hulpproject


hulpproject 1.0

project dat wordt opgezet voor humanitaire hulpverlening in het kader van ontwikkelingshulp of slachtofferhulp bij rampen e.d. of voor een liefdadigheidsdoel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hulpproject…

is een project

 • [Functie] dient om humanitaire hulp te verschaffen of een liefdadigheidsdoel te ondersteunen
 • [Handelende persoon] wordt vaak opgezet door organisaties voor ontwikkelingshulp en slachtofferhulp of door liefdadigheidsinstellingen

  Algemene voorbeelden


  De hulpverleners hopen nu iets te kunnen betekenen voor de te verwachten vluchtelingenstroom uit Tanzania. Nog voor het einde van het jaar wil dat land zijn 600.000 Rwandese Hutu-vluchtelingen het land uit hebben. Veel andere ngo's, die zich toeleggen op hulpprojecten voor de langere termijn, zijn gewoon te laat.

  De Standaard,

  Artsen zonder Grenzen (AzG) wordt in zijn binnenlandse medische hulpprojekten voor uitgestotenen gekonfronteerd met een verdriedubbeling van het aantal raadplegingen door behoeftige patiënten.

  De Standaard,

  Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) overweegt om Surinaamse ambtenaren in Paramaribo die als deskundigen meewerken aan hulpprojecten, tijdelijk een salarisverhoging te betalen uit de voor Suriname beschikbare ontwikkelingsgelden.

  NRC,

  Karakteristiek voor de donkere dagen is de publieke aandacht voor kinderen in nood en hulpprojecten aan misdeelde kinderen.

  NRC,

  De gedetineerden kennen de groep waarvoor ze zich engageren niet. Zo werden reeds fietsen hersteld voor een hulpproject in Polen, werd meegewerkt aan het organiseren van een kerstmarkt in een revalidatiecentrum en werden beheerswerken uitgevoerd in natuurgebieden van de Wielewaal.

  http://www.psc-hoogstraten.be/Default_2.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een hulpproject opzetten

  Na zelfmoordaanslagen op de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis zijn vrijwel alle non-gouvernementele organisaties die hulpprojecten hadden opgezet, uit het land vertrokken.

  http://www.groene.nl/2003/0348/jb_bagdad.html,