hulpprogramma


hulpprogramma 1.0

uitgewerkt plan voor hulpverlening aan iets of iemand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hulpprogramma…

is een programma

 • [Functie] dient om op gestructureerde wijze hulp te verlenen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is meestal grootschalig
 • [Handelende persoon] wordt vaak opgesteld door overheden of instanties
 • [Object betroffen] heeft betrekking op enig maatschappelijk terrein, economisch, medisch, humanitair enz.

Algemene voorbeelden


De financiële problemen van Mexico zijn onderschat. Als het Amerikaanse Congres het hulpprogramma van 40 miljard dollar niet goedkeurt, lopen de moeilijkheden rondom de peso uit op een tragedie.

NRC,

Doelstellingen van een dergelijke gemeenschap zijn: consultatie over en coördinatie van de buitenlandse politiek, de verzoening van interne Europese handelsoorlogen, krachtigere veiligheidsgaranties op grond van een verbeterd NAVO-verdrag, en coördinatie van een gezond hulpprogramma voor onderontwikkelde landen.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • economisch hulpprogramma
 • financieel hulpprogramma
 • humanitair hulpprogramma
 • medisch hulpprogramma
 • militair hulpprogramma

De Waalse en Europese overheid hebben ekonomische hulpprogramma's voor het westelijke deel van de provincie Henegouwen.

De Standaard,

Omdat de uitvoering van het financiële hulpprogramma gekoppeld is aan de eerbiediging van de mensenrechten, kan de Unie Turkije nog altijd onder druk zetten.

De Standaard,

Commissaris Emma Bonino zei dat, zo nodig, nog eens zes miljard aan humanitaire hulpprogramma's zou kunnen besteed worden.

De Standaard,

Interplast, wereldwijd teamwork Interplast Holland voert medische hulpprogramma's uit in ontwikkelingslanden.

http://www.nvpc.nl/interplast/algemeen.htm

Om de opbouw van de tactische luchtstrijdkrachten na de Tweede Wereldoorlog een krachtige impuls te geven stelden de Amerikanen via een uitgebreid militair hulpprogramma, het MDAP (Mutual Defense Assistance Program) grote aantallen straalvliegtuigen ter beschikking van de luchtmacht.

http://www.luchtmacht.nl/main/taakenorganisatie/taak/rechtsorde.html

hulpprogramma 2.0

leermiddel dat is ontwikkeld om leerlingen bijkomend te ondersteunen bij het verwerven van een vaardigheid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hulpprogramma…

is een leermiddel

 • [Functie] dient om een schoolse vaardigheid te helpen verwerven
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor kinderen en leerlingen
 • [Onstoffelijke inhoud] heeft betrekking op vaardigheden zoals lezen, rekenen e.d.

  Algemene voorbeelden


  In andere gevallen wordt in overleg met onze school gekozen voor indirecte speciale leerhulp. Gedurende een bepaalde periode werkt het kind onder begeleiding van de eigen leraar of een interne remedial teacher aan een apart hulpprogramma. Dit hulpprogramma bevat veelal oefenstof in de vorm van extra werkbladen voor in de klas en thuis.

  http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

  De klassenassistente richt zich 2 ochtenden per week speciaal op niet Nederlands sprekende kleuters en leerlingen van groep 3. Oudere kinderen gaan naar de taalklas van de gemeente. Zij werkt met de volgende materialen: jongste kleuters: "Knoop het in je oren" en "Doe taal" van Kooreman en Langekamp en "Taalplan kleuters". Oudere kleuters en leerlingen groep 3: "Taalplezier" hulpprogramma voor kleuters in de basisschool en "Van horen zeggen".

  http://www.rdahlschool.club.tip.nl/

  hulpprogramma 3.0

  software die is ontwikkeld ter ondersteuning van taken of bezigheden op de computer, zoals een spellingchecker, een detectieprogramma, een programma voor advies enz.; ondersteunend computerprogramma

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een hulpprogramma…

  is een programma; is software

  • [Functie] dient als ondersteuning van het computergebruik
  • [Onderscheid of tegenstelling] is te onderscheiden van besturingsprogramma's en installatieprogramma's
  • [Voorbeeld of specimen] bestaat uit programma's zoals bv. een spellingchecker, een detectieprogramma voor malware, een programma dat informatie geeft voor het verrichten van een taak

   Algemene voorbeelden


   Computers worden in enorm tempo krachtiger, maar de software die software fabrikanten aanbieden verstikt een steeds grotere fractie van die rekenkracht, vaak in de vorm van steeds zwaardere grafische interfaces en hulpprogramma's ("wizards") die onzichtbaar in de achtergrond draaien en de gebruiker met "goede raad"' bestoken, of door programma's wiens interface zichzelf aanpast aan de "noden" van de gebruiker.

   http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

   Veel gebruikers van tekstverwerkers zijn enthousiast over hun spellingchecker, het hulpprogramma dat nakijkt of de ingetikte woorden ook voorkomen in de lijst met correct gespelde woorden.

   NRC,

   Het hulpprogramma [...] voor het verwijderen van kwaadaardige software controleert computers [...] op infecties door specifieke, gangbare computervirussen en wormen en helpt deze te verwijderen. Zodra het programma klaar is met onderzoeken en verwijderen, wordt er een rapport weergegeven met de resultaten, inclusief of en welke kwaadaardige software is ontdekt en verwijderd.

   http://www.microsoft.com/netherlands/beveiliging/verwijder.mspx,

   Vaak worden er besturings- en hulpprogramma's gekopieerd van grote bedrijven zoals Microsoft, Adobe, Novell en Sony.

   De Standaard,

   PokerStove is een gratis hulpprogramma wat je goed kunt gebruiken voor je poker-berekeningen. Er bestaan al flink wat programma's die de kansen uit kunnen rekenen van een bepaalde hand tegen een andere hand, onze poker-calculator is hier een goed voorbeeld van.

   http://www.poker.be/hulpsoftware,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen