longen met verse lucht aan het vullen waren in de Alpen of hulpkreten van overwerkte ICT'ers die iedereen toevertrouwden dat ze écht aan rust toe waren.

http://www.vnunet.be/datanews/detalle.asp?ids=/Opinion/Opinie//20020228023,

in voorzetselgroep


 • een zee van hulpkreten

Ik werd een wraakengel, een van de gedaanten van het Kwaad. Ach, de muren zijn hier zwaar en zwart, de ogen van de waakhonden feilloos. Ik kan dat wat ik op mijn verminkte schouders tors alleen aan de wind toevertrouwen, en hopen dat het niet versnipperd wordt en als een dozijn regendruppels in de grote zee van hulpkreten uit dit tranendal verloren gaat.

De Openbaring, Tom De Cock,

 • alerter maken voor hulpkreten
 • doof (zijn) voor iemands hulpkreet

Soms spreken jongeren hun zelfmoordgedachten uit, vaak ook niet. Maar signalen zijn er altijd: spijbelen, slechte schoolresultaten, vervelend gedrag, afwezige houding. "Die signalen zijn eigenlijk positief: ze willen namelijk niet dood, ze willen alleen een ander leven dan wat ze nu hebben." Rollenspelen maken de cursisten alerter voor die hulpkreten. In de huid van de jongere met zelfmoordideeën, ondervinden ze aan de lijve hoe hun houding de jongere eerder remt dan helpt.

De Standaard,

EU doof voor hulpkreet Rwanda. In april had Europarlementariër Jan-Willem Bertens (D66) de Europese regeringsleiders van de Europese Unie nog gewaarschuwd: in crisisgebieden als Rwanda moet door de EU militair ingegrepen worden. Maar van zijn rapport, dat met 118 tegen 112 stemmen in het Europarlement was goedgekeurd, werd nooit meer iets vernomen, zoals het de resoluties van Europarlementariërs zo vaak vergaat.

NRC,

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar hulpkreten
 • zijn hulpkreet
 • hun hulpkreten

Guggenheimer bekeek haar. Hoe is het mogelijk, dacht hij, dat die onaantrekkelijke vroegseniele brok ellende ooit mijn vrouw is geweest? De pest is dat ik haar godvergloeiendeverdomme niks kan weigeren. Het is alsof een vervelende speldenprik overgebleven liefde me altijd weer zo gek krijgt om haar hulpkreten op te volgen.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

Een Schotse boer sloeg alarm nadat hij een heuse tijger in zijn koeienstal had ontdekt. Volgens hem moesten er gewapende agenten komen. Om zijn hulpkreet kracht bij te zetten stuurde hij een foto van het roofdier mee.

https://www.ad.nl/bizar/schots-korps-in-rep-en-roer-door-knuffeltijger-in-koeienstal~ae90f7a7/,

Oudere man en jong meisje, de man is ziek en moet volgens velen aan het kruis worden genageld en gecastreerd, maar als een oudere vrouw een jong jongetje neemt, dan moet de jongen maar gelukkig zijn. Alsof jonge mannen geen slachtoffer kunnen zijn van pedofiele vrouwen. Ze worden belachelijk gemaakt door de samenleving, hun hulpkreten worden verstomd, en niemand erkent hun leed.

http://forum.fok.nl/topic/1236818/1/25,

met ander, nevengeschikt substantief


 • ontboezemingen en hulpkreten

Dit is het gevaar dat haar bedreigt hier in Frankrijk, als buitenstaander, als het ongetrouwde, alcoholische, tot quarantaine veroordeelde lid van het team: dat ze problemen moet aanhoren. Zodra iemand bij haar maar ook iets van meegevoel vermoedt kan ze zich opmaken voor ontboezemingen en hulpkreten.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding